Saturday, November 21, 2020

Tafsir Surah Al-Lahab

Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia! Tidak memberi manfaat kepadanya hartanya dan apa yang dia usahakan. Segera ia akan masuk api yang menyala-nyala. Dan juga isterinya akan menjadi pemikul kayu bakar. Sekeliling lehernya akan ada tali dari sabit yang dipintal. (Terjemahan Al-Quran Jamaat Indonesia) 

Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan dia juga telah binasa. (Barahin Ahmadiyah Bahagian 4, Rohani Khazain Jilid 1, halaman 609, catatan nota kaki nombor 3) 

Tangan Abu Lahab telah binasa dan dia juga turut binasa. … maksud Abu Lahab di sini ialah orang yang menyalakan api fitnah di kalangan umat Islam dan orang yang beragama Islam dituduh kafir, dan dia juga menyebelahi orang Kristian. Oleh kerana perbuatannya menyalakan api permusuhan dan hendak meletakkan umat Islam dalam keadaan tertipu, sebab itu dikatakan sebagai Abu Lahab, kerana Lahab bermaksud api. Oleh kerana api fitnah itu muncul dari orang yang disentuh dalam khabar ghaib itu, sebab itu ia menjadi bapa kepada api, lalu menjadilah Abu Lahab. Sejauh mana yang saya tahu di sini Abu Lahab yang dimaksudkan ialah Muhammad Husain Batalwi, tetapi Allah yang lebih mengetahui. Ini kerana dia telah berusaha untuk menyalakan api fitnah. (Ziaul Haq, Rohani Khazain Jilid 9, Halaman 293,294) 

Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab (ketika dia menulis fatwa ini) dan dirinya juga telah binasa. … di dalam ilham itu perkara yang membenarkan ayat pertama surah Tabbat ini diletakkan ke atas orang yang membuat serangan pertama terhadap Maseeh Mau’ud Tuhan dengan pengkafiran dan juga penghinaan. Dalil ini menerangkan bahawa Al-Quran menyentuh tentang Abu Lahab dalam surah ini, selain ia menjadi musuh kepada Rasulullahsaw, ia juga membawa maksud musuh kepada Maseeh Mau’ud. Dan tafsir ini terbuka melalui ilham ini. … sebab itu tafsir ini sangatlah benar dan bebas daripada perkara yang dibuat-buat. … ringkasnya, ayat Tabbat Yadaa Abii Lahabiu Watabba yang merupakan surah keempat terakhir dalam juz terakhir, sebagaimana ia menjadi dalil ke atas musuh-musuh yang jahat kepada Rasulullahsaw, demikian juga ia menjadi isyarat ke atas musuh-musuh Maseeh Mau’ud yang banyak memberikan kesusahan. … kesimpulannya ialah Tabbat Yadaa Abii Lahab yang muncul di akhir Al-Quran, ia menjadi tafsir kepada ayat Maghdhuubi Alaihim yang berada pada awal Al-Quran kerana beberapa ayat Quran menjadi syarah atau penjelasan bagi ayat Al-Quran yang lain. (Tohfah Golerwiyah, Rohani Khazain, Jilid 17, halaman 215-217) 

Ayat pertama dari surah Tabbat iaitu Tabbat Yadaa Abii Lahabiu Watabba mengisyaratkan kepada golongan penjahat yang mengkafirkan, mendustakan dan menghina Ahmad Mahdi. (Tohfah Golerwiyah, Rohani Khazain, Jilid 17, halaman 215-217) 

Doa Ghairil Maghdhuubi Alaihim yang bermaksud golongan yang akan memberikan kesusahan kepada Maseeh Mau’ud, dan bertentangan dengan doa itu, di akhir Al-Quran terdapat ayat Tabbat Yadaa Abii Lahabiu Watabba. (Tohfah Golerwiyah, Rohani Khazain, Jilid 17, halaman 218) 

Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, yakni tangannya tidak berdaya lagi, dan dia sendiri juga hancur yakni menuju ke lembah kesesatan. (Nuzulul Maseeh, Rohani Khazain, Jilid 18, halaman 531) 

Madhi juga boleh membawa maksud mudhari’, malah di tempat-tempat yang mana pada pandangan yang berkata-kata itu suatu perkara yang pasti akan berlaku, maka di situ tempat mudhari’ akan diletakkan madhi supaya perkara itu dapat dizahirkan secara pasti akan kejadiannya. Contoh seperti ini banyak terdapat di dalam Quran sebagaimana firman Allah … Tabbat Yadaa Abii Lahabiu Watabba. (Barahin Ahmadiyah, Bahagian 5, Rohani Khazain Jilid 21, halaman 159) 

Tuhan telah menyampaikan khabar ghaib yang agung di berbagai tempat di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata ‘madhi’, sebagai contoh Tabbat Yadaa Abii Lahabiu Watabba. (Barahin Ahmad, Bahagian 5, Rohani Khazain, Jilid 21, halaman 170) 

Kedua-dua tangan Abu Lahab telah binasa dan dia sendiri juga sudah binasa. (Majmu’ah Isytiharat, Jilid 2, halaman 58, nota kaki) 

Di dalam surah Tabbat ini, ia mengisyaratkan kepada fitnah Ghairil Maghdhuubi Alaihim. (Al-Hakam, Jilid 6, nombor 8, tarikh 28 Februari 1902, halaman 4) 

Apabila melihat di dalam mimpi membaca ayat Tabbat Yadaa Abii Lahab maksudnya ialah ‘mendapat keunggulan di atas mana-mana musuh’. (Al-Badar, Jilid 1, nombor 11, tarikh 9 Januari 1903, halaman 84) 

Di dalam Al-Quran Abu Lahab itu adalah umum dan bukannya khusus. Ia bermaksud seseorang yang memiliki sifat mengapi-apikan di dalam dirinya. Demikian juga dengan ayat Hammaa Latal Hatab, ia bermaksud wanita histeria yang menyalakan api, yakni wanita jahat yang membesar-besarkan keburukan di kalangan orang ramai. (Al-Hakam Jilid 2, nombor 2, tarikh 6 Mac 1898, halaman 2) 

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 409-411)

Friday, November 20, 2020

Tafsir Surah Al-Ikhlas (No. 05-akhir)

Fitnah Kristian itu sangat besar, sebab itu Allah Ta’ala di dalam Al-Quran telah memberikan satu surah khusus yang menyentuh tentang mereka. Maknanya, selain surah Al-Ikhlas tidak ada satu surah lain yang dikhususkan untuk menerangkan tentang mereka. Ahadun adalah nama Tuhan dan maksud Ahadun itu mengatasi istilah satu. Shomadun bermaksud sejak azali lagi zat-Nya tempat bergantung segala sesuatu, dan Dia tidak memerlukan sesiapa untuk bergantung. Jika mengakui akidah tiga oknum, itu maknanya ia saling memerlukan. (Al-Hakam Jilid 5, Nombor 12, tarikh 31 Mac 1901, halaman 9)

Katakanlah bahawa Tuhan itu Esa. Huwa adalah nama Tuhan. Dia itu Satu, tidak bergantung kepada sesiapa. Dia tidak memerlukan makan minum, Dia tidak terbatas dalam soal masa atau tempat. Dia bukan bapa kepada sesiapa dan bukan juga anak kepada sesiapa. Tidak ada yang serupa dengan-Nya dan tidak ada perubahan pada diri-Nya. Surah ini singkat sahaja di dalam Quran, dalam satu baris sahaja. Tetapi, perhatikanlah bagaimana ia menjelaskan dengan begitu indah sekali tentang Tuhan yang bebas dari segala jenis kesyirikan.

