Friday, November 25, 2011

Malfoozaat Jilid 1_08

MALFOOZAAT

HAZRAT MASEEH MAU’UD ALAIHISSALAM

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

KESEMPURNAAN AJARAN BERLAKU SECARA
PERLAHAN-LAHAN

Insan membuat kemajuan dalam jalan ini secara perlahan-lahan dan berperingkat-peringkat. Jika ajaran ini sama seperti Injil yang mana apabila ditampar di sebelah pipi maka pipi yang sebelah juga harus dipersembahkan, atau memberikan segala-galanya, maka akibatnya ialah orang Islam juga sama seperti orang Kristian yang tidak dapat mengamalkan ajarannya dan terhindar dari mendapat ganjaran. Tetapi, Al-Qur’an Syarif  berkembang sedikit demi sedikit sesuai dengan fitrat manusia. Perumpamaan Injil ialah seperti seorang budak yang masuk ke sekolah dan dia dipaksa membaca buku yang begitu susah. Allah Ta’ala itu Hakiim. Tuntutan kebijaksaan-Nya ialah kesempurnaan ajaran adalah secara berperingkat-peringkat.

Untuk orang Muttaqi dikatakan: WALLADZIINA YU’MINUUNA BIMAA UNZILA ILAIKA WAMAA UNZILA MIN QOBLIKA WA BIL AAKHIROTI HUM YUUQINUUN (Al-Baqarah:5) yakni orang muttaqi itu beriman kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan kitab yang diturunkan ke atas engkau, dan yakin pada yang akhir. Perkara ini tidak bebas dari kerja keras. Setakat ini iman masih dalam keadaan berhijab. Di mata orang muttaqi belum ada makrifat dan bashirat. Dengan memerangi syaitan, sehingga kini dia telah menerima satu perkara dari ketakwaan. Inilah keadaannya jemaat kita waktu ini. Mereka juga telah menerima taqwa. Namun, setakat ini mereka belum mengetahui sejauh mana jemaat ini dipelihara oleh tangan Ilahi. Jadi, ini satu bentuk iman yang akhirnya memberi manfaat yang besar.

Apabila lafaz yakin digunakan secara biasa, maka ia bermaksud darjah yang paling rendah, yakni dalam tingkatan ilmu, ia masih dalam tingkat yang terendah iaitu ilmul yakin. Pada tahap ini ia diperingkat ittiqa. Tetapi, selepas itu ia akan merentasi peringat yang lebih tinggi iaitu ainul yakin dan haqqul yakin setelah melalui jalan taqwa.

Taqwa bukan satu benda yang kecil. Melalui taqwa itulah semua syaitan-syaitan dapat diperangi. Insan yang menguasai setiap kekuatan dalamannya, dalam keadaan nafsu ammarah masih ada syaitan dalam dirinya. Jika tidak dapat diperbaiki maka insan akan menjadi hamba. Ilmu dan akal yang digunakan dengan cara yang buruk akan menjadikannya syaitan. Tugas seorang muttaqi ialah memastikan ilmu dan akalnya serta segala kekuatan lain dalam keadaan betul.

MAZHAB YANG BENAR ADALAH MURABBI
KEKUATAN INSAN

Demikian juga orang yang menganggap buruk akan balasan, kemurkaan dan pernikahan dalam setiap keadaan, mereka itu bertentangan dengan Al-Qur’an dan berperang dengan kekuatan insan. Mazhab yang benar adalah mazhab yang menjadi murabbi kepada kekuatan insan dan bukan yang menghancurkan mereka. Kelelakian dan kemurkaan yang diletakkan oleh Tuhan dalam fitrat seorang insan, meninggalkannya bererti melawan Tuhan, seperti orang yang meninggalkan urusan dunia atau menjadi rahib. Semua perkara ini menghapuskan hak-hak hamba. Jika perkara ini adalah seperti itu, maka ada bantahan untuk Tuhan yang telah melahirkan kekuatan ini dalam diri kita. Jadi, ajaran seperti itu yang terdapat dalam Injil dan mana-mana ajaran yang lazimnya menghancurkan kekuatan itu, ia akan sampai ke tahap berdosa. Allah Ta’ala memberi perintah untuk membetulkannya dan tidak suka menjadikannya sia-sia sebagaimana firman-Nya INNAL LAAHA YA’MURU BIL ‘ADLI WAL IHSAAN (An-Nahal:91) Adil adalah suatu perkara yang melaluinya semua mendapat manfaat. Ajaran Hazrat Maseeh alaihissalam iaitu jika engkau melihat dengan pandangan jahat, maka mata harus dikeluarkan. Di sini juga menghancurkan kekuatan kerana ia tidak mengajarkan bahawa engkau jangan sesekali melihat wanita yang bukan muhrim, tetapi sebaliknya memberi izin bahawa engkau boleh melihat tetapi jangan dengan pandangan zina. Di sini tidak dilarang untuk melihat. Kita harus lihat, selepas melihat hendaklah lihat apa kesan ke atas kekuatannya. Kenapa tidak hanya seperti Al-Qur’an yang melarang melihat benda-benda yang boleh menggelincirkan mata. Dan kasihan sekiranya mata yang merupakan benda yang bermanfaat dan berharga itu disia-siakan.

