Sunday, January 29, 2012

Malfoozaat Jilid 1_10


MALFOOZAAT JILID 1

HAZRAT MASEEH MAU’UD alaihissalam

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

KEDUDUKAN RASULULLAH sallallaahu alaihi wasallam DAN PARA SAHABAT

Kebenaran dan kesucian yang diperlihatkan oleh baginda dan para sahabat tidak ada tandingannya di mana-mana. Mereka tidak teragak-agak untuk menyerahkan nyawa. Tugas yang diberikan kepada Hazrat Isa alaihissalam bukanlah satu tugas yang sangat berat, dan tidak juga kepada orang yang mengingkari ilham. Memberi kefahaman kepada beberapa orang saudara bukannya tanggungjawab besar. Orang Yahudi telah membaca Taurat sebelumnya, dan mereka juga beriman kepadanya. Mereka juga mengakui Tuhan sebagai WAHDAHU LAA SYARIIK. Ada ketikanya mereka berfikir apa tujuan Hazrat Maseeh datang. Di kalangan orang Yahudi, ada yang merasa malu sehingga sekarang mengenai Taurat. Mereka hanya boleh mengatakan bahawa kelemahan akhlak ada dalam orang Yahudi, tetapi ajaran itu memang ada dalam Taurat. Walaupun ada kemudahan bahawa kaum pada waktu itu menerima kitab berkenaan, Hazrat Maseeh alaihissalam belajar dari seorang guru. Bertentangan dengan itu, Sayyid wa Maula pembimbing kita yang sempurna adalah seorang ummi. Tidak ada guru tempat baginda belajar, dan hal ini juga diakui sendiri oleh para penentang. Jadi, untuk Hazrat Isa alaihissalam ada dua kemudahan. Satu daripadanya ialah mereka itu adalah saudaranya dan perkara yang berat yang harus diterima daripadanya, mereka telah mengakui sebelumnya. Namun, memang kurang dari sudut akhlak. Tetapi, walaupun banyak kemudahan, Hawari tetap sahaja tidak lurus dan ada yang tamak. Nabi Isa alaihissalam selalu menyimpan duit tetapi Hawari pula yang mencurinya. Nabi Isa alaihissalam berkata; saya tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Kita menjadi hairan, apa maksud kata-kata demikian? Sedangkan ada rumah, ada tempat, ada kemudahan kewangan sehingga tidak diketahui walaupun dicuri. Namun, walaupun perkara ini dipertikaikan, ia disebutkan adalah bertujuan bahawa dengan adanya sarana kemudahan itu, tidak ada yang dapat diperbaiki. Petrus sendiri diberikan kunci syurga, tetapi tidak dapat berhenti dari melaknat gurunya.

Sekarang, bertentangan dengan itu, jika dilihat dari sudut keadilan, para sahabat kepada pemimpin kita yang sempurna sallallaahu alaihi wasallam telah menunjukkan berbagai kesetiaan untuk Allah dan Rasul. Pernah dibuang negeri, menanggung kezaliman, menahan berbagai musibat, dan juga kehilangan nyawa. Tetapi, tetap dalam kebenaran dan kesetiaan sehingga mati. Jadi, apa perkara yang telah menjadikan mereka sanggup memberikan pengorbanan? Sebenarnya itu adalah semangat kecintaan Ilahi yang benar, yang mana percikannya telah tertanam dalam hati mereka. Sebab itu, kalau dibandingkan dengan mana-mana nabi sekalipun, ajaran baginda sallallaahu alaihi wasallam, tazkiyah nafs (penyucian diri) menjadikan pengikut-pengikutnya benci kepada dunia dan berani mengalirkan darah demi kebenaran. Gambaran seperti mereka tidak terdapat permisalannya. Kedudukan ini hanya ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam. Kecintaan dan kasih sayang di antara sesama mereka dapat digambarkan melalui ayat ini WA ALLAFA BAINA QULUUBIHIM LAU ALFAQTA MAA FIL ARDHI JAMII’AM MAA ALLAFTA BAINA QULUUBIHIM (Al-Anfal:64) yakni kecintaan dalam diri mereka tidak akan dapat ditanam walaupun diberikan segunung emas. Sekarang, satu lagi jemaat iaitu Jemaat Maseeh Mau’ud alaihissalam, yang telah menciptakan warna para sahabat dalam diri mereka. Jemaat para sahabat radiallaahu anhum sangat suci dan telah diakui di dalam Al-Qur’an. Adakah kalian sama seperti itu? Apabila Tuhan mengatakan bahawa bersama-sama dengan Hazrat Maseeh alaihissalam adalah mereka yang menyamai para sahabat radiallaahu anhu. Para sahabat itu adalah mereka yang telah memberikan harta mereka, negara mereka pada jalan yang hak dan meninggalkan segala-galanya. Berkenaan dengan Hazrat Siddik Akbar radiallaahu anhu mungkin sudah ramai yang dengar. Pernah sekali apabila ada perintah untuk memberikan harta pada jalan Tuhan, maka dia membawa segala apa yang ada di rumahnya. Apabila Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kamu tinggalkan di rumah? Maka dia berkata, saya meninggalkan Allah dan Rasul di rumah. Seorang Ra’is Mekah, seorang suci dan yang memakai pakaian orang miskin. Anggaplah mereka itu telah syahid pada jalan Allah Ta’ala. Tertulis berkenaan dengan mereka bahawa syurga itu di bawah pedang-pedang, tetapi untuk kita tidaklah begitu keras sebab zaman kita ditetapkan sebagai YADHA’UL HARB yakni peperangan tidak akan terjadi pada zaman Mahdi.

HAKIKAT JIHAD

Allah Ta’ala melakukan sesuatu bertujuan untuk memperbaiki dan apabila perbuatan itu sudah mulai dikritik, maka perbuatan itu akan ditinggalkan. Pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat sebarang senjata, tetapi mereka menghadapi kesusahan demi kesusahan. 13 tahun itu cukup menjadikan seorang anak kecil mencapai umur baligh. Dan jika dikeluarkan 10 dari zaman Hazrat Maseeh alaihissalam, namun tetap sahaja mencukupi. Justeru itu, dalam tempoh yang lama ini tidak ada suatu bentuk kesusahan yang tidak pernah dilalui. Pada saat akhir pun, keluar dari negara tetap dikejar. Meminta perlindungan di tempat lain, musuh tetap tidak melepaskan mereka. Apabila terjadi keadaan yang sangat sulit ini, maka untuk menyelamatkan orang-orang yang dizalimi dari kezaliman musuh, turunlah perintah UZINA LILLAZIINA YUQOOTALUUNA BI ANNAHUM ZULIMUU WA INNALLAAHA ‘ALAA NASHRIHIM LAQADIIR, ALLAZIINA UKHRIJUU MIN DIYAARIHIM BIGHOIRI HAQQIN ILLAA AIYAQUULUU ROBBUNALLAAH (Al-Hajj:40-41) Mereka diperangi, dihalau dari rumah hanya disebabkan mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Pada waktu inilah perlu mengangkat senjata, jika tidak begitu keadaannya, senjata tidak akan diangkat. Pada zaman kita ini, pen yang diangkat, kita dicerca dan disakiti dengan pen, sebab itu kita berperang dengan mereka menggunakan pen.

NASIHAT UNTUK JEMAAT

Saya sudah berkali-kali katakan bahawa setinggi mana kedekatan yang diperolehi oleh seseorang, maka semakin banyak juga ujian yang dihadapi. Ahli bait wajib melalui lebih banyak ukuran, mereka yang jauh, tidak perlu diukur. Tetapi kamu amat perlu diukur. Jika keimanan dalam diri kamu kurang berbanding mereka, maka apa perbezaan di antara kamu dan mereka. Kamu dalam perhatian ramai, mereka itu sama seperti perisik kerajaan yang akan memerhatikan gerak dan diam kamu. Mereka itu benar. Apabila sahabat-sahabat Maseeh alaihissalam menjadi seperti para sabahat radiallaahu anhu, adakah kamu sama seperti itu? Jika kamu tidak seperti itu, maka kamu berhak ditangkap. Walaupun masih peringkat permulaan, tetapi maut tidak boleh dijangka. Maut adalah satu urusan yang tidak boleh dielak dan pasti akan dialami oleh setiap orang. Jika ini yang berlaku, bagaimana kamu boleh lalai? Jika ada orang yang tidak ada hubungan dengan saya, maka hal itu berlainan. Tetapi, jika kamu datang kepada saya dan menerima dakwaan saya, mengakui saya sebagai Maseeh, dengan kata lain kamu telah mengaku sama seperti para sahabat yang mulia, jadi, adakah para sahabat telah menghindarkan diri dari melakukan siddiq dan kesetiaan. Adakah dalam diri mereka kemalasan? Adakah mereka bersedih hati? Adakah mereka tidak boleh mengawal emosi? Tidakkah mereka itu hidup sederhana? Malah mereka itu sangat sederhana. Jadi, berdoalah semoga Allah mengurniakan kamu keadaan seperti itu kerana tidak ada orang yang boleh menjalani kehidupan yang hina dan sederhana selagi Allah tidak menolong mereka. Timbang diri kamu sendiri dan jika kamu dapati diri kamu lemah seperti anak kecil, maka jangan risau. Kekalkan berdoa IHDINAS SHIROOTAL MUSTAQIM seperti para sahabat. Bangunlah pada waktu tengah malam, dan berdoa supaya Allah menunjukkan jalan-Nya. Para sahabat Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam juga mendapat tarbiyat secara berperingkat-peringkat, mereka itu sebelumnya siapa? Mereka itu seperti benih seorang petani, kemudian Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam menyirami mereka. Baginda sallallaahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Benih itu baik dan tanah juga baik, dan hasil pemeliharaan itu mengeluarkan buah yang baik. Mereka berjalan sebagaimana Huzur alaihissalam berjalan. Mereka tidak menunggu sama ada siang atau malam. Kamu bertaubatlah dengan hati yang suci, bangun waktu tahajjud, berdoalah, luruskan hati kamu, tinggalkan segala kelemahan dan jadikan qoul dan fi’il (ucapan dan perbuatan) kamu sesuai dengan keredhaan Allah. Yakinlah, orang yang menjadikan nasihat ini sebagai amalan harian dan berdoa di hadapan Allah Ta’ala secara amalan, Allah Ta’ala akan memberikan mereka kurnia dan membuat perubahan dalam hati mereka. Jadi, jangan putus harapan dari Allah Ta’ala. (ada sebaris puisi bahasa Farsi)

Segelintir orang berkata, adakah kita perlu menjadi wali? Malang sekali mereka tidak membuat ukuran, memang benar insan harus menjadi wali Allah. Jika mereka berjalan atas jalan yang lurus, maka Tuhan juga akan datang kepadanya dan bertemu di suatu tempat. Walaupun pergerakan ke sana adalah perlahan, tetapi pergerakan Tuhan kepadanya sangat laju. Ayat WALLAZIINA JAAHADU FIINAA LANAHDIYANNAHUM (Al-Ankabut:70) memberi isyarat kepada perkara ini. Jadi, perkara yang saya wasiatkan hari ini hendaklah diingati kerana ia adalah asas keselamatan. Urusan kamu dengan Tuhan dan makhluk hendaklah ada keredhaan Ilahi. Dengan cara itulah kamu akan membenarkan ayat WA AAKHORIINA MINHUM LAMMAA YALHAQUU BIHIM (Al-Jumu’ah:4).

