Tuesday, November 10, 2020

Tafsir Surah An-Naas (No. 08)

Di dalam surah Tabbat ia mengisyaratkan kepada fitnah ghairil maghdhuubi ‘alaihim dan untuk menghadapi walad dhoolliin, di penghujung Al-Quran ada surah Ikhlas disusuli dengan surah Al-Falaq dan surah An-Naas. Kedua-duanya ada tafsiran. Dalam kedua-dua surah ini perlindungan dipohon dari zaman yang penuh gelap gelita, pada masa yang sama Maseeh Mau’ud difatwakan kafir sehingga lahir fitnah maghdhuubi alaihim, lalu kesesatan dan kegelapan Kristian akan mula meliputi dunia.

Jadi, sebagaimana dalam surah Fatihah di permulaan Al-Quran, di dalamnya mengajarkan doa agar terhindar dari dua musibat ini. Demikian juga di penghujung Quran juga diajarkan doa agar terhindar dari dua fitnah ini supaya hal ini jelas terbukti bahawa bahagian awal dan bahagian akhir ada hubungkaitnya. (Al-Hakam Jilid 6, nombor 8, tarikh 28 Februari 1902, halaman 4,5)

Dalam surah terakhir ada diajarkan doa agar terhindar dari was-was syaitan, sebagaimana dalam surah Fatihah diakhiri dengan lafaz dhoolliin, demikian juga surah terakhir ini diakhiri dengan lafaz khannas supaya dapat diketahui hubungan antara dhoolliin dan khannas. Dan semasa kehidupan Adam, khannas yang disebut nahasy dalam bahasa Ibrani datang untuk berperang dengan mereka, waktu ini Maseeh Mau’ud sebagai permisalan Adam juga akan didatangi oleh nahasy dalam pakaian lain, dan sebab itulah Kristian dan Muslim sepakat bahawa pada akhir zaman nanti Adam dan syaitan akan berperang secara dahsyat yang mana syaitan akan dapat dikalahkan. Dengan melihat semua keseluruhan perkara ini, seorang Mukmin akan merasa takut dan tertanya-tanya adakah ini perkara yang saya lakukan sehingga dikumpulkan oleh Tuhan?

Sungguh menakjubkan bagaimana ia boleh dikumpulkan oleh Tuhan dalam satu lingkungan? Permulaan Alquran diakhiri dengan walad dhoolliin dalam surah Fatihah dan kemudian penghujung Quran dimuatkan dengan tiga surah yang ada hubungannya dengan kejadian daripada surah Fatihah. Di sini pula meletakkan permisalan Maseeh dan Adam, lalu menjadikan aku sebagai Maseeh Mau’ud, dan pada masa yang sama meletakkan namaku sebagai Adam. Ini bukan perkara kecil, ini adalah urusan intelektual di mana ia tidak dapat dinafikan kerana Tuhan sendiri yang telah meletakkan asasnya. (Alhakam Jilid 6, Nombor 8, Tarikh 28 Februari 1902, halaman 5)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 431-432)

No comments:

Post a Comment