Dari segi pemikiran akal, berapa banyak jenis syirik pun yang boleh dikategorikan, Tuhan telah disucikan daripada kesemuanya. Benda-benda yang berada di dalam langit dan bumi, ia mengalami perubahan, tetapi tidak bagi Tuhan. Begitu terangnya kebenaran telah dapat dijelaskan dan dibuktikan sehingga otak pun cenderung kepada perkara ini. Cahaya hati yang syariatnya ada di dalam hati memberikan kesaksian terhadap perkara ini. Undang-undang kudrat menjadi saksi tentang kebenaran ini sehingga setiap helaian daun pun menyaksikannya. Sebab itu, untuk mengenal-Nya adalah satu perkara yang agung. Allah Ta’ala yang telah menjelaskan di dalam Quran dengan ayat yang begitu pendek ini, kalau orang-orang Yahudi meninggalkan Taurat lalu memperhatikan perkara ini, sudah tentu mereka tidak akan binasa. Begitu juga sekiranya begitu banyak ajaran-ajaran dalam Injil itu ditinggalkan lalu mereka fokus tentang ajaran ini, sudah tentu sebahagian besar di dunia ini tidak akan menjadi kaum yang memuja wujud yang sudah mati. (Al-Hakam Jilid 6, Nombor 19, Tarikh 24 Mei 1902, halaman 5)

Bertentangan dengan dhoolliin itu ada tiga surah terakhir. Asasnya adalah surah qul huwallaahu dan dua surah selepasnya berfungsi sebagai penjelasan. Maksud qul huwallaahu adalah “katakan kepada Kristian bahawa Allah itu Esa, Allah itu tidak bergantung kepada sesiapa, Dia tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, dan tidak ada yang serupa dengan-Nya. (Al-Hakam Jilid 6, Nombor 8, tarikh 28 Februari 1902, halaman 5)

Untuk menghayati peristiwa-peristiwa di dalam Qasidah-qasidah sangatlah susah, penyair tidak dapat melaksanakannya. Untuk menghasilkan sesebuah karya, mereka terpaksa mencantumkan perkara dan juga perkataan yang tidak berkaitan. ……  bertentangan dengan itu cuba lihat qul huwallaahu ahad, allaahus shomad (Al-Badr jilid 1, nombor 4, tarikh 21 November 1902, halaman 2)

Tuhan kita lam yalid, kita sangat bersyukur dan gembira kerana Tuhan yang kita ikuti, yang telah dipersembahkan oleh Islam adalah Sempurna dan Suci dari segala segi, tidak ada kekurangan pada-Nya. Ada dua kemuliaan sempurna yang terdapat pada Allah Ta’ala, dan semua sifat menjelaskan ke arah-Nya iaitu pertama sekali keindahan zat-Nya dan di dalam Al-Quran menjelaskan laisa kamislihi syai’un, qulhuwallaahu ahad, shomad, tempat bergantung segala sesuatu, bukan anak kepada sesiapa, tidak mempunyai anak, tidak ada serupa dengan-Nya. (Al-Hakam jilid 7, nombor 12, tarikh 31 Mac 1903, halaman 2)

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 417-418)


Thursday, November 19, 2020

Tafsir Surah Al-Ikhlas (No. 04)

Di dalam Al-Quran Tuhan kita telah menjelaskan tentang kemuliaan-Nya melalui ayat Qul Huwallaahu Ahad. Allaahus Shomad, Lam Yalid Wa Lam Yuulad, Wa Lam Yakul Laahuu Kufuwan Ahad yakni “Tuhan kamu ialah Tuhan yang dalam zat dan sifat-Nya adalah Satu. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat-Nya yang kekal abadi sampai bila-bila, dan tidak juga mana-mana sifat yang dapat menyerupai sifat-sifat-Nya. Ilmu manusia itu terhad dan memerlukan mana-mana guru. Tetapi, ilmu Allah tidak memerlukan sesiapa, tambahan lagi ia tidak terhad. Pendengaran manusia adalah terhad dan memerlukan udara, tetapi pendengaran Tuhan tidak terhad dari segi zat-Nya. Penglihatan manusia juga terhad dan memerlukan matahari atau mana-mana cahaya untuk melihat sedangkan penglihatan Tuhan adalah dari cahaya asli dan tidak terbatas. Demikian juga bahawa apabila manusia mencipta sesuatu, mereka memerlukan sarana dan masa. Tetapi, Tuhan tidak ada batas masa dan tidak memerlukan sokongan, ini kerana semua sifat-sifat-Nya sempurna dan tidak ada serupanya. Jika ada satu sifat dalam keadaan kurang, maka sifat yang lain juga pasti dalam kekurangan. Sebab itu ketauhidan-Nya juga tidak kekal selagi sifat-sifat-Nya tidak seperti zat-Nya yang tidak ada serupa-Nya. Kemudian dijelaskan lagi bahawa Tuhan bukanlah anak kepada sesiapa dan Dia tidak mempunyai anak kerana zat-Nya Maha Meliputi. Dia tidak memerlukan ayah dan tidak juga anak. Inilah Tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran dan asas kepada keimanan. (Lecture Sialkot, Rohani Khazain Jilid 20, halaman 154,155)

Katakanlah kepada mereka bahawa Tuhan itu Satu dan Maha Meliputi. Dia tidak mempunyai anak dan bukan ayah kepada sesiapa, dan tidak ada yang setanding dengan-Nya. (Majmu’ah Isytiharat Jilid 2, halaman 58,59)

Jika Rasulullahsaw tidak datang, jangankan kenabian malah bukti ketuhanan juga tidak akan diperolehi seperti ini. Melalui bagindasaw kita dapat mengetahui bahawa Qul Huwallaahu Ahad. Allaahus Shomad, Lam Yalid Wa Lam Yuulad, Wa Lam Yakul Laahuu Kufuwan Ahad. Jika dalam Taurat ada ajaran seperti ini dan Al-Quran hanya memberikan penjelasan, maka kenapa harus ada wujud Kristian? (Report Jalsa Salana 1897, halaman 51,52)

Kesaksian bumi dan langit memberitahu bahawa ini bukan hasil ciptaan Tuhan yang palsu tetapi memperlihatkan Tuhan yang Ahad, Shomad, Lam Yalid, Walam Yulad, iaitu Tuhan yang Hidup dan Kekal, dan itu yang dipersembahkan oleh Islam.

Paderi Pfander yang dahulu pernah datang ke India untuk mengadakan perbahasan tentang mazhab-mazhab dan banyak membuat bantahan tentang Islam. Dalam bukunya Mizanul Haq dia sendiri menulis dalam bentuk persoalan “jika ada suatu pulau yang belum diajarkan tentang Triniti, adakah penduduk di sana akan dihisab dengan ajaran Triniti di akhirat nanti?” Kemudian dia sendiri menjawab, “mereka akan dihisab dengan ajaran Tauhid”. Jadi, dari hal itu fahamilah bahawa seandainya gambaran Tauhid itu tidak diperolehi dalam segala benda, dan ajaran Triniti ini bukan buatan, maka dari mana datangnya istilah akan dihisab dengan akidah Tauhid. (Report Jalsa Salana 1897 halaman 71)

>>>bersambung<<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 416-417)

Wednesday, November 18, 2020

Tafsir Surah Al-Ikhlas (No. 03)

Al-Quran juga sejak permulaan lagi telah menyentuh tentang maghdhuubi alaihim dan juga dhoolliin, kemudian pada bahagian akhir ia menjelaskan tentang perkara ini sebagaimana dalam ayat Lam Yalid, Wa Lam Yulad. Semua ini adalah untuk membuat penekanan dan juga memberitahu bahawa khabar ghaib tentang Maseeh Mau’ud dan kemenangan atas Kristian bukan sekadar falsafah tetapi akan bersinar seperti matahari. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 222)

Penzahiran syaitan yang terakhir dinamakan sebagai dajjal iaitu penzahiran yang sempurna baginya, di mana Al-Quran telah menyentuhnya dipermulaan lagi dan juga pada bahagian akhir, yakni firqah dhoolliin yang disentuh dalam surah Fatihah. Kemudian tiga surah terakhir Quran juga menyentuhnya iaitu surah Ikhlas, Falaq dan surah An-Naas. Cuma bezanya ialah dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang akidah kaum ini sebagaimana firman Allah Ta’ala Qul Huwallaahu Ahad. Allaahus Shomad, Lam Yalid Wa Lam Yuulad, Wa Lam Yakul Laahuu Kufuwan Ahad Yakni Allah Ta’ala itu Esa dan Ahad, yakni tidak ada lagi selain Dia. Tidak mempunyai anak dan bukan anak kepada sesiapa, dan tidak ada serupa dengan-Nya. Ringkasnya, dalam surah ini menjelaskan apa akidah kaum tersebut. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid17, nota kaki halaman 269,270)