(Malfoozaat Jilid 1, halaman 26-29)

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

Diterjemahkan oleh

Salahuddin Syed Ali
Lingkungan, Sabah.
(29.01.2012)


Saturday, January 28, 2012

Islam Ahmadiyah: Kebenaran Pasti UnggulKHUTBAH JUMAAT

HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD
KHALIFATUL MASEEH AL-KHAMISaba
09 DISEMBER 2011 / 09 FATAH 1390HS
13 Muharram 1433HQ
Masjid Baitul Futuh, London

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

Setelah membaca Tasyahud, Ta’awudz dan Surah Al-Fatihah, Huzur berkata:-

Sejak dari pendakwaan Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam sehingga hari ini, para penentang Ahmadiyah tidak pernah menolak dakwaan Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam dengan menggunakan sebarang dalil, tetapi hanya disebabkan kedegilan, kesombongan dan keangkuhan mereka. Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam telah mempersembahkan ribuan dalil dari sudut Al-Qur’an, hadis, ucapan dan tafsir para ulama saleh yang diakui benar, bahawa beliau adalah Maseeh dan Mahdi yang telah dikhabarkan oleh Al-Qur’an dan hadis. Kemudian, beliau juga telah menjelaskan dengan terperinci mengenai pertolongan dan tanda-tanda Ilahi. Dalam setiap kejadian, perlakuan Allah Ta’ala atas beliau juga telah dijelaskan. Tetapi, hati yang telah dikunci oleh Allah Ta’ala, tembok dalam hati mereka tidak boleh dibuka. Orang yang tidak mahu diberi hidayat oleh Allah, tidak ada yang boleh memberi hidayat kepada mereka. Tetapi, orang-orang yang berfitrat baik telah menerima Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam dan bai’at kepada beliau. Orang-orang yang telah mendapat kurnia untuk bai’at kepada Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam, mereka itu telah ditakdirkan oleh Allah untuk mendapat hidayat. Tetapi, mereka yang takut kepada orang yang bergelar ulama, atau yang mengikut jejak langkah mereka, orang-orang ini tidak datang bai’at kepada beliau alaihissalam. Walaupun memang ada kurnia yang turun dari Allah Ta’ala dalam bentuk hujan rohani, namun mereka tetap terhindar dari mendapat kurnia dan hujan rohani tersebut sejak dari dulu sehingga sekarang.

Berlawanan dengan itu, sebagaimana yang telah saya katakan bahawa orang yang diberi hidayat oleh Allah Ta’ala, di mana di dalam diri mereka ada kebaikan dan kemuliaan, mereka itu akan menerima Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam. Pada zaman Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam, orang-orang seperti ini yang telah menerima Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam, dan pada zaman ini, orang-orang seperti itu jugalah yang akan menerima Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam. Ini kerana, mereka itu tahu bahawa zaman yang penuh dengan kerosakan telah sempurna, dan helah daripada orang yang bergelar ulama telah mencapai tahap yang tinggi. Mereka telah mencapai tahap menzalimi orang-orang Ahmadi dan tidak berpaling dari perbuatan menghina Al-Qur’an dan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, malah sebaliknya mereka pula yang mengatakan bahawa orang-orang Qadiani yang berbuat seperti itu. Mereka sendiri membuang helaian-helaian Al-Qur’an yang berberkat ke bumi atau longkang, kemudian mereka mengatasnamakan perbuatan itu ke atas seorang Ahmadi dan orang Ahmadi sendiri tidak tahu apa yang sedang berlaku.

Hal itu hanya dapat diketahui apabila polis datang ke rumah dan membawa mereka pergi, atau demonstrasi jalanan dilakukan oleh orang-orang yang berfikiran jahat itu. Atau cara mereka ialah menconteng di bangunan-bangunan sekolah, tempat-tempat yang salah atau mereka menulis dengan cara kotor nama Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, yang mana setiap Ahmadi sedia berkorban untuk baginda, dan sedia mengorbankan anak-anak untuk baginda, lalu mereka mengatasnamakan anak-anak Ahmadi yang bersekolah di situ. Ini menyebabkan anak-anak Ahmadi dikeluarkan dari sekolah, dizalimi dan didera. Malah, mereka juga berusaha agar anak-anak Ahmadi yang tidak berdosa ini dihadapkan ke mahkamah hanya atas tuduhan menghina Rasul, dan memang tidak ada jaminan, pasti akan diberi hukuman. Inilah yang berlaku ke atas anak-anak Ahmadi yang kadang-kadang tidak pernah terlintas di fikiran mereka.

Jadi, apabila akhlak sudah hilang, apabila rasa takut kepada Tuhan sudah tidak ada lagi dalam hati, malah dalam hati mereka hanya gerakan untuk berbuat kejahatan dan keburukan, maka rayuan dan permohonan orang-orang yang dizalimi juga akan memperlihatkan kesannya.

Sekarang ini, terutama sekali keadaan Pakistan di mana orang Ahmadi yang menjalani kehidupan mereka di sana, banyakkan berdoa semata-mata kemajuan Islam yang hakiki yakni Ahmadiyah, dengan harapan Allah Ta’ala segera menangkap orang-orang yang melakukan kezaliman atas nama Allah dan Islam. Mereka itu berusaha untuk memburukkan nama Tuhan, Islam dan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam. Kita hendaklah cenderung berdoa mudah-mudahan Allah Ta’ala memberi taufik kepada mereka yang berfitrat baik agar mereka menjadi orang yang menyampaikan amanat Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam iaitu menyampaikan salam kepada imam zaman ini.

Pelbagai program kita di MTA, menerusi LIVE PROGRAMME, dengan kurnia Allah Ta’ala, ada di kalangan orang-orang yang membuat panggilan mendapat kefahaman yang sebenar lalu bai’at ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Jadi, bukanlah kebanyakan daripada umat Islam itu suka membuat kerosakan dan kezaliman, tetapi kebanyakan mereka tidak mahu memahami hakikat amanat Ahmadiyah kerana takut dan kejahilan mereka. Jika mereka faham sekalipun, mereka ketakutan disebabkan undang-undang negara, kemudian undang-undang negara pula takut kepada ulama lalu mereka tidak bersedia untuk menyempurnakan hak-hak orang Ahmadi. Dewasa ini bukan undang-undang yang memerintah, tetapi mullah yang memerintah. Ulama telah meletakkan dalam hati orang Islam yang kurang pengetahuan bahawa na’uzubillah Ahmadi tidak mengakui Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir sebaliknya menganggap Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir, padahal perkara ini salah sama sekali.

Kita mengatakan bahawa pencinta sejati Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam yang merupakan pakaian nabi-nabi ini datang untuk mengajak semua pengikut-pengikut setiap agama agar bernaung di bawah langkah Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, dan bukan untuk menentangnya, dan beliau telah menutup mulut seluruh dunia melalui dalil-dalil dan keterangannya. Di hadapan penentang-penentang Islam, beliau berdiri sebagai tembok pertahanan. Dengan dalil-dalil dan keterangan, beliau bukan sahaja menghalang penentangan terhadap Islam dan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, malah menundukkan mereka atau tidak ada jalan lain selain melarikan diri.

Beliau mendapat ilham QUL JAA’AL HAQQU WA ZAHAQAL BAATILU INNAL BAATILA KAANA ZAHUUQAN. KULLU BARAKATIM MIM MUHAMMADIN SALLALLAAHU ALAIHI WASALLAM, FATABAAROKA MAN ‘ALLAMA WA TA’ALLAMA. (Tiryaqul Quluub, Rohani Khazain Jilid 15, halaman 265). Yakni, katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah pergi, dan sesungguhnya batil tetap yang akan pergi. Setiap berkat datangnya dari nabi Muhammad sallallaahu alaihi wasallam. Maka, berberkatlah mereka yang telah mengajar dan yang telah mendapat pelajaran.

Ilham-ilham ini dan serentak dengan itu ada ilham dalam bahasa Farsi dan Urdu, selepas menyatakan hal ini, beliau bersabda dalam kitab Tiryaqul Qulub:-
            “Dalam semua ilham-ilham ini ada khabar ghaib iaitu Tuhan akan membuktikan kebenaran agama Islam dan kebatilan semua agama-agama melalui tangan saya atau melalui saya. Jadi, khabar ghaib itu telah sempurna hari ini. Sebabnya ialah mana-mana penentang pun tidak ada yang dapat membuktikan kebenaran agamanya di hadapanku. Tanda-tanda langit juga muncul dari tanganku, kemudian hakikat dan makrifat Al-Qur’an sedang memancar dari tulisanku. Bangkit dan carilah di dunia ini sekiranya ada orang Kristian atau Sikh atau Yahudi, atau dari mana-mana firqah yang lain, yang boleh memperlihatkan tanda-tanda langit dan yang dapat menjelaskan makrifat-makrifat dan hakikat-hakikat yang setanding denganku. Aku adalah wujud yang dijelaskan dalam Sihah Sittah, yang telah diterangkan sebagai wujud yang boleh menyebabkan semua agama-agama akan hancur. Tetapi Islam akan begitu bersinar, yang mungkin pada zaman pertengahan ia tidak bersinar”. (Tiryaqul Qulub, Rohani Khazain, Jilid 15, halaman 267-268)

Jadi, ajaran Islam yang cantik akan tersebar di dunia pada hari ini melalui beliau. Sekarang, jemaat beliau meneruskan tugas tabligh di bawah payung khilafat disertai dengan nizam yang teratur. Tabligh Islam di Afrika, Eropah atau mana-mana benua lain, dan di mana pun juga Jemaat Ahmadiyah sedang berusaha menyampaikan gambaran Islam yang hakiki.

