Friday, August 5, 2016

Khulasah Khutbah 29 Julai 2016

Khulasah Khutbah Jumaat

HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD
KHALIFATUL MASEEH AL-KHAMIS
Aiyadahul Laahu Ta’ala Binasrihil Aziz
29 Julai 2016, Masjid Baitul Futuh London

Keadaan dunia sekarang ini sangat laju menuju kehancuran. Malang sekali ia telah menyebabkan berpecah kepada berapa kelompok. Pemimpin-pemimpin Islam juga tidak menyedari bahawa mereka sedang diperangkap oleh musuh-musuh Islam. Dan orang yang mementingkan keuntungan mengambil peluang ini. Sebabnya ialah kerajaan tidak member perhatian kepada rakyat malah cenderung untuk mengaut keuntungan peribadi. Tidak ada semangat untuk bersabar dan tindakan daripada kerajaan juga berunsur kezaliman. Jika kezaliman ini berterusan maka tindak balas akan terjadi yang mana akan menggunakan kekuatan yang besar. Akal fikiran menuntut supaya berfikir dengan mendalam sebelum melakukan sesuatu. Dalam melalui saat-saat sekarang ini sangat memerlukan doa-doa.

Agama tidak mengajarkan untuk membunuh orang-orang yang tidakbersalah. Jika Rasulullah saw menghantar pasukan ke medan perang, baginda selalu berpesan agar jangan memberikan kesusahan kepada kaum wanita, anak-anak, orang tua, rahib-rahib dan juga paderi-paderi. Apa lagi untuk membunuh mereka.

Agama kita sendiri menolak perlakuan ganas dan zalim, malah mengajarkan agar memperjuangkan keamanan dan perdamaian. Seorang mukmin dalam solat mereka memohon kurnia dan rahmat kasih sayang Allah Ta’ala dan dihindari daripada melakukan keburukan dan kekejian. Ini kerana solat menjauhkan seseorang daripada perbuatan yang tidak disukai. Agama kita mengajarkan agar jadikan kebiasaan member salam dan menyebarkan keselamatan. Setiap perintah agama memberitahu bahawa agama kita adalah agama yang aman dan damai.

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bersabda bahawa terdapat dua bahagian dalam ajaran agama. Huququllah dan Huququl Ibad. Ini adalah cara yang tidak betul jika memberikan kesusahan terhadap mereka yang ada pertentangan agama. Agama juga mengajarkan supaya ada kesatuan di kalangan manusia.

Berusahalah untuk melahirkan di kalangan manusia kecintaan dan kasih sayang. Abaikan perkara yang selalu menjadi persoalan iaitu ‘siapa dia dan apa agamanya’. Sebagai ganti melakukan kezaliman dan membunuh orang yang tidak bersalah, adalah lebih baik jika membawa mereka kepangkuan Tuhan dengan senjata keamanan dan perdamaian. Jadikan agama itu ibarat rahmat seorang ayah dan bayangan kecintaan. Jangan berikan peluang kepada para penentang untuk membuat sebarang kritikan.

Setiap Ahmadi hendaklah ingat bahawa setiap serangan daripada mereka, kita seharusnya lebih mengetahui tanggungjawab kita. Setiap kita hendaklah memberitahu kepada dunia bahawaasas agama kita ialah aman dan keselamatan.

Pope Sahib juga telah memberikan penjelasan yang cantik bahawa peperangan antarabangsa bukanlah peperangan agama tetapi ia hanya peperangan untuk kepentingan sendiri. Kebelakangan ini melalui Twitter dan Facebook amanat ini telah dapat disampaikan kepada jutaan orang. Melihat dan memberikan jawapan adalah pekerjaan kita.

Sekarang ini banyak pekerjaan yang masih tertinggal. Jangan sekali-kali pernah berfikir bahawa pekerjaan telah dibuat dan merasa puas hati. Sangat perlu untuk melakukan khidmat dengan penuh kebijaksanaan dan bersungguh-sungguh. Berdoalah supaya kemajuan dapat kita lihat dalam kehidupan ini.

Setiap Ahmadi di mana pun berada harus cenderung ke arah ini iaitu banyak berdoa dan memberikan sedekah.  Rasulullah saw bersabda ‘atas sesiapa pintu rahmat telah dibuka, maka seolah-olah pintu syurga telah dibuka untuknya’.

Demikian juga berkata; ‘berilah sedekah untuk menghindari ujian dan api’. Jadi wajib untuk kita semua bersedekah.

Hazrat Maseeh Mau’udalaihissalam berkata: ‘musibat boleh terhindar melalui sedekah dan doa. Untuk pengabulan doa amat perlu setiap insan membuat perubahan dalam diri dan jangan melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Kita hendaklah membaca doa-doa yang tersedia di dalam Al-Quran. Hazrat Maseeh Mau’udalaihissalam telah menjelaskan perkara ini bahawa doa-doa di dalam Al-Quran disediakan adalah supaya orang mukmin selalu membacanya dengan penuh keikhlasan, pasti Allah Ta’ala akan memperkenankannya.