Dengan menyatakan ayat Qul Huwallaahu Ahad, Allaahus Shomad menjelaskan bahawa Dia adalah sembahan yang hakiki, yakni segala sesuatu akan memperhambakan diri kepada-Nya, rujuk kepada-Nya. Segala yang lain memerlukan Dia sedangkan Dia tidak perlukan sesiapa. Kemudian ayat Lam Yalid Wa Lam Yuulad menyatakan bahawa Dia tidak mempunyai anak dan Dia bukan anak kepada sesiapa. Kemudian ayat Wa Lam Yakul Laahuu Kufuwan Ahad memberitahu bahawa sejak azali lagi tidak ada yang serupa dengan-Nya, yakni wujudnya sangat suci. …... kedua-dua surah ini (Ikhlas dan Falaq) hanya menyentuh satu firqah , bezanya cuma dalam surah Ikhlas memberitahu tentang akidah firqah tersebut dan surah Falaq memberitahu keadaan amalan mereka. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 270,271, nota kaki)

Dalam ayat Qul Huwallaahu Ahad ….. mempersembahkan akidah yang perlu diterima, kemudian Lam Yalid Wa Lam Yuulad diajarkan tentang akidah yang patut ditolak. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 285, nota kaki)

Di dalam bahagian akhir Quran, ada penolakan ajaran Kristian sebagaimana yang diajarkan dalam ayat Qul Huwallaahu Ahad. Allaahus Shomad, Lam Yalid Wa Lam Yuulad. (Bahtera Nuh, Rohani Khazain Jilid 19, halaman 84)

>>>bersambung<<< 

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 415-416)


Tuesday, November 17, 2020

Tafsir Surah Al-Ikhlas (No. 02)

Kecantikan (husni) merupakan perkara yang menarik hati secara semulajadi, dan dengan melihatnya akan menimbulkan rasa kecintaan. Dengan itu, kecantikan kewujudan Allah Ta’ala adalah keEsaan-Nya, keagungan-Nya, kemuliaan-Nya dan sifat-sifat-Nya sebagaimana dalam Quran Qul Huwallaahu Ahad. Allaahus Shomad, Lam Yalid Wa Lam Yuulad, Wa Lam Yakul Laahuu Kufuwan Ahad yakni Tuhan dalam Zat, Sifat dan Kemegahan adalah sendiri, tidak ada sekutu-Nya. Semua yang lain memerlukan-Nya. Setiap zarah mendapat kehidupan dari-Nya. Dia adalah permulaan segala sesuatu dan Dia tidak memerlukan sesiapa. Dia bukan anak kepada sesiapa dan bukan juga bapa kepada sesiapa. Dia tidak ada persamaan dengan sesiapa dari segi zat.

Quran berkali-kali mempersembahkan kesempurnaan Allah Ta’ala dan juga memperlihatkan keagungan-Nya supaya manusia memberikan perhatian bahawa Tuhan yang menarik hati itu tidaklah mati, lemah atau kurang dalam kasih sayang dan kudrat-Nya. (Islam Usul Ki Filosofi, Rohani Khazain Jilid 10, halaman 417)

Di dalam Taurat tidak dijumpai tentang sifat Allah Ta’ala yang sempurna. Kalau seandainya di dalam Taurat ada surah seperti yang terdapat dalam Al-Quran iaitu Qul Huwallaahu Ahad. Allaahus Shomad, Lam Yalid Wa Lam Yuulad, Wa Lam Yakul Laahuu Kufuwan Ahad maka sudah tentu umat Kristian tidak akan menjadi penyembah makhluk. (Kitabul Birriyah, Rohani Khazain Jilid 13, halaman 84)

Katakan kepada mereka bahawa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Esa, yang bukan bapa kepada sesiapa dan bukan juga anak kepada sesiapa, dan tidak ada juga yang serupa dengan-Nya. (Tiryaqul Qulub, Rohani Khazain Jilid15, halaman 355)

Doa yang ketiga ialah tentang walad dhoolliin, dan bertentangan dengan itu pada bahagian akhir Quran ada ayat .... Qul Huwallaahu Ahad. Allaahus Shomad, Lam Yalid Wa Lam Yuulad, Wa Lam Yakul Laahuu Kufuwan Ahad Ia memiliki tujuan penting yang diterangkan di dalam Quran, ia dibuka dengan surah Fatihah sebagai lambang keindahan, kemudian ketika khatam Quran ada dibaca surah tabbat, surah Ikhlas, Falaq dan An-Naas untuk memohon perlindungan dari kedua-dua musibat itu. Jadi, ketika membuka kitabullah juga memohon kedua-dua doa itu dan menutup kitabullah juga menyentuh tentang kedua-dua doa itu. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 218)

Wahai umat Islam! Katakan kepada umat Kristian bahawa Allah Ta’ala itu Esa, Dia tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada serupa dengan-Nya. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 220)

>>>bersambung<<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 414-415)Monday, November 16, 2020

Tafsir Surah Al-Ikhlas (No. 01)

Dengan ayat yang pendek ini, ia menjelaskan dengan begitu indah sekali tentang kesucian wujud Tuhan dari sebarang jenis sekutu. Menurut perhitungan akal yang sihat, sekutu itu ada empat jenis. Adakalanya sekutu itu berlaku dalam bilangan, kadang-kadang dalam kedudukan, adakalanya dalam keturunan dan adakalanya dalam perbuatan dan pengaruh. Jadi, dalam surah ini menjelaskan bahawa Tuhan itu benar-benar bersih dari segala sekutu dalam keempat-empat jenis ini.

Dalam bilangan Dia cuma Satu, tidak dua atau tiga. Dia juga shomad, yakni tempat kebergantungan segala sesuatu, tanpa-Nya segala yang lain tidak akan wujud dan tidak kekal. Dia juga lam yalid yakni tidak beranak dan tidak mempunyai anak kerana jika ada anak maka sudah tentu ada sekutu-Nya. Dia juga lam yulad yakni tidak diperanakkan, tidak mempunyai bapa agar tidak ada sekutu-Nya. Kemudian lam yakul lahuu kufuwan ahad yakni dalam segala pekerjaan yang Dia buat, tidak ada yang menyamai yang memungkinkan ada wujud sekutu-Nya. Jadi, dari keempat-empat jenis sekutu ini, Allah Ta’ala memang benar-benar suci dan tidak ada sekutu bagi-Nya. (Barahin Ahmadiyah bahagian Empat, Rohani Khazain Jilid 1, halaman 518, catatan nota kaki nombor 3)  

Ajaran Quran yang suci ialah Tuhan itu wahid dan hamid yang Zat-Nya adalah tauhid. Allah Ta’ala menciptakan makhluk yang ada persamaan sifat-sifat. Dan beberapa di antara mereka memang benar-benar sama. Ini bertujuan agar tidak ada seorang pun boleh tertipu dari segi keistimewaan atau kemahiran yang dia miliki. Dan Allah Ta’ala dalam segala sifat tidak ada sekutu-Nya. Sebab itu, di dalam Quran surah Ikhlas menjelaskan tentang rahsia bahawa zat yang Esa hanyalah sifat khas Allah Ta’ala. Perhatikanlah bahawa Allah Ta’ala berfirman qul huwal laahu ahad. (Ainah Kamalate Islam, Rohani Khazain jilid 5, halaman 44,45)

Katakanlah bahawa Tuhan itu Tuhan yang Maha Agung, Dia tidak diperanakkan dari rahim seorang wanita. Segala sesuatu bergantung kepada-Nya dan Dia tidak bergantung kepada sesiapa. Tidak ada kaum kerabat atau serupa-Nya, tidak ada bapa, tidak ada ibu, tidak ada saudara lelaki atau wanita, dan juga tidak ada yang sama taraf dengan-Nya. Dan yang paling sempurna ialah lam yalid yakni Tuhan itu bukanlah anak sesiapa atau tidak diperanakkan oleh sesiapa pun. (Sat Bacan, Rohani Khazain Jilid 10, halaman 263,264)