Apabila ada penentangan terhadap Islam, Al-Qur’an dan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, maka saya mengatakan kepada anggota jemaat supaya buat pameran Al-Qur’an dan jelaskan tentang kecantikan ajaran Al-Qur’an. Dengan kurnia Allah Ta’ala pameran dapat dilaksanakan di berbagai tempat. Dan laporan yang diterima menyatakan bahawa apabila pameran di buat dan orang ghair yang melihatnya terus merasa hairan dan berkata ‘bagaimana kami menentang ajaran yang begitu cantik ini, kami tidak pernah dipersembahkan ajaran Islam yang seperti ini. penentangan itu adalah disebabkan kekurangan ilmu’. Ada yang memohon maaf. Ada yang membawa kembali Al-Qur’an dan risalah Islam yang mereka dapat. Di kalangan para pengunjung ada yang berpelajaran, cendekiawan, orang Kristian, penganut agama lain, dan mereka semua menjelaskan bahawa ‘apa yang kamu lakukan ini satu pekerjaan yang sangat mulia’. Tetapi malangnya, seorang mullah dan kelompoknya menentang pameran ini di berbagai negara. Mereka menghalang penyebaran ajaran Islam yang dilakukan.

Saya juga mungkin pernah menyatakan di sini bahawa di India, pernah ada pameran di Delhi dan jemaat telah menyewa dari kerajaan. Kita telah mempamerkan Al-Qur’an di sana, namun ada mullah dan beberapa orang jahat yang membuat kekacauan sehingga pameran yang sepatutnya tiga hari, kita hanya dapat lakukan selama dua hari. Tetapi, dua hari pameran itu sangat memberi pengaruh yang besar. Di sana ada seorang terpelajar datang. Selepas pameran itu dia datang ke Qadian dan menyatakan bahawa dia pertama kali ke Qadian, dan dia juga menyatakan hendak melihat tempat-tempat di mana ada pengkhidmat Al-Qur’an dan Islam yang mulia dan beliau sangat terkesan.

Tetapi, saya juga sangat sedih menyatakan bahawa beberapa hari yang lepas kita mengadakan pameran di suatu bandar di UK,  mullah pula membuat kekacauan di sana sehingga pihak polis memohon kepada pengurusan kita agar menutup pameran. Sepatutnya mereka menolak dengan dalil-dalil, tetapi jemaat muqami di sana bersetuju untuk cancel pameran kita. Jika di sini, di negara ini, di Eropah dan di mana sahaja ada mengamalkan kebebasan dari kerajaan, jika kita melawan perbuatan mullah-mullah itu, maka di negara ini kita juga akan menjadi pengamal keganasan. Hal ini hendaklah diselesaikan dengan baik oleh pihak pengurusan dan pameran untuk kali kedua hendaklah diatur.

Ada yang mengatakan supaya buat secara senyap-senyap. Jika dibuat dengan diam-diam, apa manfaatnya? Dari satu arah kita hendak mengembangkan misi pahlawan Allah ini dan dari satu arah kita memperlihatkan penipuan. Ini tidak boleh terjadi. Di negara ini sebagaimana yang telah saya katakan bahawa pemerintah berdasarkan undang-undang, kerajaan mengatakan bahawa di sini pemerintahan berdasarkan undang-undang, jadi katakan kepada undang-undang bahawa pekerjaan kamu ialah melaksanakan undang-undang dan menyempurnakan hak setiap penduduknya, melindungi penduduk juga adalah kewajipan kamu.

Apapun, inilah keadaannya mullah. Di negara-negara bukan Islam seperti di India atau England, apabila ada usaha untuk menyampaikan amanat Al-Qur’an dan Islam, maka bukannya ghair Muslim yang bangkit menentang, malah ulama pula yang membuat kacau. Bagaimana hal ini boleh terjadi? Pekerjaan yang sangat berbahaya ini, tugas menyampaikan keindahan ajaran Al-Qur’an sedang dilakukan oleh Ahmadi. Bagaimana kita tidak boleh menghadapinya. Inilah gambaran dan ruh sebenar pemimpin-pemimpin Islam mereka. Tetapi, tanggungjawab kita ialah meneruskan tugas kita. Dalam setiap keadaan, kita hendaklah menutup mulut para penentang dan menyebarkan ajaran Al-Qur’an di dunia. InsyaAllah, jelas bahawa kita akan terus melaksanakan tugas ini supaya dunia berusaha mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam.

Sebagaimana yang telah saya katakan bahawa di negara-negara Barat, satu keistimewaannya ialah setiap orang adalah sama di hadapan undang-undang. Sebab itu, jika ada yang hendak memberi halangan dalam pekerjaan kita, maka kita harus meminta pertolongan daripada undang-undang. Salah satu daripada kebaikan undang-undang di sini saya hendak persembahkan di hadapan kamu semua.

Beberapa hari yang lepas, semasa saya dalam lawatan ke Eropah, dalam perjalanan balik, saya memberikan khutbah di Holland dan di sana ada seorang ahli politik, member of parliament dan seorang pemimpin parti yang namanya Geert Wilder, saya memberi pesanan kepadanya dalam khutbah bahawa ‘kamu semakin kuat dalam menentang Islam dan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, menggunakan ucapan yang menghina dan permusuhan yang telah melampaui batas. Sedarlah dan berhentilah, jika tidak, maka takutlah kepada Tuhan yang pukulan-Nya tidak bersuara yang akan menghancurkan orang-orang seperti kamu. Dan Tuhan mempunyai kekuatan untuk menangkap kamu’. Saya juga mengatakan ‘kami tidak mempunyai kekuatan, kami hanya berperang dengan kamu melalui doa sahaja’. Ringkasan khutbah itu telah dihantar kepada Press Release yang merupakan Press Section jemaat.

Apabila ketuanya menunjukkan kepada saya, dia tertinggal satu ayat dan menyatakan agar memasukkannya iaitu ‘kami tidak ada kekuatan dunia. Tetapi kami akan berdoa bahawa kamu dan orang-orang seperti kamu akan dihancurkan. Dan inilah hakikatnya bahawa cara kita menghadapi para penentang dan musuh adalah jika bukan dengan dalil-dalil, sekuat-kuatnya pun kita hanya berdoa. Jadi, press release ini telah dibaca oleh Geert Wilder dan dia telah menulis kepada kerajaan dan bertanya beberapa soalan kepada kerajaan dan home minister. Apabila hal ini keluar dalam media, maka jemaat di sana menulis surat kepada saya tentang soalan-soalannya. Kelihatannya anggota jemaat sedikit risau. Saya menyatakan kepada mereka bahawa jika Home Office bertanya, jangan takut. Jelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya. Asasnya ialah orang itu yang telah memulakan kerana tindakannya yang sangat keterlaluan, dia telah mengeluarkan filem-filem yang salah tentang Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, dia menggunakan kata-kata yang sangat kotor. Memburukkan nama Islam. Kita telah membalasnya dan menyatakan bahawa Tuhan yang tidak mahu nabi-Nya diberi malu boleh sahaja menangkapnya. Jadi, adalah perlu takut kepada Tuhan.

Apapun, dia telah bertanya kepada kerajaan, dan dalam beberapa hari selepas itu kerajaan juga telah menjawab persoalannya, dan dalam akhbar ia juga telah disiarkan.

Soalan pertama dari Wilders ialah ‘adakah kementerian dalam negeri tahu mengenai artikel World Muslim Leader Sends Warning tu Dutch Politician Geert Wilders?’ Kementerian menjawab ‘ya, saya tahu, saya telah baca artikel ini’.

Kemudian, soalan kedua ialah Mirza Masroor Ahmad mengatakan ‘dengarkan, kamu, parti kamu dan orang-orang seperti kamu akan dibinasakan’, dengan ucapan berbentuk amaran ini, apa tindakan  kementerian yang telah ambil dalam menangani masalah ini? Menteri menjawab bahawa sesuai dengan Press Release itu, Mirza Masroor Ahmad berkata bahawa dia dan kumpulannya tidak akan mengambil langkah kekerasan malah kehancuran itu hanya melalui doa. Dengan kenyataan ini saya tidak melihat adanya tindakan kekerasan. Sebab itu saya tidak ada alasan untuk mengambil tindakan terhadap Jemaat Ahmadiyah Muslim.

Kemudian, soalan ketiga ialah dia mengatakan bahawa apa hubungan di antara Ahmadiyah Muslim Community Holland dengan Jemaat Ahmadiyah Muslim Sedunia dan Masroor Ahmad? Menteri itu menjawab, Ahmadiyah Muslim Jemaat Holland adalah bahagian daripada Jemaat Ahmadiyah Muslim Sedunia.

Inilah jawapannya, inilah keadilan mereka. seorang ahli politik yang juga seorang pemimpin suatu parti dan seorang ahli dalam parlimen, kemudian saudara seagama dengannya, namun apabila dia ditanya, asas jawapannya adalah berdasarkan keadilan. Kedengarannya Wilders Sahib sekarang sedang mempelajari lebih lanjut dari sudut mana Jemaat boleh dibantah. Tetapi, berapa banyak pun para penentang usahakan, teruskan usaha kamu. Ini adalah jemaat Ilahi, kebenaran dan yang hak itu akan sentiasa kelihatan selamanya.