ISLAMI PARDAH

Kebelakangan ini dipertikaikan mengenai masalah pardah (hijab), tetapi orang-orang ini tidak tahu bahawa pardah dalam Islam itu bukanlah kurungan, malah ia merupakan satu benteng yang boleh menghalang lelaki dan wanita saling tidak melihat antara satu dengan yang lain. Apabila ada pardah, maka akan terhindar dari keburukan. Seorang yang suka akan keadilan boleh mengatakan bahawa di kalangan orang-orang yang seperti itu, di mana ada lelaki dan wanita yang bukan muhrim duduk bersama tanpa ada perasaan risau, boleh berjumpa tanpa rasa takut, lebih-lebih lagi dalam keadan berseronok, bagaimana mereka boleh terhindar dari dorongan nafsu mereka? Banyak kali kedengaran dan kelihatan bahawa lelaki dan wanita yang bukan muhrim berada dalam satu rumah yang sepi, pintu tertutup, mereka itu tidak tahu akan perasaan malu, seolah-olah hal ini dianggap bertamadun. Untuk menghentikan akibat buruk daripada perbuatan ini, syariat Islam sama sekali tidak membenarkan perkara ini. Dalam keadaan ini telah dikatakan bahawa apabila lelaki dan wanita yang bukan muhrim berkumpul bersama, maka yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Jadi, renunglah akibat buruk perbuatan ini. Beberapa tempat di Eropah, ada cara hidup yang sangat memalukan. Ini adalah akibat mereka. Jika hendak menyelamatkan suatu benda dari dikhianati, maka peliharalah. Jika kamu tidak jaga dan lindungi, dan kamu beranggapan orang ini baik, maka ingatlah bahawa benda itu akan hancur. Ajaran Islam itu sangat cantik kerana telah memisahkan lelaki dan wanita agar terhindar dari keburukan, dan memastikan hidup insan itu tidak musnah dan huru-hara, sebagaimana yang kita lihat di Eropah, di mana hari demi hari banyak tempat peperangan dan kes bunuh diri. Beberapa wanita yang baik menjalani kehidupan sebagai pelacur adalah hasil dari amalan memberi kebenaran untuk melihat wanita yang bukan muhrim.

MEMBETULKAN KEKUATAN INSAN DAN
PENGGUNAANNYA

Sebanyak mana kekuatan yang dikurniakan oleh Allah Ta’ala, ia tidaklah diberikan supaya disia-siakan, tetapi ia hendaklah dibetulkan dan digunakan dengan cara yang betul. Sebab itulah insan tidak diajarkan tentang kekuatan kelelakian dan mengeluarkan mata, tetapi bertujuan supaya ia digunakan dengan cara yang dibolehkan dan membuat penyucian diri. Sebagaimana firman Allah Ta’ala QOD AFLAHAL MU’MINUUN (Al-Mu’minuun:2). Demikian juga apa yang diperkatakan di sini. Cara kehidupan orang muttaki diperlihatkan sehingga akhirnya dikatakan WA ULAA’IKA HUMUL MUFLIHUUN (Al-Baqarah:6) yakni orang-orang yang berjalan atas landasan ketakwaan, yang beriman kepada perkara ghaib, teratur dalam mendirikan solat, memberikan apa yang telah dikurniakan oleh Allah, beriman kepada kitabullah yang telah lalu dan yang sedia ada tanpa memikirkan bahaya akan dirinya, dan pada yang akhir juga dia yakin, inilah orang-orang yang mendapat hidayat, mereka itu berada di atas jalanan yang terus maju bersama-sama sehingga mencapai kejayaan. Jadi, inilah orang-orang yang berjaya, yang mencapai apa yang diinginkan. Dan mereka sudah terlepas dari jalan-jalan bahaya, sebab itu Allah Ta’ala telah memberikan kitab sebagai ajaran kepada kita sejak dari awal lagi, yang di dalamnya ada wasiyat-wasiyat taqwa.