Tuhan itu Tuhan yang Esa. Dia bukan anak kepada sesiapa dan juga tidak mempunyai anak. Tidak ada yan serupa dengan-Nya dan tidak ada sebarang persamaan dengan-Nya. (Islam Usul Ki Filosofi, Rohani Khazain Jilid 10, halaman 376)

>>>bersambung<<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 413-414)


Sunday, November 15, 2020

Tafsir Surah Al-Falaq (No. 04-akhir)

Terdapat segelintir orang yang bergantung sepenuhnya kepada sesuatu selain Allah Ta’ala dan berkata “kalau bukan disebabkan orang ini, sudah tentu saya telah binasa, orang ini telah berbuat ihsan ke atas saya”. Mereka langsung tidak tahu bahawa semua ini pun sebenarnya datang dari Allah. Tuhan berfirman qul a’uuzu birabbil falaq bahawa aku memohon perlindungan dari Tuhan yang menjadi penjaga kepada semua. Rabb adalah penjaga sebenar, selain Dia, tidak ada kasih sayang dan penjagaan yang sebenar. Malah, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya pun sebenarnya datang dari Tuhan, demikian juga keadilan yang dibuat oleh seorang raja ke atas rakyatnya adalah datang dari Tuhan.

Dari semua penjelasan ini Allah Ta’ala hendak memberitahu bahawa tidak ada wujud lain semisal dengan-Nya. Semua penjagaan adalah pekerjaan-Nya. Beberapa orang bergantung kepada raja sehingga berkata “kalau bukan dia, saya sudah binasa dan pekerjaan saya telah dipermudahkan oleh raja ini”, dan banyak lagi contoh lain seperti ini. Hendaklah ingat bahawa orang yang berkata seperti adalah kafir, insan hendaklah berusaha agar jangan menjadi kafir. Walaubagaimanapun, seseorang itu tidak akan menjadi mukmin sekiranya tidak ada keimanan tentang hal ini bahawa segala penjagaan dan kasih sayang datang dari Allah Ta’ala.

Seorang insan sedikit pun tidak akan memberi manfaat kepada kawannya selagi tidak ada kasih sayang dari Tuhan. Demikian juga halnya dalam diri anak-anak dan semua hubungan keluarga, kasih sayang Tuhan amat perlu di dalamnya. Allah Ta’ala berfirman “Aku sendiri yang menjadi penjaga kepada kamu”. Tanpa penjagaan dari Tuhan, maka tidak ada yang menjadi pemelihara. Cuba perhatikan, apabila Allah Ta’ala menjadikan seseorang jatuh sakit, maka kadang-kadang berapa keras pun usaha para doktor tidak memberikan kesan sehingga pesakit itu meninggal dunia. Lihat saja penyakit taun, para doktor pun sudah berusaha sebaik mungkin, namun penyakit ini tetap tidak berganjak. Sebabnya ialah semua kebaikan datangnya dari Allah, demikian juga untuk menjauhkan semua kejahatan adalah dari Allah Ta’ala. (Al-Badar Jilid4, Nombor 44, tarikh 3 Julai 1903, halaman 185,186)

Ghaasiqin dalam bahasa Arab bermaksud kegelapan yang berlaku pada malam awal bulan yang sangat kelam. Sebab itu kata ini juga digunakan merujuk kepada bulan qamar ketika malam terakhirnya, yakni cahayanya tidak menentu. Dan lafaz ini juga digunakan dalam keadaan gerhana bulan. Dalam Quran ayat min syarri ghaasiqin izaa waqab bermakna min syarri zulmatin izaa dakhola yakni dari kejahatan gelap apabila ia berlabuh. (Al-Badar Jilid 2, Nombor 6, tarikh 27 Februari 1903, halaman 43)

Min syarri haasidin izaa hasad. Sebenarnya apabila suatu sifat baik dilakukan bukan pada tempatnya atau dengan cara yang tidak benar, maka ia menjadi buruk dan kotor. Tetapi, jika sifat itu dilakukan menurut keadaan yang sesuai dan tidak keterlaluan, maka ia akan mendapat ganjaran. Di dalam Quran ada menyatakan min syarri hasidin izaa hasad dan di tempat yang lain ada ayat sabiquunal awwaluun. Di sini sifat mengalahkan yang pertama juga termasuk jenis hasad. Bila masa pula seorang pelumba mahu dikalahkan oleh orang lain? Sifat ini telah wujud dalam diri manusia sejak kecil. Kalau kanak-kanak tidak ada semangat berlumba-lumba, maka dia tidak akan ada usaha untuk maju. Semangat untuk mengalahkan juga termasuk hasad, cuma pada tempat ini ia dalam keadaan bersih. Demikian juga, dengan adanya hasad yang seperti ini boleh membawa seseorang masuk syurga. (Al-Badar Jilid 2, nombor 12, tarikh 10 April 1903, halaman 89)

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 422-424)


Saturday, November 14, 2020

Tafsir Surah Al-Falaq (No. 03)

Wamin syarri ghaasiqin izaa waqab, wamin syarrin naffaasaati fil uqad, wamin syarri haasidin izaa hasad. Dan kami mohon perlindungan Allah Ta’ala dari zaman ketika kegelapan ajaran Triniti dan kesyirikan semakin tersebar di seluruh dunia, dan juga kami mohon perlindungan Allah dari kejahatan yang ditiup-tiupkan, yakni dalam melakukan penipuan, mereka menggunakan perbuatan sihir dan memberikan kesusahan dalam landasan yang benar. Dan juga kami pohon perlindungan dari kejahatan orang yang hasad di mana mereka menutupi kebenaran semata-mata kerana hasad dengki mereka.

Semua perkara ini mengisyaratkan kepada paderi-paderi Kristian bahawa satu zaman akan tiba di mana mereka akan menyebarkan kejahatan dan memenuhi dunia ini dengan kegelapan, cara penipuan mereka laksana ahli sihir, mereka itu sangat hasad atau dengki, mereka memandang Islam itu dengan penuh rasa penghinaan. Lafaz rabbil falaq merujuk kepada keadaan kegelapan yang akan berubah menjadi terang atau siang. Dan ini berlaku pada zaman Maseeh Mau’ud. Dalam surah Ikhlas dan Falaq ini hanya menyentuh satu firqah sahaja, surah Ikhlas memberitahu tentang akidah firqah itu dan surah Falaq menyentuh tentang keadaan amalan firqah ini. Firqah ini dalam surah Falaq disebut dengan lafaz syarri maa kholaq yakni syarrul bariyya dan kalau kita teliti hadis-hadis, kita dapat mengetahui bahawa dajjal dikatakan sebagai syarrul bariyya kerana dari zaman Adam sehingga akhir zaman, tidak ada yang menandingi mereka dalam soal kejahatan. (Tohfa Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 269-272, nota kaki)

Ayat wamin syaari ghaasiqin izaa waqab dalam surah Falaq ini memperingatkan kepada kita tentang satu zaman yang penuh dengan kegelapan dan ungkapan qul a’uuzu birabbil falaq pula memberikan khabar gembira tentang kedatangan waktu Subuh selepas zaman kegelapan muncul. Dan untuk kita mencapai matlamat itu, di dalam surah An-Naas menyentuh tentang menghindari was-was dengan penuh kesabaran dan keteguhan. (Tohfa Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 285, nota kaki)

Berkaitan dengan dhoolliin ada tiga surah yang terakhir. Pokok pangkalnya adalah qul huwallah dan dua surah lagi adalah penjelasannya. … dalam surah Falaq mengajar tentang doa menghindari fitnah ini iaitu qul a’uuzu birabbil falaq yakni aku mohon perlindungan Tuhan dari kejahatan sekalian makhluk, iaitu rabbil falaq, yakni Pemilik waktu Subuh atau yang menzahirkan cahaya terang adalah kuasa-Nya.