Jadi, kita telah mengambil tanggungjawab untuk menyampaikan amanat Islam imam zaman ini sehingga sampai ke penjuru-penjuru dunia dan menutup mulut para penentang dengan dalil-dalil. Dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, setiap Ahmadi berperanan dalam hal ini. Oleh itu, di mana pun kelihatan ada penentangan terhadap Islam, seorang Ahmadi bertanggungjawab untuk mempertahankannya, menutup mulut mereka dan memberi kefahaman kepada dunia. Untuk tujuan itu, hanya ilmu yang diperolehi dari Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam sahaja yang boleh digunakan, dan seorang Ahmadi tidak harus merasa kekurangan apabila menyampaikan amanat kepada pemimpin-pemimpin. Orang lain, apabila bertemu dengan pemimpin-pemimpin, apabila hendak mendapatkan pertolongan atau mendapatkan sesuatu manfaat duniawi, mereka tidak ada keberanian untuk menyampaikan amanat Islam.

Beberapa hari yang lepas juga, Tuan Amir Jemaat di Kababir mendapat peluang bersama rombongan pergi ke Itali. Sebelum bertolak, beliau berkata kepada saya, oleh kerana perjalanan ini adalah pertemuan semua agama-agama, mungkin juga ada peluang berjumpa dengan Pop, dan pemergian itupun adalah atas jemputan Pop, sebab itu jika sesuai, saya berhajat untuk memberikan suatu amanat dari Huzur dan menghadiahkan kepadanya Al-Qur’an. Saya menjawab; itu sangat sesuai. Jadi, saya telah menghantar kepadanya amanat saya untuk diberikan kepada Pop. Beliau telah membuat salinan, yakni bukan hanya diberikan kepada Pop malah kepada paderi-paderi yang terkenal juga turut diberikan. Al-Qur’an juga dihadiahkan kepada Pop, gambarnya juga ada disiarkan dalam media di sana. Saya bacakan laporan yang telah ditulis oleh beliau.

Beliau menulis:-
            “Pada 10-11-2011 saya telah berpeluang bertemu dengan dengan golongan-golongan agama di kediaman Pop di Vatican, Itali dalam perjumpaan antara agama-agama yang kebanyakannya ketua-ketua Israel, kemudian orang Kristain, Yahudi dan pemimpin-pemimpin Islam. Saya telah menyampaikan surat Huzur dan memberitahu kepadanya bahawa di dalamnya ada amanat yang sangat penting daripada Imam Jemaat Ahmadiyah Sedunia. Surat itu dia terima sendiri dengan tangannya. Bersama-sama dengan itu juga senaskah terjemahan Al-Qur’an dalam bahasa Itali telah diberikan. TV Itali dan Israel, surat khabar Itali dan media Israel dalam bahawa Arab dan Ibrani memuatkan gambar saya bersama Pop. Selepas pertemuan, Radio Vatican membuat liputan dan saya telah menyebut tentang surat Huzur, membuat ringkasan dan menyebarkan dalam bentuk lembaran-lembaran. Demikian juga saya telah menyediakan salinan kepada gereja-gereja yang ada di Vatican di Barat Tengah seperti Cordinal dan lain-lain. Di sini saya juga telah berjumpa dengan komiti antara agama-agama yang berkenaan dan mereka menjemput saya dalam conference mereka untuk memberikan ucapan. Conference mereka yang akan datang dibuat di Sarajevo.

Surat yang saya kirimkan kepada Pop, ringkasannya saya nyatakan di sini. Pertama sekali ada kalimat doa-doa, kemudian ada ayat Al-Qur’an iaitu QUL YAA AHLAL KITAABI TA’AALAU ILAA KALIMATIN SAWAA’IN BAINANAA WABAINAKUM ALLAA NA’BUDA ILLALLAAHA WA LAA NUSYRIKA BIHII SYAI’AU WA LAA YATTAKHIZA BA’DHUNAA BA’DHON ARBAABAM MIN DUUNILLAAHI (Ali Imran:65) katakanlah, “Hai Ahli-kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama di antara kami dan kamu, bahawa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan tidak pula kita mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.

Kemudian saya menjelaskan bahawa sekarang ini ajaran Islam sedang dijadikan sasaran oleh dunia. walaupun dasarnya disebabkan oleh perbuatan sesetengan orang Islam, namun dasar mereka menjadikan sasaran adalah tidak benar sama sekali. Dan disebabkan beberapa orang Islam yang berbuat kesalahan, maka orang-orang terpelajar tidak berpaling dari menyerang Islam dan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam. Sebagaimana ajaran setiap pengasas agama-agama atau ajaran setiap agama-agama bahawa tujuannya adalah mempertemukan hamba dengan Tuhannya, begitu juga tentang ajaran Islam. Sebab itu, walaupun ada beberapa orang Islam yang berbuat kesalahan, tidak seharusnya ia diserang. Islam mengajarkan supaya menghormati setiap nabi-nabi yang datang ke dunia ini, yang dinyatakan di dalam Bible, itu juga yang dinyatakan di dalam Al-Qur’an. Kami yang merupakan hamba kepada Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, kami sangat sedih sekali apabila kemuliaan nabi kami Muhammad sallallaahi alaihi wasallam di hina. Kami menjawab serangan itu tetapi ajaran baginda sallallaahu alaihi wasallam dan juga ajaran Al-Qur’an yang sangat cantik ini, yang mengajarkan tentang persaudaraan ini, kami persembahkan kepada dunia. asas ajaran Islam ialah berjalan atas landasan ketakwaan, dan inilah suara yang keluar dari masjid-masjid kami setiap waktu, di mana di dalamnya ada menjelaskan tentang kebesaran Allah Ta’ala dan mengumumkan bahawa Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam adalah rasul-Nya.

Kemudian, seterusnya dinyatakan bahawa kemusnahan keamanan di dunia ini berpunca dari pemikiran bahawa dasar kebebasan yang diamalkan menyuruh mereka bebas berbuat apa sahaja mempermainkan perasaan orang lain, dan atas dasar keagamaan pun saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Kebelakangan ini juga peperangan tercetus hanya disebabkan perkara yang kecil. Apa yang diperlukan di dunia sekarang ini ialah berusaha menghentikan segala peperangan ini. Jika tidak, ia akan membawa ke arah perang dunia dan lebih dahsyat kemusnahan yang akan berlaku.

Kemudian saya juga menulis kepadanya; sebagai ganti kita memikirkan bagaimana membawa dunia ke arah yang lebih maju, adalah sangat perlu kita memikirkan bagaimana untuk menghindari mereka dari kehancuran, jika tidak kehancuran itu pasti akan berlaku. Jadi, pemimpin-pemimpin agama hendaklah berusaha menghapuskan permusuhan sesama sendiri dan berhenti dari saling merampas hak di dunia ini.

Kemudian saya juga menulis; Oleh kerana tuan mempunyai satu suara di dunia ini, tuan mempunyai ramai pengikut, sebab itu usahakan perkara ini. Semua golongan cerdik pandai dalam agama hendaklah berusaha untuk saling tolong-menolong dan mengekalkan keamanan, dan juga memberi perhatian ke arah mengenal Pencipta masing-masing. Inilah ringkasan surat yang saya hantar kepadanya. Mudah-mudahan dia dapat memahami amanat ini dan juga membacanya. Mudah-mudahan mereka ini dapat menghargai manusia lain, dan menghormati agama lain, dan yang paling tinggi ialah dapat mengenal Pencipta mereka.

Sebagaimana jelas dari laporan Syarif Sahib, waktu itu ada juga pemimpin-pemimpin Islam atau orang-orang besar, tetapi yang mendapat taufik untuk memberikan amanat Islam dan Al-Qur’an adalah seorang hamba kepada Imam Zaman dan Jariullah. Namun, mereka ini tetap sahaja mengatakan Ahmadi itu bukan Islam dan na’uzubillah menghina Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam dan Al-Qur’an. Sejak kita bergabung dengan Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam, sehingga hari ini kita dapat melihat kemajuan Islam yang agung. Malah, dalam diri orang bukan Islam yang tidak ada permusuhan dan dengki, mereka juga mengakui bahawa matlamat pekerjaan yang dilakukan oleh Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam telah tercapai.

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam pernah dihadapkan ke mahkamah atas suatu tuduhan. Ini merupakan satu perbicaraan yang terkenal iaitu dibuat oleh Paderi Henry Martin Clark. Sebenarnya, di sebalik itu dia hendak menebus kekalahan pihak Kristian dalam perdebatan dengan Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam. Maklumat terperinci tentang perbahasan ini ada terdapat dalam buku Jangge Muqaddas. Martin Clark telah membuat tuduhan membunuh yang tidak berasas ke atas Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam. Ia juga boleh didapati dalam buku Kitabul Birriyah. Apapun, dalam perbicaraan itu Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam telah dibebaskan dengan penuh kemuliaan oleh hakim pada waktu itu, iaitu Kapten Douglas. Beliau menggelarnya sebagai Hakim Pilatus Kedua. Ini pun satu perkara yang sangat panjang. Doktor Martin Clark sangat terhina dalam perbicaraan itu. Malah Hakim itu berkata; Tuan boleh mendakwa kembali sebagai membalas perbuatannya.

Beberapa hari yang lepas Asif Sahib yang bekerja di MTA memberitahu bahawa dia berhubung dengan cicit Henry Martin Clark dan hendak berjumpa dengan saya. Jadi, saya mengatakan kepadanya; dengan senang hati kita persilakan. Bawa dia jika ada masa. Jadi, tidak lama selepas itu dia bertemu dengan saya. Pertemuan itu tidaklah sangat penting, sebab orang lain pun mulaqat terus menerus. Tetapi, beberapa perkara yang dia katakan hendak saya sampaikan di sini yang merupakan tanda kebenaran Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam, iaitu bagaimana Allah Ta’ala menolong beliau sehingga hari ini. Saya berbual dengannya dengan merujuk kepada buku Jangge Muqaddas. Dia mengatakan; saya ada buat kajian tetapi hari ini saya merasa Henry Martin Clark dulu tersilap. Ini perkataan cicitnya; Henry Martin Clark dulu tersilap sedangkan orang yang dihadapinya itu seorang yang berjaya di seluruh dunia.