Jadi, anggota jemaatku hendaklah meletakkan kesedihan ini melebihi semua kesedihan duniawi dalam diri masing-masing, iaitu dalam diri mereka itu ada ketakwaan atau tidak?

JALANI KEHIDUPAN YANG MISKIN

Untuk orang yang bertaqwa ada satu syarat iaitu menjalani kehidupan yang miskin. Ini adalah satu cabang dari ketakwaan, melaluinya kita dapat menghadapi kemarahan yang tidak patut. Untuk orang-orang yang berilmu dan siddiq hendaklah menghindari kemarahan yang sangat susah dan berat. Orang beragama yang sombong muncul dari kemarahan dan demikian juga kemarahan itu akibat daripada orang beragama yang sombong. Ini kerana kemarahan itu berlaku apabila insan mengagungkan dirinya lebih daripada yang lain. Aku tidak mahu anggota jemaatku ada yang saling rendah-merendahkan, atau sombong atau memandang hina orang lain. Tuhan sahaja yang tahu siapa yang besar dan siapa yang kecil. Ini adalah sejenis perbuatan hina, jika dalam diri seseorang ada kebencian, dikhuatiri kebencian ini akan tumbuh seperti biji benih sehingga boleh menghancurkan dirinya. Beberapa orang yang berjumpa orang mulia berlaku sangat hormat, tetapi orang yang mulia adalah mereka yang mendengar perkara orang miskin dari kemiskinan, menghiburkan hatinya, menghormati apa yang diperkatakannya, tidak mengeluarkan kata-kata kesat yang boleh menjadikannya sedih. Tuhan berfirman WALAA TANAA BAZUU BIL ALQOOBI, BI’SAL ISMUL FUSUUQU BA’DAL IIMAAN. WAMALLAM YATUB FA’ULAA’IKA HUMUZ ZOOLIMUUN (Al-Hujurat:12) yakni janganlah kamu saling mengata sesama kamu, perbuatan itu adalah jahat dan buruk. Jika ada orang yang mengata orang lain, dia tidak akan mati selagi melainkan dia mengalami keadaan sedemkian dalam hidupnya. Jangan menganggap saudara kamu itu hina, kamu minum air dari sumber yang sama, siapa yang tahu nasib seseorang yang banyak minum air. Kemuliaan dan keagungan bukan berdasarkan usul duniawi, di sisi Tuhan, orang yang mulia ialah orang yang bertakwa. INNA AKRAMAKUM ‘INDALLAAHI ATQOOKUM INNALLAAHA ‘ALIIMUN KHOBIIR (Al-Hujurat:14)

KEPELBAGAIAN ZAT

Perbezaan dalam zat manusia bukanlah asas kemuliaan. Allah Ta’ala menciptakan perbezaan-perbezaan ini hanyalah untuk kenal-mengenal. Sekarang ini pun sudah susah untuk mengenal secara pasti selepas beberapa generasi. Jadi, bukanlah ciri seorang muttaqi untuk tenggelam dalam perselisihan peribadi. Apabila Allah Ta’ala telah membuat keputusan bahawa di sisi Aku tidak ada nilainya salasilah keluarga. Kemuliaan dan keagungan yang hakiki hanyalah dari sudut taqwa.