Rabbil falaq memberitahu bahawa pada masa itu, fitnah dari Kristian dan takfir terhadap Maseeh Mau’ud, serta kegelapan fitnah penghinaan akan menyelubungi dunia. Kemudian ayat syarri ghaasiqin izaa waqab, yakni aku juga mohon perlindungan dari kejahatan kegelapan malam yang timbul dari fitnah Kristian dan fitnah mengingkari Maseeh Mau’ud. Kemudian dinyatakan lagi wamin syarrin naffaasaati fil uqad yakni aku juga mohon perlindungan dari kejahatan mereka yang ada ciri kewanitaan yang mendatangkan kesulitan pada agama sehingga orang jahil membuat kritikan dan juga ada yang tertipu oleh perbuatan mereka. Golongan seperti ini ada dua. Pertama ialah golongan paderi serta sekutunya, dan kedua ialah mullah atau ulama yang degil yang tidak mahu meninggalkan kesalahan mereka, dan disebabkan perbuatan mereka, agama yang bersih itu menjadi begitu rumit, dan mereka memiliki tabiat wanita iaitu tidak mahu berhadapan dengan utusan Tuhan. Jadi, kita mohon perlindungan dari kejahatan mereka semua ini, begitu juga kita mohon perlindungan dari orang-orang yang hasad apabila mereka berhasad. (Alhakam Jilid6, Nombor 8, Tarikh 28 Februari 1902, halaman 5)

>>>bersambung<<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 421-422)Friday, November 13, 2020

Tafsir Surah Al-Falaq (No. 02)

Penzahiran syaitan terakhir ialah dinamakan dajjal iaitu penzahiran yang sempurna baginya, di mana Al-Quran telah menyentuhnya dipermulaan lagi dan juga pada bahagian akhir, yakni firqah dhoolliin yang disentuh dalam surah Fatihah. Kemudian tiga surah terakhir Quran juga menyentuhnya iaitu surah Ikhlas, Falaq dan surah An-Naas. … dalam surah Falaq ia memberikan isyarat bahawa golongan ini sangat berbahaya buat Islam, dan melaluinya akhir zaman akan menghadapi zaman kegelapan, yang mana Islam berhadapan dengan kejahatan mereka. Perkara-perkara sulit dalam agama, mereka membuat tipu daya laksana penipuan golongan wanita, dan semua ini dibuat kerana rasa hasad dengki mereka sebagaimana apa yang dibuat oleh Qabil.

Bezanya cuma Qabil menumpahkan darah saudaranya ke muka bumi, tetapi mereka ini akan menumpahkan darah kebenaran atas sebab hasad dengki. Ringkasnya di dalam surah qul huwal laahu ahad menyatakan akidah mereka, dan dalam surah Falaq menjelaskan tentang perbuatan mereka yang akan muncul akibat kekuatan dan waktunya yang sudah tiba.

Jadi, kedua-dua surah ini memberitahu bahawa dalam surah Al-Ikhlas diterangkan tentang akidah kaum Nasara (Kristian) dan dalam surah Falaq pula dijelaskan tentang amalan mereka. Dan ia memberikan isyarat kegelapan yang amat sangat pada akhir zaman nanti, sedangkan golongan yang sudah tersesat ini akan muncul di akhir zaman dengan begitu meluas. Dengan kedua-dua surah ini kita dapat mengetahui tentang perkara yang akan berlaku. … dengan pernyataan qul a’uzubi rabbin naas bahawa ‘aku mohon perlindungan dari Tuhan yang telah menciptakan sekalian makhluk, di sini memberitahu bahawa Tuhan menghancurkan satu dan menciptakan yang lain, yakni selepas kegelapan, Dia juga menciptakan waktu pagi. Minsyarri maa kholaq, kita memohon perlindungan Allah dari kejahatan makhluk yang sangat jahat dari sekalian kejahatan-kejahatan, dan kejahatan mereka itu dari awal hingga akhir sama sahaja iaitu menentang akidah lam yalid walam yulad, yakni mereka meletakkan Tuhan mengambil anak laki-laki. (Tohfa Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 269-272, nota kaki)

>>>bersambung<<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 420-421)


Thursday, November 12, 2020

Tafsir Surah Al-Falaq (No. 01)

Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan seluruh makhluk, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dan dari kejahatan yang menjadikan kegelapan ketika meliputi, dan dari kejahatan orang-orang yang meniupkan perpecahan pada simpulan-simpulan, ikatan persahabatan, dan dari kejahatan pendengki apabila ia mendengki. (Terjemahan surah Al-Falaq)

Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan dari kejahatan makhkuk-makhluk, dan juga dari malam yang begitu gelap-gelita, yakni kerosakan yang besar sama seperti malam yang gelap-gelita, dan untuk menerangi kembali zaman yang gelap-gelita itu, kekuatan dan pertolongan Ilahi sangat diperlukan kerana insan tidak mampu untuk keluar daripada kegelapan ini. (Barahin Ahmadiyah Bahagian Empat, Rohani Khazain Jilid 1 halaman 604, catatan dalam nota kaki nombor 3)

Surah Al-Falaq dan surah An-Naas adalah tafsir kepada surah Ikhlas dan surah Tabbat. Dan di dalamnya diterangkan tentang doa yang dipohon kepada Allah ketika kegelapan menyelubungi pada waktu Maseeh dari Allah disusahkan dan ketika kegelapan Kristian tersebar di seluruh dunia. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain, Jilid 17, halaman 218)

Ketika kamu melihat fitnah Kristian dan kamu menjadi sasaran musuh-musuh Maseeh Mau’ud, maka mohonlah doa kepada Allah “aku mohon perlindungan dari segala kejahatan makhluk yang terdiri daripada musuh dalaman atau luaran kepada Allah Ta’ala yang merupakan pemilik waktu subuh dan berkuasa menzahirkan cahaya terang. Dan aku juga memohon perlindungan Allah dari kejahatan malam yang gelap, kegelapan yang dilakukan oleh fitnah Kristian dan fitnah orang-orang yang menolak Maseeh Mau’ud”.

Inilah doa yang harus dipanjatkan. Ketika kegelapan semakin menyelubungi suasana, kita memohon perlindungan Tuhan dari kejahatan perwatakan wanita-wanita yang menggunakan kuasa azimat-azimat yang dijampi, yakni kesusahan dalam syariat Muhammad yang harus dipermudahkan, dan kesulitan serta kerumitan yang mana orang-orang jahil membuat kritikan atasnya, dan yang menjadi punca pendustaan terhadap agama, atas mereka itu banyak lagi tiupan-tiupan yang disebabkan oleh permusuhan, yakni dalam masalah-masalah Islam yang sangat halus serta kelihatan sulit, orang-orang jahat itu membuat satu kaedah penipuan sehingga ia menjadi bahan kritikan yang sangat rumit yang menjadikan orang ramai boleh tergelincir. Mereka juga mencipta falsafah dalam suatu urusan lalu menarik perhatian orang ke atas mereka.

Dan mereka ini ada dua golongan, satu daripadanya ialah para penentang dan musuh agama seperti paderi yang sentiasa mencari bahan untuk dikritik, dan golongan yang kedua ialah ulama-ulama Islam yang tidak mahu meninggalkan kesalahan mereka, serta meniupkan keinginan peribadi mereka sehingga agama fitrat yang sepatutnya mudah, akhirnya menjadi begitu sulit. Mereka juga memiliki perwatakan wanita yang mana tidak mahu berhadapan dengan mana-mana utusan Tuhan. Mereka hanya menukar-nukar kritikan supaya perkara sulit itu dapat diselesaikan dan kebanyakan perkara sulit mereka letakkan di bawah tanggungjawab pembaharu dari Tuhan.