Dia juga berkata; beberapa tahun sebelum ini saya sendiri tidak tahu siapa moyang saya. Baru sahaja saya tahu kebelakangan ini kerana saya membuat kajian asal usul saya sehingga mendapat tahu Henry Martin Clark adalah moyang saya. Kami berbual sehingga hampir setengah jam. Dia begitu teratur dan perlahan ketika bercakap dengan saya. Dalam fikiran saya mungkin itu memang sifatnya tetapi selepas itu dia berkata kepada Asif Sahib; dalam keseluruhan mulaqat itu saya sangat tersentuh. Dan selepas itu, apabila kembali berbual Asif Sahib menjelaskan semula kepadanya bahawa jika Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam menggunakan kata-kata keras berkenaan dengan Henry Martin Clark, itu adalah disebabkan kedegilan Martin Clark dan disebabkan perbahasan yang berlaku pada waktu itu. Walaupun jelas bahawa apabila insan membaca keseluruhan perbahasan itu, maka dia akan dapat menjangkakan bahawa Islam di pihak yang menang, tetapi mereka dengan tegas menyatakan bahawa Kristian telah menang. Jadi, beliau berkata supaya keputusan dibuat melalui doa agar Allah Ta’ala menunjukkan tanda yang agung. Perkara yang sangat panjang, akhirnya dia berkata God has certainly shown a sign even today. Yakni sesungguhnya Allah Ta’ala telah memperlihatkan tanda-tanda, demikian juga hari ini. Perincian tentang perkara itu saya telah meminta dari Asif Sahib agar dikeluarkan dalam bentuk risalah.

Apapun, kebenaran Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam dizahirkan oleh Allah Ta’ala hari ini melalui mulut anak-anak keturunan para penentang-penentang Islam. Jika memang tetap tidak mahu faham, itu adalah mullah-mullah yang menganggap diri mereka sebagai penjaga agama.

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bersabda:-
            “Mengingkari saya sebenarnya bukan mengingkari saya tetapi ingkar terhadap Allah dan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam kerana orang yang mendustakan saya, sebelum mereka membuat kedustaan itu ma’azallah, mereka menganggap Allah Ta’ala berdusta sedangkan mereka melihat bahawa dalaman dan luaran telah rosak binasa. Dan walaupun Allah Ta’ala telah berjanji INNAA NAHNU NAZZALNAZ ZIKRO WA INNAA LAHUU LAHAAFIZUUN (Al-Hijr:10), namun tidak menyediakan sarana untuk memperbaiki kerosakan itu, sedangkan mereka beriman bahawa Allah Ta’ala menjanjikan di dalam ayat istikhlaf, sama seperti silsilah Musawi, dalam silsilah Muhammadi sallallaahu alaihi wasallam inipun akan berdiri sistem khilafat. Tetapi ma’azallah, Tuhan tidak menyempurnakan janji-Nya, dan sehingga hari ini tidak ada khalifah dari umat ini. dan bukan hanya setakat itu sahaja, malah perkara ini juga terpaksa diingkari di mana Al-Qur’an menyatakan bahawa Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai matsil Musa, dan hal itu tidak benar. Ma’azallah. Ini kerana, untuk menjadikan persamaan dan permisalan ini sempurna, maka amat perlu dalam abad ke-14 ini lahir seorang Maseeh dari umat ini sebagaimana lahir Maseeh selepas 14 abad silsilah Musawi berlalu. Demikian juga ayat WA AAKHORIINA MINHUM LAMMAA YAL HAQUU BIHIM (Al-Jumu’ah:4) terpaksa didustakan kerana walaupun di dalamnya ada memberikan khabar berkenaan dengan kedatangan seorang Ahmadi Buruzi (bayangan), demikian juga terhadap banyak ayat-ayat Al-Qur’an, ia terpaksa didustakan, malah saya mengatakan bahawa bermula dari ALHAMDU sehingga WANNAAS harus ditinggalkan. Jadi, fikirkanlah, adakah mendustakan aku satu perkara yang mudah? Saya tidak mengatakan hal ini dari diri sendiri, malah saya bersumpah demi Tuhan inilah yang benar, mereka yang meninggalkan aku, mereka yang mendustakan aku, walaupun bukan dengan lidah, tetapi dengan amalannya telah mendustakan seluruh ayat Al-Qur’an dan meninggalkan Tuhan.

Ada juga satu ilham yang saya terima ANTA MINNII WA ANAA MINKA yang di dalamnya memberikan isyarat ke arah ini. Jadi, mereka yang mendustakan saya bererti mendustakan Tuhan. Dan yang menerima saya dibenarkan oleh Tuhan dan lahir kekuatan iman dalam kehidupan mereka. Kemudian, mereka yang mendustakan saya sebenarnya bukan mendustakan saya tetapi mendustakan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam. Sekarang, sesiapa sebelumnya yang berani mendustakan dan mengingkari saya, cubalah fikirkan dalam hati dan tanya pada mereka, siapa yang mereka dustakan itu? (Malfoozaat Jilid 2, halaman 364-365, edisi 2003, cetakan Rabwah)

Kemudian, dalam kitab yang lain beliau bersabda:-
            “Jadi, ingatlah dengan sebaik-baiknya bahawa dalam pertarungan ini kamu sendiri yang memegang pedang dengan anggota kamu. Janganlah kamu meletakkan tangan dalam api yang bukan sepatutnya. Jangan sampai api itu menyala lalu menghanguskan tangan kamu. Fahamilah dengan sebaik-baiknya, jika pekerjaan ini insan yang lakukan, sudah pasti akan lahir orang yang menghancurkannya dan umurnya pasti tidak akan sampai seperti sekarang ini. ......... adakah pernah kamu terlihat ada seorang pendusta atas nama Tuhan dengan mengatakan Dia berkata-kata dengan saya, kemudian orang itu mendapat umur yang panjang. Malang sekali kamu itu tidak berfikir dan tidak mengingat kepada ayat-ayat Al-Qur’an, di mana Allah Ta’ala berfirman berkenaan dengan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam iaitu jika engkau sedikitpun berdusta atas-Ku, maka Aku akan putuskan urat nadimu. Jadi, siapa yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam yang berdusta lalu selamat sehingga sekarang, malah mendapat kurnia yang berterusan dari Allah Ta’ala. Jadi, wahai saudara-saudara! Berpalinglah dari mengikut nafsu. Dan janganlah bertindak melampaui batas terhadap perkara yang khas dari ilmu Allah. Dan tinggalkan adat dan jadilah seorang insan baru yang berjalan atas landasan takwa supaya kamu dirahmati dan Tuhan mengampuni dosa kamu. Jadi, takutlah dan kembalilah. Tidak adakah kebaikan sedikitpun dalam diri kamu? WA ILLAM TANTAHUU FASAUFA YA’TILLAAHU BI NUSROTIN MIN ‘INDIHII WAYANSHURUHU ‘ABDAHUU WA YUMAZZIQU A’DAA’AHUU WALAA TADHURRUUNAHUU SYAI’AN (Ainah Kamalat Islam, Rohani Khazain jilid 5, halaman 54-55)

Jika kamu tidak berpaling maka Allah Ta’ala akan datang bersama dengan pertolongan yang khas dan membantu hamba-Nya, dan musuh-Nya akan digiling, dan sedikitpun kamu tidak akan dapat merugikannya.

Semoga Allah memberikan akal kepada penentang-penentang Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam dan dapat memahami amanat ini. Semoga Allah melindungi setiap Ahmadi di mana sahaja mereka berada dan semoga kita semakin tunduk kepada Allah dan mendapat taufik daripada-Nya.

Selepas sholat Jumaat ini saya akan memimpin beberapa jenazah ghaib. Jenazah pertama ialah Muhtaramah Maryam Khatun Sahibah isteri kepada Mukarram Muhammad Zikri Sahib dari Cobarah daerah Liyah. 5 Disember 2011, lebih kurang jam 5 petang, beberapa ghair Ahmadi telah menyerang satu keluarga Ahmadi di daerah Liyah sehingga menyebabkan kewafatannya. INNAA LILLAAHI WA INNAA ILAIHI ROOJI’UUN. Rumahnya berdekatan dengan rumah murabbi. Dan ada juga rumah-rumah Ahmadi. Beberapa tahun sebelum ini para penentang membeli tanah di tempat ini dengan cara usaha sama, kemudian mereka berpakat dengan mahkamah kewangan memansuhkan pemindahan nama pemilikan keluarga marhumah. Ia juga pernah disebut dalam mahkamah keadilan. Sebelum itu, para penentang juga menyerang secara paksaan tetapi tidak berjaya. Pada hari kejadian, ketika kelompok ini berusaha untuk merampas tanah berkenaan, apabila dilarang maka walaupun jelas memang dihentak menggunakan batu-bata hasil laporan post mortem sehingga meninggal, namun mereka semua berpakat menentang disebabkan Ahmadiyah. Dua saudara perempuan suaminya juga cedera, tetapi sekarang ini keadaan mereka semakin baik. Umur marhumah baru sekitar 25, 26 tahun. Dari segi perniagaan, keluarga mereka banyak memiliki tanah.

Apabila mertuanya membeli tanah pada tahun 1992, berdekatan dengan masjid, ada sebidang tanah telah diserahkan kepada jemaat yang sehingga sekarang ini dibina rumah murabbi. Pihak penentang telah berusaha sekian lama untuk merampas tanah ini sehingga sanggup membawa perkara itu ke mahkamah tinggi, namun tetap tidak berjaya. Selepas itu mereka berusaha untuk menukarkan rekod, dan sebagaimana cara Pakistan yang selalu terjadi, mereka berpakat menukarkan nama pemilikan ke atas tanah tersebut. Walaubagaimanapun, perbicaraan berjalan sehingga sekarang. Oleh kerana banyak tekanan, maka apabila jemaat membuat laporan kepada D.P.O, maka D.P.O dengan jelas memohon maaf bahawa dia tidak boleh menjadikan pihak penentang marah. Apapun, apabila beliau ini meninggal, beliau dikebumikan di tanah jemaat berdekatan iaitu Syer Gorh daerah Liyah. Dan yang bersalah, yang telah menjadikan beliau syahid, dia telah bebas dengan pertolongan polis. Beliau meninggalkan suami dan tiga orang anak yang masih kecil. Anaknya yang paling sulung berumur sembilan tahun. Dan anak perempuannya Maria Parwin berumur enam tahun setengah, anak yang seterusnya berumur lima tahun setengah.