(Malfoozaat Jilid 1, halaman 20-23)

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

Diterjemahkan oleh

Salahuddin Syed Ali
Lingkungan, Sabah.
(25.11.2011)


Tuesday, November 15, 2011

Malfoozaat Jilid 1_07

MALFOOZAAT

HAZRAT MASEEH MAU’UD ALAIHISSALAM

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

DUA JALAN MENUJU KEMAJUAN

SULUK

Orang-orang Sufi telah menulis dua jalan menuju kemajuan. Satu adalah suluk dan kedua adalah jazab. Suluk adalah mereka yang berfikir dengan penuh kesedaran dan bijak lalu memilih jalan Allah dan Rasul sallallaahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah: QUL INKUNTUM TUHIBBUNALLAAHA FATTABI’UUNII YUHBIBKUMULLAH (Ali Imran:32) yakni jika kamu ingin dicintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam. Inilah Rasul pemberi hidayat yang sempurna, di mana telah menanggung pelbagai kesusahan bahawa dunia tidak memberi perhatian kepada baginda. Satu hari pun baginda hidup tidak tenteram. Zaman sekarang ini, pengikut baginda yang sejati ialah mereka yang mengikuti setiap qoul dan fi’il baginda dengan penuh kesungguhan. Pengikut sejati itu adalah mereka yang benar-benar mengikuti segala-galanya secara menyeluruh. Orang yang hanya inginkan kesenangan tidak disukai oleh Allah Ta’ala, malah mereka akan berada di dalam kemurkaan Allah Ta’ala. Perintah Allah di sini untuk mengikuti Yang Mulia Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, maka perbuatan seorang salik yang sepatutnya ialah pertama sekali hendaklah melihat dengan sempurna sejarah Yang Mulia Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, kemudian barulah mengikutinya. Inilah yang dinamakan sebagai suluk. Dalam jalan ini sangat banyak musibat dan kesusahan, hanya setelah menanggung segalanya, barulah insan menjadi salik.

JAZAB

Tingkat jazab ini lebih tinggi berbanding salik. Allah Ta’ala tidak hanya meletakkan mereka pada tingkat suluk sahaja, malah Dia akan menarik ke arah-Nya. Semua nabi adalah majzub. Semasa ruh seorang insan berperang dengan musibat-musibat, disebabkan kematangan dan pengalamannya, ruh mereka menjadi bersinar. Sebagaimana besi dan kaca, walaupun ia memang mempunyai ciri bersinar dalam dirinya, tetapi ia hanya akan bersinar setelah dibakar atau digilap sehingga di dalamnya boleh melihat wajah orang yang melihat. Mujahadah juga berlaku ketika melakukan pembersihan. Pembersihan hati hendaklah dibuat sehingga wajah kelihatan di sana. Apa yang dimaksudkan dengan wajah kelihatan? Ia adalah mentasdiqkan ayat TAKHALLAQUU BI AKHLAAQILLAAH. Hati seorang salik adalah kaca di mana musibat dan kesusahan menjadi penggilapnya. Biasan akhlak nabi sallallaahu alaihi wasallam kelihatan dalam dirinya. Ini terjadi selepas banyak melakukan mujahadah dan tazkiyah sehingga dalam dirinya tidak ada lagi sebarang kotoran, kemudian barulah mendapat darjat ini. Setiap mukmin perlu melakukan pembersihan seperti itu sampai satu tahap. Tidak ada mukmin yang akan mendapat keselamatan tanpa menjadi seperti kaca. Ahli suluk sendiri melakukan pembersihan ini, menanggung musibat-musibat, tetapi ahli jazab ini diletakkan dalam musibat-musibat. Tuhan sendiri yang menjadi Pembersih kepadanya dan dibersihkan dari segala musibat dan kesusahan sehingga dikurniakan darjat kaca. Sebenarnya, salik dan majzub sama sahaja kesudahannya, jadi muttaqi ada dua bahagian, suluk dan jazab.