Mereka itu mendustakan Al-Quran dan melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah Ta’ala. Dan amalan mereka juga menzahirkan bahawa mereka membantu musuh-musuh yang menentang Al-Quran dan musuh-musuh yang sama akidah dengan mereka. Jadi, dengan cara inilah mereka ingin mempermudahkan kesulitan-kesulitan itu, sebab itu kita memohon perlindungan Allah dari kejahatan mereka, dan kita juga memohon perlindungan Allah dari kejahatan orang yang hasad kepada kita apabila mereka sudah memperlihatkan kebencian mereka. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 220-221)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 419-420)


Wednesday, November 11, 2020

Tafsir Surah An-Naas (No. 09-akhir)

Perkara yang perlu direnungkan sedalam-dalamnya ialah Al-Quran di permulaan lagi telah menjelaskan tentang Kristian iaitu walad dhoolliin di penghujung surah Fatihah. Kemudian Al-Quran pula diakhiri dengan surah qul huwallaah hingga qul a’uzu birabbin naas. Di pertengahan Quran pun ada ayat yang menyentuh mereka iaitu takaadus samaawaatu yatafattarna minhu. Berkenaan dajjal juga ada disentuh di mana-mana yang telah tertanam di dalam hati manusia. Hadis pula menyatakan bahawa untuk menghindari dajjal hendaklah merenungkan permulaan surah Al-Kahfi, hadis juga ada menyentuh tentang keretapi. Ringkasnya bahawa di mana pun kita renungkan, ia memberikan pemikiran di dalam minda kita, dajjal adalah merujuk kepada kaum Kristian (nasara). (Alhakam Jilid 6, Nombor 39, Tarikh 31 Oktober 1902, halaman 3)

Apabila keluar dari jagaan seorang ibu, maka seorang insan memerlukan penjaga yang lain. Dia akan menjadikan sesiapa sahaja sebagai penjaganya yang kadang-kadang penjaga yang diambil itu adalah lemah. Dan apa sahaja yang diperlukan olehnya, dia berusaha agar orang lain tidak mengetahuinya. Tetapi orang yang jauh terpisah dari mereka ini dan mengamalkan ciri ketakwaan dan islah yang hakiki, maka Tuhan akan menjadi penjaga kepadanya dan segala keperluan dan keinginannya akan dipenuhi oleh Allah Ta’ala. Dia tidak perlu lagi berpura-pura. Segala kurnia yang diberikan atasnya, orang lain akan kehairanan. Apabila tiba masanya di mana Allah Ta’ala menjadi penjaga kepadanya, yakni sebelum Allah Ta’ala menjadi penjaga sebenar kepadanya, dia telah melalui kehidupan dari pelbagai penjaga. Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surah An-Naas.

Pertama sekali seseorang insan memerlukan jagaan daripada ibu bapa, kemudian apabila sudah besar, maka dia akan memerlukan jagaan daripada pemerintah dan penguasa. Apabila semakin maju ke hadapan dan mula menyedari kelemahan atau kesilapan, yakni dia sudah mula merasa bahawa wujud yang dia anggap sebagai penjaga sebenar rupanya ada kelemahan masing-masing, di mana apa yang dia perlukan sebenarnya tidak dapat dipenuhi. Akhirnya dia akan rujuk kepada Allah, dan jika dia tetap dalam langkahnya maka Allah Ta’ala akan menjadi penjaganya.

Pada waktu itulah dia merasa tenang dan merasa ada keajaiban dalam kehidupan baru yang dia lalui. Khususnya apabila Allah Ta’ala menyatakan kepadanya bahawa “Aku akan menjadi penjaga engkau”, pada waktu itu ketenangan dan kegembiraan yang dia rasakan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Keadaan ini benar-benar suci dari segala kesulitan dan ketidaktenteraman. (Al-Badar Jilid 3, Nombor 25, Tarikh 01 Julai 1904, halaman 4)

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 431-432)

Tuesday, November 10, 2020

Tafsir Surah An-Naas (No. 08)

Di dalam surah Tabbat ia mengisyaratkan kepada fitnah ghairil maghdhuubi ‘alaihim dan untuk menghadapi walad dhoolliin, di penghujung Al-Quran ada surah Ikhlas disusuli dengan surah Al-Falaq dan surah An-Naas. Kedua-duanya ada tafsiran. Dalam kedua-dua surah ini perlindungan dipohon dari zaman yang penuh gelap gelita, pada masa yang sama Maseeh Mau’ud difatwakan kafir sehingga lahir fitnah maghdhuubi alaihim, lalu kesesatan dan kegelapan Kristian akan mula meliputi dunia.

Jadi, sebagaimana dalam surah Fatihah di permulaan Al-Quran, di dalamnya mengajarkan doa agar terhindar dari dua musibat ini. Demikian juga di penghujung Quran juga diajarkan doa agar terhindar dari dua fitnah ini supaya hal ini jelas terbukti bahawa bahagian awal dan bahagian akhir ada hubungkaitnya. (Al-Hakam Jilid 6, nombor 8, tarikh 28 Februari 1902, halaman 4,5)

Dalam surah terakhir ada diajarkan doa agar terhindar dari was-was syaitan, sebagaimana dalam surah Fatihah diakhiri dengan lafaz dhoolliin, demikian juga surah terakhir ini diakhiri dengan lafaz khannas supaya dapat diketahui hubungan antara dhoolliin dan khannas. Dan semasa kehidupan Adam, khannas yang disebut nahasy dalam bahasa Ibrani datang untuk berperang dengan mereka, waktu ini Maseeh Mau’ud sebagai permisalan Adam juga akan didatangi oleh nahasy dalam pakaian lain, dan sebab itulah Kristian dan Muslim sepakat bahawa pada akhir zaman nanti Adam dan syaitan akan berperang secara dahsyat yang mana syaitan akan dapat dikalahkan. Dengan melihat semua keseluruhan perkara ini, seorang Mukmin akan merasa takut dan tertanya-tanya adakah ini perkara yang saya lakukan sehingga dikumpulkan oleh Tuhan?

Sungguh menakjubkan bagaimana ia boleh dikumpulkan oleh Tuhan dalam satu lingkungan? Permulaan Alquran diakhiri dengan walad dhoolliin dalam surah Fatihah dan kemudian penghujung Quran dimuatkan dengan tiga surah yang ada hubungannya dengan kejadian daripada surah Fatihah. Di sini pula meletakkan permisalan Maseeh dan Adam, lalu menjadikan aku sebagai Maseeh Mau’ud, dan pada masa yang sama meletakkan namaku sebagai Adam. Ini bukan perkara kecil, ini adalah urusan intelektual di mana ia tidak dapat dinafikan kerana Tuhan sendiri yang telah meletakkan asasnya. (Alhakam Jilid 6, Nombor 8, Tarikh 28 Februari 1902, halaman 5)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 431-432)

Monday, November 9, 2020

Tafsir Surah an-Naas (No. 07)

Jin ini menyerang dengan senyap-senyap dan dia membuat permusuhan dalam bentuk kasih sayang. Kasih sayang itulah yang dibuat oleh nahasy ketika menyerang Hawa. Akibat daripada kasih sayang seperti itu adalah sama seperti yang sebelumnya telah berlaku. Inilah yang menyebabkan Adam mendapat musibat. Waktu itu ia berkelakuan laksana pemberi nasihat yang lebih layak berbanding Allah Ta’ala.

Demikian juga kali ini, janji hidup kekal itu jugalah yang akan dipersembahkan sama seperti syaitan lakukan sebelumnya. Sebab itulah permulaan dan penghujung al-Quran atas perkara yang sama. Rahsia di sebaliknya ialah supaya dapat memberitahu bahawa ada satu Adam di penghujung zaman nanti. Permulaan Quran iaitu surah Fatihah diakhiri dengan walad dhoolliin. Semua mufassir sepakat bahawa maksud dholliin di sini merujuk kepada golongan Kristian. Kemudian penghujung al-Quran ialah qul a’uuzu birabbin naas, malikin naas, ilaahin naas, min syarril waswasil khonnaas, allazi yuwas wisu fii suduurinn naas, minal jinnati wan naas.