Jenazah kedua ialah Mukarramah Azimun Nisa Sahibah isteri kepada Mukarram Bahadur Khan Sahib Darwish marhum Qadian. 3 Disember 2011 meninggal dunia. INNAA LILLAAHI WA INNAA ILAIHI ROOJI’UUN. Beliau tinggal di Mungghir wilayah Bihar dan Hazrat Miyan Syadi Khan Sahib adalah menantu kepada Sahabi Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam. Sejak dari kanak-kanak lagi selalu berdoa untuk datang ke Qadian dan untuk itu beliau menulis nazam yang sangat panjang. Allah Ta’ala telah mendengar doanya dan selepas berkahwin, dalam tahun 1952 beliau datang ke Qadian. Salah satu nazamnya ialah

DUAE AARZOO YAA RAB AZIZAH AZIMUN NISA KI,
DIKHAA DE JALD BASTI QADIAN DARUL AMAN KI

Beliau bersama dengan suami semasa zaman Darwish, walaupun begitu banyak kesusahan dialami, namun tetap sahaja setia dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Selepas kewafatan suami, beliau menjalani kehidupan menjanda selama 29 tahun dengan penuh kesabaran di Qadian. Beliau sangat memerhatikan ta’lim dan tarbiyat anak-anak. Beliau mengajarkan anak-anaknya Al-Qur’an dengan begitu baik. Lima orang anak perempuan dan tiga orang anak lelaki. Semoga Allah Ta’ala meninggikan darjat marhumah ini.

Jenazah ketiga ialah Mukarram Sulaiman Ahmad Sahib marhum Muballigh Indonesia. Beliau wafat pada awal Disember 2011. INNAA LILLAAHI WA INNAA ILAIHI ROOJI’UUN. Beliau meninggal akibat penyakit jantung. Beliau lahir pada tahun 1953, bai’at tahun 1978, tahun 1979 masuk dalam Jami’ah Ahmadiyah Rabwah, Fashul Khas. Tahun 1985, lulus peperiksaan Mubashir dan balik ke Indonesia. Beliau ditugaskan di Bogor, selepas itu ada sembilan tempat lagi yang lain. Semasa kewafatan beliau, waktu itu di Bandung. Selain isteri, beliau juga meninggalkan tiga orang anak. Semoga Allah memberikan kesabaran dan semangat dan darjat beliau ditinggikan.

Jenazah keempat Al-Haj D M Khaloon Sahib dari Sierraleon. Pada 26 November 2011 beliau meninggal dunia disebabkan kesihatan yang tidak baik. INNAA LILLAAHI WA INNAA ILAIHI ROOJI’UUN. Beliau membuka mata dalam kemiskinan dan selalu berkata bahawa dia berjalan berkaki ayam sehingga berumur 15 tahun tetapi kerana kecintaan terhadap ilmu menyebabkan beliau mengecapi kejayaan. Dan semasa muda, beliau dilantik sebagai Managing Director of Sierraleon Produce Marketing Board. Beliau sendiri belajar dan mendapat ilmu. Beliau seorang yang berakhlak baik dan ikhlas dalam berkorban. Beliau meninggalkan dua anak perempuan dan empat orang anak lelaki. Isteri beliau Hajiah Salma Khaloon Sahiba berperanan sebagai Sadar Nasional Lajnah Imaillah di Sierraleon. Seorang anak beliau Tommy Khaloon Sahib yang tinggal di sini, pernah menjawat Sadar Khuddamul Ahmadiyah. Semoga Allah Ta’ala meninggikan darjat beliau dan kebaikan-kebaikan beliau diwarisi oleh keturunan-keturunannya. Semua solat jenazah ini insyaAllah disempurnakan selepas solat.

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

Diterjemahkan oleh

Salahuddin Syed Ali
Lingkungan, Sabah.
27.01.2012


Thursday, January 12, 2012

Al-Qur'an: Sumber Hidayat Dan KeselamatanKHUTBAH JUMAAT

HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD
KHALIFATUL MASEEH AL-KHAMISaba
16 DISEMBER 2011 / 16 FATAH 1390HS
20 Muharram 1433HQ
Masjid Baitul Futuh, London

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

Setelah membaca Tasyahud, Ta’awudz dan Surah Al-Fatihah, Huzur berkata:

Umumnya anak-anak kita masyaAllah telah khatam Al-Qur’an sejak dari kecil lagi. Seorang ibu yang sangat risau mengenai anaknya agar cepat khatam Al-Qur’an, dia akan berusaha keras untuk itu. Di sini dan di berbagai negara lain, ke mana sahaja saya pergi berkunjung, anak-anak dan ibu bapa sangat suka mengadakan acara Amin dan menyuruh anak-anak mereka membaca Al-Qur’an di hadapan saya. Tetapi, saya telah melihat bahawa setelah khatam Al-Qur’an untuk kali yang pertama, adat kebiasaan membaca Al-Qur’an tidak lagi berapa ditekankan berbanding dengan sebelum khatam. Ini kerana apabila saya bertanya mengenai jadual membaca Al-Qur’an, ada kalanya melalui pembacaan sahaja sudah diketahui, kebanyakan mereka menjawab tidak teratur dalam perkara ini, sedangkan tanggungjawab ibu bapa ialah memastikan anak-anak tetap teratur dalam membaca Al-Qur’an walaupun setelah khatam.

Jadi, jangan berfikir hanya untuk mencapai khatam Al-Qur’an sekali sahaja, tetapi harus memerhatikan mereka agar terus teratur membaca Al-Qur’an. Memang satu pekerjaan mulia untuk mengajar Al-Qur’an sehingga khatam, sehingga ada ibu bapa yang dapat mengajar anak mereka sehingga khatam dalam masa empat dan lima tahun sahaja, dan untuk itu memang dituntut usaha yang sangat keras. Namun, sebagaimana yang telah saya katakan bahawa menjadikannya sebagai kebiasaan dalam amalan harian juga adalah sangat perlu.

Beberap hari yang lepas, saya mendapat satu surat dari seorang wanita yang menyentuh tentang ibu saya. Dia menulis bahawa satu perkara yang sehingga sekarang saya tetap bersyukur kepadanya ialah, pernah sekali saya membawa anak-anak yang telah khatam Al-Qur’an, dan dengan perasaan bangga saya mengatakan bahawa anak ini telah khatam Al-Qur’an dalam umur enam tahun. Dia berkata bahawa khatam Al-Qur’an dalam umur lima atau enam tahun bukanlah satu perkara yang sangat sempurna. Jelaskan kepada saya berapa banyak usaha yang telah kamu buat agar kecintaan terhadap Al-Qur’an berada di hati anak itu?

Jadi, hakikatnya ialah, di samping mengajarkan Al-Qur’an, adalah amat perlu untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an supaya anak-anak sendiri merasa seronok untuk membaca Al-Qur’an. Dan dalam zaman yang sedang kita lalui sekarang ini, ketika kecenderungan anak-anak ada di berbagai perkara, ada TV, ada internet, dan berbagai-bagai jenis buku. Dalam berbagai kecenderungan yang banyak itu, anak-anak harus diajarkan dan dibiasakan membaca Al-Qur’an setiap pagi dengan teratur.
Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam juga sangat menegaskan hal ini iaitu dalam zaman yang penuh dengan pelbagai sarana yang menarik, pelbagai buku, pelbagai lapangan ilmu yang muncul dan sebagainya, dalam keadaan ini, seharusnya lebih banyak cenderung untuk membaca dan mengutamakan Al-Qur’an.

Kecintaan tehadap Al-Qur’an hanya akan lahir dalam diri anak-anak sekiranya mereka dibiasakan menilawatkan Al-Qur’an dan menelitinya. Jika setiap rumah membaca Al-Qur’an selepas solat Subuh atau musim sejuk sekarang ini menyebabkan solat Subuh lewat, maka mereka yang pergi ke tempat kerja lebih awal hendaklah membuat jadual untuk membaca Al-Qur’an dengan teratur sebelum solat Subuh. Dengan itu nanti, rumah akan mendapat berkat dan anak-anak akan cenderung ke arah ini. Anak-anak harus berjalan atas landasan ini sebagaimana seorang mukmin lakukan. Dan apabila mereka semakin membesar, kecintaan terhadap Al-Qur’an juga akan terus bertambah di dalam hati. Kemudian, dari kalangan kita akan dapat menyaksikan bahawa jika kita renungkan tentang pembacaan Al-Qur’an yang teratur, suami isteri di rumah yang melihat gambaran kasih sayang semata-mata kerana Allah Ta’ala, anak-anak juga akan mejadi wujud yang bermanfaat untuk jemaat. Tarbiyat untuk mereka juga dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dan inilah yang seharusnya seorang Ahmadi usahakan agar ia menjadi bahagian dalam kehidupan mereka masing-masing.

Pada zaman ini, Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam berkali-kali menjelaskan kepada kita agar memberi perhatian tentang perkara ini. Dan tujuan kedatangan beliau ialah menempatkan Al-Qur’an lebih tinggi dan memberi lebih penghormatan terhadapnya berbanding dengan benda-benda lain yang ada di dunia ini. Memuliakan Al-Qur’an bukanlah seperti orang ghair jemaat lakukan iaitu Al-Qur’an disimpan dalam kain yang cantik, diletakkan dalam bekas yang indah atau dimasukkan ke dalam kotak yang cantik. Penghormatan dan kecintaan sebenar terhadap Al-Qur’an ialah berusaha mengamalkan segala perintah-perintah yang terdapat di dalamnya. Segala suruhan dan larangan di dalamnya diusahakan agar dapat dijadikan bahagian dalam kehidupan. Apa yang Allah Ta’ala larang, insan hendaklah hentikan, dan apa yang Allah Ta’ala perintahkan, insan hendaklah lakukan dengan sepenuh perhatian disertai dengan segala kekuatan yang ada. Letakkan ketakutan dalam hati ketika menilawatkan Al-Qur’an. Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam banyak kali menjelaskan dalam buku-buku beliau, dalam berbagai majlis dan Malfoozaat berkenaan dengan Al-Qur’an.