Huzur juga menyeru supaya Ahmadi banyak membaca doa-doa tertentu di dalam Al-Quran. Semoga Allah Ta’ala menyelamatkan setiap Ahmadi daripada kejahatan para penentang dan kezaliman mereka dikembalikan atas diri mereka sendiri. Dan semoga kita semua menjadi penyebar perintah-perintah agama.Khulasah Khutbah 22 Julai 2016

Khulasah Khutbah Jumaat

HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD
KHALIFATUL MASEEH AL-KHAMIS
Aiyadahul Laahu Ta’ala Binasrihil Aziz
22 Julai 2016, Masjid Baitul Futuh London

Berkenaan dengan kebiasaan Hazrat Maseeh mau’ud alaihissalam dalam memastikan kesihatan tubuh badan yang berkekalan, Hazrat Muslih Mau’ud berkata:-
“Beliau tidak malas malah sangat bekerja keras, walaupun selalu menyendiri beliau tetap disiplin. Kebanyakan perjalanan beliau dilakukan dengan berjalan kaki. Sangat kurang menaiki tunggangan. Kebiasaan ini berterusan sehingga usia beliau lanjut. Setiap hari beliau berjalan sejauh empat hingga tujuh batu.”

Berkaitan dengan ini, Huzur menasihatkan kepada Wakfe Zindegi terutama sekali para muballigh supaya menjadilkan tubuh badan yang kekal sihat dan tegap dengan banyak melakukan senaman. Melihat kepada tubuh badan seorang muballigh yang masih muda jelas menunjukkan bahawa mereka tidak bersenam. Selepas Doktor Nuri membuat pemeriksaan kesihatan kepada muballigh yang datang dari luar di Jamiah Ahmadiyah Pakistan, beliau menulis bahawa ada di kalangan mereka yang mempunyai berat badan yang berlebihan.

Sebab itu, lakukanlah suatu senaman dan jauhi makanan yang tidak menyihatkan seperti Junk Food.

Saya tidak hanya memberi nasihat kepada kamu sekalian, saya sendiri pun bersenam. Kita memerlukan muballigh dan Wakfe Zindegi yang sihat supaya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik yang mungkin.

Kadang-kadang pembesar suara tidak berfungsi dengan baik. Sebab itu kita mahu muballigh dan para penasihat mempunyai latihan dalam meninggikan suara. Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam berucap secara perlahan-lahan dalam keadaan biasa tetapi apabila waktu memerlukan untuk memberikan pelajaran agama kepada dunia maka beliau memberikan ceramah dengan suara yang begitu lantang. Hazrat Muslih Mau’ud dalam menyentuh tentang ceramah di Lahore berkata bahawa ketika Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam berceramah, kelihatan seolah-olah ada suara dari langit sedang bergema.

Ada orang menzahirkan kerisauan bahawa keadaan kebaikan mereka tidak tetap. Ini satu hal yang  baik bahawa insan sentiasa membuat muhasabah dan sentiasa memikirkan cara untuk memperbaikinya. Kadang-kadang keadaan seperti ini bukan satu keburukan malah hanya berlaku keadaan di mana kebaikan bertambah atau kebaikan berkurangan. Ada seorang sahabat Nabi menzahirkan bahawa ia menggambarkan keadaan dirinya sebagai seorang munafik, Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam bersabda “ini adalah tanda seorang mukmin”. Orang yang meningkat dalam kebaikan dan orang yang mengekalkan keadaan dirinya sesuai dengan perintah Tuhan adalah ibarat seorang ibu yang sentiasa risau. Sentiasa berhati-hati lebih baik daripada berbuat kelalaian.

Hubungan di antara kegembiraan dan kesedihan adalah melalui perasaan. Kita tidak merasai kegembiraan dan kesedihan orang lain berbanding perasaan sedih dan gembira atas orang terdekat kita. Jadi, di mana doa dilakukan untuk orang yang terdekat dan untuk anak-anak mereka, demikian juga kita harus merasai kegembiraan dan kesedihan anggota jemaat kerana jemaat itu satu wujud.

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam juga membaca surat khabar secara teratur. Mereka yang bertanggungjawab atas urusan agama, mereka harus teratur dalam membaca surat khabar dan melihat berita-berita.

Berkenaan dengan keitaatan Hazrat Khalifatul Maseeh Awwal, ketika Abdul Hakim telah murtad beliau telah mengeluarkan tafsir yang telah ditulis oleh Abdul Hakim dari perpustakaan beliau dengan fikiran bahawa “jangan sampai disebabkan itu Tuhan murka atas saya”. Ini satu pelajaran kepada kita dalam soal semangat terhada agama dan juga ketakutan kepada Tuhan.

Kadang-kadang ada orang yang telah diberikan hukuman oleh Jemaat membuat kritikan. Dalam waktu musibat, kadang-kadang ada perkara kecil menjadi besar dan perkara besar adalah kecil sahaja. Sebab itu kadang-kadang perkara yang besar tidak diambil kisah dan tindakan diambil atas perkara yang kecil sahaja. Jadi, jangan masuk campur atau mahu memberikan rekomendasi.

Dari sudut tabligh, pada zaman Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam tabligh dilakukan melalui isytiharat (risalah). Zaman ini juga isytiharat boleh disampaikan melalui berita dan cetakan dengan lebih meluas yang mana artikel yang biasa hasilnya tidak dapat sebanyak itu. Melalui akhbar, banyak pembaca yang mendapat maklumat dalam tempoh satu hari yang mungkin tidak dapat disampaikan melalui artikel dalam tempoh dua bulan.

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam memperdengarkan hikayat kepada Hazrat Muslih Mau’ud dan menasihatkan bahawa melalui ketakwaan banyak harta yang dikurniakan. Yakinlah kepada Allah dan mintalah kepada-Nya. Ini memang nasihat kepada anak kecil, namun orang dewasa juga harus yakin kepada Allah.

Mudah-mudahan ketakwaan seperti ini lahir dalam diri kita semua.