Sebelum surah ini, terdapat ayat qul huwal laahu yang menyentuh tentang ketauhidan Allah seolah-oleh menolak ajaran Trinity. Selepas itu dengan penjelasan surah an-Naas menzahirkan bahawa ia merujuk kepada golongan Kristian. Wasiyat terakhir yang diseru ialah hindari sentiasa serangan syaitan. Syaitan ini ialah nahasy dan sekarang ini disebut khannas, yang perlu dihindari. Dan apa yang dikatakan bahawa datanglah ke bawah perlindungan Rabb, dari situ kita dapat mengetahui bahawa ini bukan urusan jasmani tetapi rohani.

Jika makrifat dan hakikat tentang Allah kita kuat, maka kita akan sentiasa terselamat. Dalam akhir zaman ini, perang antara syaitan dan Adam juga merupakan perang terakhir. Tuhan dan malaikat akan bersama-sama dengan Adam dalam memerangi syaitan. Allah Ta’ala akan turun bersama-sama dengan segala sarana peperangan bagi menghancurkannya dan Maseeh Tuhan akan berhadapan dengannya. Lafaz Maseeh ini bermaksud khalifah dalam bahasa Arab dan juga Ibrani. Di dalam hadis tertulis lafaz Maseeh dan di dalam Quran ialah khalifah. Kesimpulannya, telah ditentukan bahawa dalam perang terakhir ini, khatamul khulafa yang muncul pada akhir ribuan yang keenam, akan mendapat kemenangan. (Al-Hakam Jilid 6, nombor 25, tarikh 17 July 1902, halaman 6)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 431-432)

Sunday, November 8, 2020

Hukum Membaca Al-Quran Dalam Keadaan Haid

IRSYAD AL-FATWA KE-18: HUKUM MEMBACA DAN MENGULANG HAFAZAN AL-QURAN DALAM KEADAAN HAID

Pada awal tahun ini, sesi persekolahan baru bermula. Ramai dalam kalangan anak kita yang memasuki sekolah berasrama penuh dan yang berkonsepkan hafazan al-Qur’an seperti SEMESTA, IMTIYAZ, MRSM Ulul Albab dan juga tahfiz persendirian. Persoalannya, boleh ke anak-anak perempuan yang dalam keadaan uzur atau haid menghafaz al-Qur’an?

Jawapan

Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan tahniah kepada para ibubapa kerana mengambil prihatin dan tanggungjawab dalam memastikan pendapat yang dipilih tidak bercanggah dengan syariat Islam. Begitu juga atas kejayaan anak-anak yang telah melayakkan diri memasuki sekolah berasrama penuh dan sekolah-sekolah yang lain.

Dalam masalah ini, terdapat dua pandangan.

Pertama : Haram. Inilah pendapat jumhur Fuqaha’. Mereka melarang wanita membaca al-Qur’an ketika dalam keadaan haid dan sedang berjunub berdasarkan kepada hadis daripada Ibn Umar RA

لاَ تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

“Tidak  dibolehkan wanita  dalam haid dan yang berjunub membaca walau sedikit daripada al-Qur’an.”

Riwayat al-Tirmizi (131)

Hadith ini dhaif di sisi sebahagian ahli ilmu kerana sebahagian riwayatnya Ismail bin Ayyash dari golongan Hijjaz dan riwayatnya daripada mereka adalah dhaif.

Kedua : Harus. Inilah pendapat ulama’ Malikiyyah mengikut riwayat yang sahih iaitu dibolehkan untuk memegang al-Qur’an bagi wanita yang haid dan dibolehkan juga untuk membacanya dengan tujuan mengajar dan belajar.

Kelonggaran ini hanya diberikan kepada wanita yang dalam keadaan haid sahaja dan bukannya yang sedang berjunub. Ini kerana, hari-hari kedatangan haid itu berlangsung dalam tempoh yang lama. Maka, jika mereka dilarang membaca al-Qur’an, dibimbangi hafazan al-Qur’an mereka akan terluput. Sedangkan, berzikir kepada Allah SWT adalah dibolehkan kepada wanita-wanita yang sedang dalam haid.

Ianya juga memberi kemudahan kepada madrasah Tahfiz al-Qur’an untuk meneruskan pengajarannya sehingga para huffaz tidak melupai hafazannya disebabkan terhenti bacaan kerana haid.

Inilah juga pendapat tokoh ulama’ silam seperti Imam al-Bukhari, Imam Ibn Jarir al-Tabari, Ibn al-Munzir, al-Zahiryyah, al-Syaukani, al-San’ani, al-Sya’bi, pendapat Imam al-Syafi’i dalam qaul qadim yang telah dinukilkan oleh Abu Thaur. Antara ulama’ masa kini yang berpegang dengan keharusannya adalah Syeikh Muhammad Soleh al-Uthaymeen, Syeikh al-Azhar Ali Tantawi. (Lihat Tawdhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, Syeikh Abdullah al-Bassam, 1/461)

Antara Kenyataan Mereka

  • Syeikh al-Dasuqi al-Maliki berkata : “Tidak ditegah dengan sebab haid membaca al-Qur’an dalam keadaan adanya darah sekalipun telah berlaku janabah sebelum itu.” (Lihat Hasyiyah ala al-Syarh al-Kabir al-Dardir, 1/284)
  • Syeikh Salih Abd al-Sami’ al-Abi berkata : “Tidak ditegah dengan sebab haid membaca al-Qur’an tanpa menyentuh Qur’an.” (Lihat Jawahir al-Iklil, 1/32)
  • Al-Mardawi al-Hanbali berkata : “Ditegah wanta haid daripada membaca al-Quran secara mutlak dan inilah yang sahih dalam mazhab Hanbali tetapi ada pendapat menyatakan tidak ditegah. Inilah yang dipilih oleh Syeikh Taqiyuddin Ibn Taimiyyah” (Lihat al-Insaf 1/347)
  • Ibn Hajar menukilkan daripada Ibn Rushd dan Ibn Battal bahawa dikehendaki Imam al-Bukhari yang berdalilkan keharusan membaca al-Quran bagi haid dan junub sedangkan tidak sah dari sisi musannif sesuatu pun hadis tentang itu (Lihat Fath al-Bari 1/486)
  • Malah, dalam masalah wanita yang sedang dalam nifas juga, dibolehkan untuk membaca al-Qur’an sebagaimana fatwa Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah : “Membaca al-Qur’an bagi wanita nifas dibolehkan jika dia khuatir akan boleh lupa bacaan al-Qur’an dengan sebab lamanya tempoh masa nifas tersebut. Tetapi, jika dia yakin bahawa dia tidak melupakan bacaan al-Qur’an tersebut, maka tidak perlu dia membacanya.” (Lihat Majmu’ al-Fatawa, Syeikh Ibn Taimiyyah, 1/636)

Tarjih

Kesimpulannya membaca al-Qur’an dan menghafaznya ketika dalam haid adalah DIBOLEHKAN berdasarkan sebab-sebab yang telah diterangkan. Di sini sekali lagi dinyatakan beberapa pendapat atau athar  dalam menyokong pendapat ini.

  • Direkodkan bahawa Saidatina Aishah membaca a-Quran dalam keadan haid. Inilah yang dinukilkan oleh Imam al-Nawawi dalam al-Majmuk 1/357, al-Tabarani dalam Awsat 2/98, Ibn Rajab dalam Fath al-Bari 1/46, Ibn Hazm dalam al-Muhalla 1/78-79.
  • Ini juga pendapat Ibn Abbas, Ibn Musayyib yang menyatakan keharusan membaca al-Quran bagi wanita haid termasuk Muhammad ibn Maslamah.

Saya menegaskan satu pendapat yang cukup baik yang dikemukakan oleh mantan Syeikh al-Azhar, Syeikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq melalui bukunya Buhuthun wa al-FatawaBeliau menyatakan keharusan pelajar wanita yang dalam keadaan haid untuk menghafaz al-Qur’an dan membacanya ketika haid atas faktor peperiksaan atau ujian. Ini disebabkan kerana waktu tersebut adalah terhad dan terbatas. Justeru, kaedah darurat atau masyaqqah amat sesuai digunakan.

Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa hukum wanita haid adalah sama dengan wanita nifas dalam bab membaca al-Qur’an yang mana wanita tersebut boleh memegang dan membaca al-Qur’an sekiranya wanita tersebut adalah guru atau murid. (Lihat Hasyiyah al-Dusuqi, 1/175)

Saya cadangkan juga pelajar dalam haid beralih kepada mendengar al-Qur’an melalui CD atau Youtube yang memungkinkan seseorang itu mengingati dan mengulang hafazan al-Qur’an.

Akhukum fillah

Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri

Mufti Wilayah Persekutuan

https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2057-18

Tafsir Surah an-Naas (No. 06)

Terdapat empat surah di dalam al-Quran yang sangat kerap dibaca. Di dalamnya ada menyentuh tentang Maseeh Mau’ud dan jamaatnya. Pertama ialah surah Fatihah, ia dibaca dalam setiap rakaat solat. Di situ ada bukti dakwaan kita. Kedua ialah surah Jum’ah yang di dalamnya ada ayat  wa aakhariina minhum, ia berkaitan dengan jamaat Maseeh Mau’ud. Ini dibaca setiap Jumaat. Ketiga ialah surah Kahfi, yang mana untuk membacanya Rasulullahsaw telah memberikan penekanan. Ia menyentuh tentang dajjal dalam 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Keempat ialah surah terakhir dalam Quran yang menyentuh tentang dajjal yang disebut khannas, dan di dalam Taurat Ibrani tertulis dajjal yang disebut nahasy. Dan banyak lagi di berbagai tempat di dalam al-Quran yang menyentuh tentangnya. (al-Hakam Jilid 5, nombor 3, tarikh 24 Januari 1901, halaman 11)

Malaikat mengajak dan membantu dalam hal yang baik sebagaimana di dalam ayat Quran  aiyadahum biruuhim minhu manakala syaitan pula akan mengajak ke arah kejahatan sebagaimana di dalam Quran ada lafaz yuwaswisu. Kedua-dua perkara ini tidak boleh dinafikan. Kegelapan dan cahaya akan selalu beriringan. Benda yang tidak wujud tidak boleh dibuktikan tanpa ilmu. Oleh sebab itu orang yang berilmu memiliki ribuan keajaiban-keajaiban. Dalam qul a’uuzu bi rabbin naas, ia menyentuh tentang was-was syaitan sebagaimana apa yang berlaku sekarang ini. Was-was yang besar ialah meletakkan salah faham mengenai ketuhanan, sebagai contoh apabila melihat seseorang yang sangat kaya, maka timbul dalam fikiran bahawa orang ini akan menjadi penjaga. 

Sebab itu diseru agar memohon perlindungan dari rabbun naas yang hakiki, kemudian manusia pula mula menganggap raja-raja dan pemerintah dunia sebagai penguasa yang sebenar ke atas mereka. Lalu dikatakan kepada mereka malikin naas itu adalah Allah sendiri. Kemudian, kesan daripada was-was manusia ialah mereka mula menyamakan makhluk dengan Tuhan sehingga begitu takut sekali. Itulah sebabnya dikatakan di sini ilaahin naas.

Terdapat tiga jenis was-was, untuk menjauhkannya juga ada tiga perancangan. Dan yang memasukkan was-was itu ialah khannas yang mana di dalam Taurat bahasa Ibrani ia disebut nahasy yang telah datang membuat serangan senyap-senyap kepada Hawa. Dari sini kita dapat mengetahui bahawa dajjal tidak akan memberitahu rancangannya malah akan melakukan serangan secara sembunyi-sembunyi supaya tidak ada sesiapa yang tahu. Ini adalah salah jika menyatakan syaitan sendiri yang pergi menemui Hawa, malah sebagaimana sekarang ini dia datang secara senyap-senyap, begitu juga dulu dia datang dengan senyap-senyap. Dia telah memenuhkan buah fikirannya dalam pemikiran seseorang sehingga orang berkenaan menjadi alatnya. Syaitan telah meletakkan perkara ini dalam hati mana-mana penentang agama dan syurga yang pernah didiami oleh Hazrat Adamas adalah di bumi ini juga, namun ada suatu kejahatan yang telah menjadikan rasa was-was dalam hati mereka. (al-Hakam Jilid 5, nombor 12, tarikh 31 Mac 1901, halaman 10)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 429-430)


Saturday, November 7, 2020

Tafsir Surah an-Naas (No. 05)

Enam ribu tahun dahulu Hazrat Adam telah dapat digelincirkan oleh syaitan. Dan pada waktu itu syaitan telah berhasil dalam melakukan tipu dayanya sehingga Adam pun dapat dikalahkan. Tetapi, keinginan Allah Ta’ala ialah dalam bahagian akhir hari yang keenam, Dia kemudian melahirkan Adam, yakni bahagian akhir ribuan yang keenam. Sebagaimana sebelumnya dia diciptakan pada hari keenam untuk menghadapi nahasy, namun kali ini Adam akan unggul dan nahasy akan kalah. Jadi, Tuhan telah menciptakan hamba yang lemah ini sama seperti Adam dan hamba yang lemah ini juga disebut dengan panggilan Adam. 

Dalam Barahin Ahmadiyah terdapat ilham ilham arattu an astakhlifa fakholaqtu aadama. Dan juga ilham ini kholaqa aadama fa akramahuu, dan juga yaa aadamuskun anta wa zaujukal jannata,  berkenaan dengan Adam di dalam Taurat bab awal ada tertulis ‘lalu Tuhan berfirman bahawa Kami akan menjadikan manusia dalam bentuk yang sama seperti Kami’.

Cuba perhatikan di dalam Taurat bab awal ayat 26, kemudian kitab Danial bab 12 ada tertulis, dan pada waktu akan bangkit Mikail (yang maksudnya ‘sama seperti Tuhan’) seorang pemimpin besar yang akan menolong anak-anak kepada kaum engkau. Maksudnya di sini Maseeh Mau’ud akan muncul pada akhir zaman). Jadi, Mikail yang bermaksud ‘sama seperti Tuhan’ sebenarnya, di dalam Taurat disebut dengan nama Adam, dan di dalam hadis nabi juga mengisyaratkan kepada perkara ini iaitu Adam akan dilahirkan dalam bentuknya.

Jadi, kita dapat mengetahui daripadanya bahawa Maseeh Mau’ud akan muncul dalam bentuk Adam, sebab itu ribuan yang keenam ini telah dikhususkan kerana sebagai ganti hari yang keenam, yakni sebagaimana Adam lahir pada bahagian akhir hari keenam, demikian juga pada bahagian akhir ribuan yang keenam, Maseeh Mau’ud telah ditakdirkan untuk lahir. Dan sebagaimana Adam telah diuji dengan nahasy yakni dalam bahasa Arab disebut khannas yang nama lainnya adalah dajjal, demikian juga pada Adam yang akhir ini nahasy diciptakan sekali lagi supaya janji hidup kekal dapat diberikan kepada wanita kembali lagi sebagaimana yang telah diberikan oleh ular kepada Hawa, namanya di dalam Taurat ialah nahasy dan di dalam Quran disebut khannas, tetapi untuk kali ini telah ditentukan bahawa Adam akan unggul di atas nahasy.  

Kesimpulannya, di penghujung tahun yang keenam ribu sekarang ini sekali lagi pertembungan di antara Adam dan nahasy, dan nahasy tidak lagi mempunyai kekuatan mematuk seperti dahulu sebagaimana yang ia pernah lakukan terhadap Hawa dan kemudiannya Adam pun mendapat tempias racun ular tersebut. Malah satu waktu akan tiba di mana anak-anak pun akan bermain-main dengan ular tersebut dan malangnya ular itu tidak lagi berbisa seperti dahulu.

Di dalam al-Quran, ini satu isyarat yang sangat halus di mana Allah Ta’ala mengakhiri surah Fatihah dengan lafaz dhallin dan al-Quran diakhiri dengan lafaz khannas. Sehingga insan yang bijak akan memahami bahawa dalam hakikat dan bentuk rohani, nama ini adalah sama sahaja. (Tohfa Goleria, Rohani Khazain Jilid 17, nota kaki halaman 272-275)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 428)