Jadi, kita semua hendaklah memberi perhatian dalam membaca Al-Qur’an di rumah masing-masing. Di samping menilawatkannya, terjemahan juga sangat perlu dipelajari supaya dapat memahami apa yang sedang dibaca. Selain memperdengarkan bacaan Al-Qur’an di hadapan anak-anak, terjemahannya juga hendaklah diperdengarkan di hadapan mereka. Jangan hanya membiasakan mereka menilawatkan Al-Qur’an sahaja, malah adakan majlis-majlis di mana boleh memperdengarkan sekecil-kecil perkara kepada mereka tentang ajaran Al-Qur’an supaya muncul minat membacanya. Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam sangat menegaskan tentang solat dan memahami terjemahannya. Tetapi sekadar hanya membawa terjemahannya lalu melupakan bahasa Arabnya juga tidak dibenarkan.

Beliau bersabda:-
            “Saya sama sekali tidak memberikan fatwa bahawa ajarkan hanya terjemahan Al-Qur’an. Dengan perbuatan itu boleh merendahkan kemuliaan Al-Qur’an. Orang yang mengatakan hal ini (iaitu hanya membaca terjemahan sahaja) dia sebenarnya mahu Al-Qur’an itu tidak berada lagi di dunia ini”. (Malfoozaat Jilid 2, halaman 265, Edisi 2003, cetakan Rabwah)
Jadi, inilah kemuliaan Al-Qur’an yang sangat tinggi bahawa sehingga sekarang ini ia masih dalam keadaan asli dan Allah Ta’ala memberikan pengumuman bahawa INNAA NAHNU NAZZALNAZ ZIKRO WA INNAA LAHUU LAHAA FIZUUN (Al-Hijr:10) yakni sesungguhnya Kami yang telah menurunkan Zikir ini dan Kami jugalah yang akan memeliharanya.

Kemuliaan ini seperti yang telah dijelaskan oleh Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam iaitu ia masih dalam keadaan Arab yang asli sehingga sekarang, sekeras-keras penentang dan pengkritik Islam, mereka terpaksa mengakui bahawa sehingga sekarang ini Al-Qur’an masih tetap dalam keadaan asal. Jika mula bersandarkan hanya kepada terjemahannya sahaja, maka terjemahan itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Apabila kita mempersembahkan terjemahan kepada dunia, maka mereka mula mengatakan bahawa terjemahan itu sangat bertentangan, sebabnya ialah orang lain telah mengeluarkan terjemahan yang tidak sepatutnya. Ada seorang Paderi di Amerika yang membuat kritikan terhadap Islam dengan mengeluarkan beberapa terjemahan Al-Qur’an, tetapi tidak memberikan teks asal atau matannya, dia hanya memberikan terjemahan lalu berkata ‘Islam mengatakan ini, Al-Qur’an mengatakan ini’. apabila kita mengirimkan kepadanya tafsir jemaat, dan kita terus mengekorinya, akhirnya dia mengatakan ‘terjemahan yang saya ambil ini juga daripada tulisan orang Islam’.

Apapun, untuk memelihara keaslian Al-Qur’an, Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam telah diutus oleh Allah Ta’ala. Beliau berkali-kali menyatakan di berbagai tempat mengenai pentingnya memahami Al-Qur’an dan mencintainya. Beliau bersabda di satu tempat; ‘Al-Qur’an adalah undang-undang langit dan sarana keselamatan’. (Malfoozaat Jilid 4, halaman 130, Edisi 2003 cetakan Rabwah)
Walaupun beliau membuktikan kewafatan Nabi Isa alaihissalam dari sudut Al-Qur’an, tetapi satu perkara yang lumrah iaitu Al-Qur’an adalah undang-undang langit dan dari segi ini ia menjadi sarana keselamatan. Jika kita lihat, undang-undang duniawi pun tidak akan memberi apa-apa manfaat kalau hanya sekadar undang-undang dan tidak diamalkan. Demikian juga undang-undang Al-Qur’an, ia akan memberi sarana keselamatan sekiranya dipatuhi dan beramal pada ajarannya. Jika tidak diendahkan, ia tidak akan memberi sarana keselamatan. Hanya dengan membacanya sahaja tidak menjanjikan keselamatan, tidak akan dapat menarik keredhaan Ilahi dan seterusnya tidak menjadikan kita sebagai pewaris kurnia-kurnia Ilahi. Jadi, adalah sangat perlu untuk memahami Al-Qur’an dan beramal pada ajarannya.

Di satu tempat yang lain beliau bersabda:-
            “Ingatlah bahawa Al-Qur’an adalah sumber segala berkat yang hakiki dan sarana keselamatan. Adalah kesalahan sendiri bagi mereka yang tidak beramal pada ajaran Al-Qur’an. Dari kalangan orang-orang yang tidak beramal, ada satu kelompok yang langsung tidak ada kepercayaan terhadap Al-Qur’an dan tidak menganggapnya sebagai Kalam Tuhan. Orang-orang ini sudah terlalu jauh. Tetapi, orang-orang yang mempercayai bahawa ia adalah Kalam Tuhan dan sebagai sarana keselamatan, jika tidak beramal padanya, maka ini juga satu hal yang sangat menyedihkan. Dari kalangan mereka ada yang langsung tidak pernah membacanya seumur hidup walaupun sekali. Jadi, orang seperti itu, yang lalai dari Kalam Tuhan ini dan tidak mempedulikannya, perumpamaan bagi mereka ialah ada seseorang yang mengetahui bahawa suatu sumber mata air sangat suci dan bersih, dan airnya telah banyak menyembuhkan pelbagai penyakit dan hal ini sangat diyakini olehnya. Namun, walaupun dia tahu dan dia kehausan, dan juga tahu dia menderita pelbagai penyakit, maka jika dia tidak datang kepadanya, ia satu nasib malang dan menunjukkan kejahilannya. Seharusnya ia pergi mendapatkan sumber mata air itu dan merapatkan mulutnya agar dia mendapat manfaat dan memuaskan dirinya. Tetapi, walaupun dia tahu, dia berkelakuan seperti orang yang tidak tahu apa-apa dan jauh daripadanya.” (Malfoozaat Jilid 4, halaman 140, edisi 2003, cetakan Rabwah)

Semoga Allah Ta’ala memberi kita semua taufik agar dapat memahami amanat ini, perkataan yang penuh dengan rintihan ini, lalu kita dapat beramal pada ajaran Al-Qur’an. Kita hanya akan dapat menunaikan hak bai’at kita dengan cara yang hakiki sekiranya menjadikan ajaran Al-Qur’an berlaku atas diri kita, dan ajaran Al-Qur’an sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ialah menghindarkan diri daripada segala larangannya dan berusaha melakukan apa-apa kebaikan yang diperintahkan.

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bersabda:-
            “Al-Qur’an bukan hanya menginginkan agar insan menjauhi syirik lalu beranggapan ‘saya sudah sempurna’, malah ia menginginkan agar insan dapat mencapai kesempurnaan dan mengamalkan sifat-sifat akhlak fadhilah. Dan ia juga menginginkan agar insan dihiasi dengan perikemanusiaan dan menginginkan kebaikan untuk orang lain, hasilnya nanti Allah Ta’ala akan redha atas mereka”. (Malfoozaat Jilid 4, halaman 208, edisi 2003, cetakan Rabwah)

Jadi, jika seorang mukmin benar-benar mencintai Al-Qur’an maka dia hendaklah berusaha sedaya upaya untuk mencapai tingkatan ini, selain itu anak-anak juga hendaklah dibawa bersama ke arah ini. Sebagaimana Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam katakan bahawa menjauhi keburukan bukanlah satu kesempurnaan, dengan tidak melakukan suatu keburukan atau kejahatan bukanlah satu ciri yang sempurna. Jangan hendaknya hal ini menjadi keinginan kita, malah seharusnya kita mempunyai target yang lebih sempurna daripada itu, dan kita hendaklah berusaha sedaya upaya mencapai apa yang telah dinyatakan oleh Al-Qur’an iaitu berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Al-Qur’an. Apabila usaha ini dilakukan oleh setiap lelaki, wanita dan anak-anak, maka satu persekitaran yang suci akan tercapai, yakni persekitaran seperti yang diinginkan oleh Islam. Dengan itu, mulut para pengkritik Islam akan tertutup dengan sendirinya.

Di sini, kritikan dari dua orang wanita sedang berlaku atas undang-undang Islam dengan begitu melampaui batas. Di berbagai tempat mereka memberikan ceramah mengenainya. Beberapa hari yang lepas, atas usaha Khuddamul Ahmadiyah UK berlaku satu perbahasan di UCL. Atas sebab itu, terjadi satu perdebatan yang diatur oleh pihak pengurusan universiti. Di satu pihak ada dua wanita yang telah mengkritik Islam. Di pihak yang lain seorang khuddam kita yang berasal dari Pakistan dan sedang belajar di Jamiah UK dan seorang lagi orang Inggeris yang baru bai’at. Mereka berdua telah menjawab kritikan itu berpandukan kepada ajaran Al-Qur’an dan dapat menyampaikan ajaran Islam yang sebenar menyebabkan pihak lawan hanya menunjukkan kemarahan dan penyokong-penyokong mereka hanya menzahirkan rasa kesal. Dengan  kurnia Allah Ta’ala, pemuda Ahmadi telah berjaya mempertahankan ajaran Islam.

Jadi, kita hendaklah berusaha sedaya upaya untuk mempelajari dan memahami Al-Qur’an, serta berusaha mengamalkan segala perintahnya. Dengan itu, gambaran syurga akan kelihatan di rumah kita. Dan kita juga akan dapat menunaikan hak tabligh dalam persekitaran dengan cara yang sempurna.

Dalam memberi tunjuk ajar cara menilawatkan Al-Qur’an, Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bersabda:-
            “Al-Qur’an hendaklah dibaca dengan penuh tadabbur, tafakkur dan penuh perhatian. Di dalam hadis ada dinyatakan bahawa RUBBA QOORIN YAL ‘ANUHUL QUR’AAN yakni ramai orang yang menjadi qari tetapi Al-Qur’an melaknat mereka. Ada orang yang membaca Al-Qur’an tetapi tidak beramal padanya, sebab itu Al-Qur’an melaknat mereka. Semasa tilawat, apabila ada ayat Al-Qur’an menyentuh tentang rahmat, maka rahmat hendaklah dipohon daripada Allah Ta’ala, dan apabila sampai ke tempat di mana ada disentuh mengenai azab atas suatu kaum, maka waktu itu hendaklah merayu daripada Allah Ta’ala agar dihindari daripada azab seperti itu. Jadi, bacalah dengan penuh perhatian dan beramal atas ajarannya”. (Malfoozaat Jilid 5, halaman 157, edisi 2003, cetakan Rabwah)

Keadaan seperti ini hanya akan terjadi apabila kepentingannya dapat dirasakan atau hubungan sangat rapat dengannya. Jadi, kepentingan dan hubungan yang rapat ini hendaklah dilahirkan dalam hati masing-masing. Beberapa orang memberi alasan dan berkata bahawa sangat susah untuk memahami Al-Qur’an.

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam berkata:-
            “Beberapa orang bodoh berkata bahawa kami tidak dapat memahami Al-Qur’an. Sebab itu tidak perlu memberi perhatian di dalamnya kerana ia sangat susah. Ini adalah kesilapan mereka. Al-Qur’an telah menjelaskan persoalan akidah dengan begitu nyata yang tidak dapat diperolehi bandingannya, dalil-dalinya sangat memberi kesan ke atas hati. Al-Qur’an begitu jelas dan nyata sehingga orang Arab yang tinggal jauh di pedalaman dan langsung tidak berpelajaran juga dapat diberi kefahaman. Jadi, kenapa sekarang mereka pula yang tidak boleh memahami”. (Malfoozaat Jilid 5, halaman 177, edisi 2003, cetakan Rabwah)

Dalam zaman ini, Allah Ta’ala telah berlaku ihsan atas kita dengan menghantar Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam yang bukan sahaja menjelaskan tentang peraturan yang jelas, malah membuka seluas-luasnya tentang ajaran Al-Qur’an. Ini menjadikan kita mendapat kurnia sehingga sampai ke tahap WA AAKHORIINA MINHUM LAMMAA YALHAQUU BIHIM (Al-Jumu’ah:4). Jadi, kita harus berusaha mengumpulkan segala mutiara dari khazanah yang telah diberikan oleh Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam. Namun, ia tidak akan dapat dicapai sekiranya kita tidak mencintainya dengan sepenuh hati.

Di luar jemaat, ramai umat Islam yang sangat mahir dalam soal tilawat, mendapat pelbagai hadiah, dan kaset-kaset rakaman suara-suara mereka bertebaran di seluruh pelusuk dunia. Namun, dalam kemahiran tilawat yang ada, segelintir dari mereka ada yang tidak tahu terjemahan Al-Qur’an. Malah, ada juga ulama-ulama besar yang tidak dapat memahami maksudnya sehingga di dalam Islam ada istilah ayat nasikh wa mansukh. Dan sehingga sekarang inipun ada ayat-ayat yang mereka tidak faham, iaitu mengenai soal kewafatan nabi Isa alaihissalam. Apapun, itu adalah masalah ketidakfahaman mereka.

Dalam hal ini, ada satu hadis yang menjadi peringatan, riwayat daripada Hazrat Abbas bin Abdul Mutalib; saya mendengar Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam bersabda bahawa satu zaman akan datang di mana ramai yang akan lahir sebagai penilawat Al-Qur’an yang saling bersaing antara satu dengan yang lain, siapa qari yang lebih handal daripada saya? Siapa yang lebih berilmu daripada saya? Kemudian baginda bertanya kepada para sahabat; adakah kamu dapat melihat suatu kebaikan di dalam kelompok orang-orang ini? Para sahabat menjawab: Langsung tidak ada. Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang ini ada di kalangan kamu dan dari umat ini, tetapi mereka hanya menjadi bahan bakar api neraka”. (Majma’az Zawa’id Wa Mamba’al ‘Ilmi Baab Karahiyatud Da’waa, hadis nombor 876, Jilid Nombor 1, halaman 251-252, Darul Kutubul ‘Ilmiah Beirut 2001, Masnad Al-Bazar, Masnad Al-Abbas bin Abdul Mutalib, Jilid 2, halaman 218)

Jadi, perkara sebenar yang boleh menjadikan kita pewaris kurnia-kurnia Allah Ta’ala, yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah dan yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka ialah memahami ajaran Al-Qur’an dengan penuh kerendahan hati dan beramal padanya. Jangan jadikan ia perniagaan, sepatutnya ia dicintai. Hari ini, tanggungjawab setiap Ahmadi ialah memberi perhatian di dalamnya dan berusaha mencapainya.

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bersabda dalam Kisyti Nuh:-
            “Berhati-hatilah kamu dan jangan melangkahkan kaki ke arah perkara yang bertentangan dengan ajaran Tuhan dan petunjuk Al-Qur’an. Aku berkata dengan sebenar-benarnya bahawa orang yang menolak sekecil-kecil daripada 700 perintah Al-Qur’an, sebenarnya dia menutup pintu keselamatan atasnya dengan tangan sendiri. Jalan-jalan keselamatan yang hakiki dan sempurna telah dibuka oleh Al-Qur’an, dan semua yang lain adalah bayangannya. Jadi, bacalah Al-Qur’an dengan penuh perhatian dan cintailah ia dengan kecintaan yang tidak pernah kamu lakukan dengan sesiapa. Sebabnya, sebagaimana yang telah Tuhan katakan kepadaku ALKHOIRU KULLUHUU FIL QUR’AN yakni semua jenis kebaikan ada di dalam Al-Qur’an. Ini perkara yang benar. Amat malang bagi orang yang lebih mengutamakan sesuatu yang lain. Sumber segala kejayaan dan keselamatan ada di dalam Al-Qur’an. Tidak ada satu pun mengenai perkara keagamaan yang kamu perlukan lalu ia tidak ada di dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an juga yang akan membenarkan dan mendustakan keimanan kamu pada hari kiamat. Dan selain Al-Qur’an, di bawah langit ini tidak ada kitab yang boleh memberi hidayat seperti yang diberikan oleh Al-Qur’an. Tuhan sangat berlaku ihsan atas kamu kerana mengurniakan kitab seperti Al-Qur’an ini. Aku berkata dengan sebenar-benarnya bahawa kitab yang dibacakan kepada kamu ini, jika ia dibacakan kepada orang Kristian, maka mereka tidak akan hancur. Dan nikmat dan hidayat yang diberikan kepada kamu ini, jika ia diberikan kepada Yahudi bagi menggantikan Taurat, maka sudah pasti beberapa firqah dari mereka tidak akan mengingkari hari kiamat. Jadi, hargailah nikmat yang telah diberikan kepada kamu ini. Nikmat ini sangat istimewa dan sangat berharga. Jika Al-Qur’an tidak datang, seluruh dunia akan menjadi seperti daging yang busuk. Al-Qur’an adalah kitab yang menyingkirkan semua petunjuk-petunjuk yang lain”. (Kisyti Nuh, Rohani Khazain Jilid 19, halaman 26-27)

Kemudian, Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bersabda lagi:-
            “Satu ajaran yang perlu untuk kamu ialah jangan jadikan Al-Qur’an seperti benda yang ditinggalkan kerana di situlah letaknya kehidupan kamu. Orang yang memuliakan Al-Qur’an akan mendapat kemuliaan di atas langit. Orang yang mengutamakan Al-Qur’an di atas segala hadis dan ucapan, dia juga akan diutamakan di atas langit. Sekarang ini tidak ada lagi kitab selain Al-Qur’an untuk manusia di muka bumi ini. Dan untuk semua anak-anak Adam, sekarang ini tidak ada Rasul dan pemberi syafaat selain daripada Muhammad sallallaahu alaihi wasallam. Jadi, kamu berusahalah untuk menanamkan kecintaan sebenar kepada nabi yang agung ini dan jangan berikan kelebihan kepada seseorang selain daripadanya, supaya kamu ditulis di atas langit sebagai orang yang mendapat keselamatan. Dan ingatlah bahawa keselamatan bukanlah diperolehi setelah kematian seseorang. Keselamatan yang hakiki akan terpancar cahayanya di dunia ini juga. Siapa yang mendapat keselamatan? Mereka itu adalah yang percaya bahawa Tuhan itu benar dan Muhammad sallallaahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat di antara Tuhan dan makhluk. Dan di bawah langit, tidak ada seorang rasul pun yang sama darjat dengan baginda, dan tidak ada satu kitab pun yang setanding dengan Al-Qur’an. Tuhan tidak mahu ada orang lain yang kekal hidup, tetapi rasul yang terpilih ini akan tetap hidup selamanya, dan Tuhan telah meletakkan asas untuk terus hidup iaitu kurnia syariat dan kerohanian akan berlanjutan sehingga hari kiamat. Dan untuk mengekalkan kerohanian ini terus berlangsung, Tuhan telah mengutus Maseeh Mau’ud ke dunia ini kerana kedatangannya sangat perlu untuk menyempurnakan pembangunan Islam. Ini kerana dunia ini tidak akan berakhir selagi dalam Jemaat Muhammadi ini tidak diberikan seorang Maseeh rohani sebagaimana yang telah diberikan kepada Jemaat Musawi. Inilah yang diisyaratkan dalam ayat IHDINAS SHIROOTAL MUSTAQIIM, SHIROOTAL LAZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM (Al-Fatihah:6)”. (Kisyti Nuh, Rohani Khazain Jilid 19, halaman 13-14)

Mudah-mudahan Allah Ta’ala menjadikan kita dan anak-anak kita, dan juga keturunan kita yang akan datang sehingga hari kiamat, yang telah menerima Maseeh Muhammadi, menjadi orang yang sangat mencintai Al-Qur’an dan ajarannya kita dapat jadikan sebagai cara hidup, dan dengan berkatnya kita akan terus mendapat kurnia.

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

Diterjemahkan oleh

Salahuddin Syed Ali
Lingkungan, Sabah.
12.01.2012