IMAN BIL GHAIB

Sebagaimana yang telah saya jelaskan mengenai ketakwaan, ia memerlukan kerja keras. Sebab itu dikatakan HUDAL LIL MUTTAQIIN. ALLADZIINA YU’MINUUNA BIL GHAIBI (Al-Baqarah:3,4) Di dalamnya menuntut satu kerja keras. Membawa iman bil ghaib dalam menghadapi kesaksian perlu sejenis kerja keras. Jadi, untuk orang muttaqi ada satu had kerja keras kerana apabila dia mendapat darjat salih, maka yang ghaib tidak lagi ghaib baginya, kerana dari dalam diri orang salih itu ada terbuka satu sungai yang keluar dari dalamnya dan boleh sampai kepada Tuhan. Dia melihat Tuhan dan kasih sayang Tuhan dengan matanya bahawa MAN KAANA FII HAAZIHII A’MAA FA HUWA FIL AAKHIRATI A’MAA (Bani Israil:73) Dari situ jelas bahawa selagi insan belum berhasil mendapatkan cahaya  sepenuhnya di dunia ini, dia tidak akan dapat melihat wajah Tuhan. Jadi, pekerjaan seorang muttaqi ialah sentiasa menyediakan surma yang daripadanya, sesuatu yang menyebabkan kerohaniannya menurun akan menjadi jauh. Sekarang jelas bahawa muttaqi adalah buta pada permulaannya. Namun, dengan pelbagai usaha dan tazkiyah maka dia berhasil mendapat nur. Jadi, setelah tidur, jaga, makan lalu menjadi soleh, maka iman bil ghaib tidak kekal, dan kerja keras juga turut berakhir. Sebagaimana Rasululullah sallallaahu alaihi wasallam BI RA’YIL ‘AIN melihat pemandangan syurga dan neraka serta yang lain di dalam alam ini. Seorang muttaqi yang diakui dalam satu bentuk iman bil ghaib, semuanya telah disaksikan oleh Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa walaupun seorang muttaqi itu buta dan bekerja keras dalam kesusahan, tetapi orang soleh berada dalam tempat yang aman. Dan jiwanya adalah nafsu muthmainnah. Orang muttaqi mempunyai bentuk iman bil ghaib dalam dirinya yang berjalan dengan cara yang sangat gelap. Dan dia tidak tahu sedikit pun. Atas setiap perkara menjadi iman bil ghaib baginya. Inilah dia siddiq dan untuk orang siddiq janji Allah Ta’ala ialah mereka akan mendapat kejayaan. ULAA IKA HUMUL MUFLIHUUN (Al-Baqarah:6)

MENDIRIKAN SOLAT

Kemudian, tanda seterusnya yang harus ada dalam diri seorang muttaqi ialah WA YUQIIMUUNAS SHOLAAT (Al-Baqarah:4) yakni mendirikan solat. Di sini digunakan perkataan mendirikan, ia juga mengisyaratkan ke arah bekerja keras yang merupakan ciri seorang muttaqi. Maknanya, apabila dia mula mendirikan solat, maka dia berhadapan dengan berbagai perasaan waswas, di mana walaupun dia berusaha mendirikan solatnya, tetap sahaja jatuh bangun. Apabila dia mengucapkan ALLAAHU AKBAR, maka akan muncul satu rasa waswas dalam hatinya yang akan membawa dia ke mana-mana arah dalam kerisauan. Setiap saat sentiasa berperang, tetapi solat yang jatuh bangun itu didirikan dengan penuh susah payah. Berkali-kali dia membaca IYYAA KANA’BUDU WA IYYAA KANAS TA’IIN memohon doa supaya solatnya dapat didirikan dan menginginkan petunjuk SHIROOTAL MUSTAQIIM yang dengan itu solatnya boleh berdiri. Dalam pertarungan dengan rasa waswas ini seorang muttaqi sama seperti anak kecil, yakni mereka jatuh bangun di hadapan Tuhan, menangis dan berkata: aku sedang AKHLADAA ILAL ARDHI (Al-A’raaf:177). Jadi, inilah peperangan dalam solat yang harus dihadapi oleh seorang muttaqi dengan jiwanya dan atas sebab itu jugalah dia sentiasa mendapat ganjaran yang berterusan.

Beberapa orang ada yang hendak menjauhkan dengan segera rasa waswas mereka dalam solat sedangkan tujuan WA YUQIIMUUNAS SHOLAATA adalah lain. Adakah Tuhan tidak tahu? Ucapan Hazrat Syeikh Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaihi ialah pahala akan berterusan selagi mujahadah masih ada, dan apabila mujahadah sudah tiada, maka pahala juga akan berakhir. Seolah-olah shoum dan sholat dikatakan sebagai amalan selain di dalamnya juga ada usaha keras menentang waswas, tetapi apabila di dalamnya sudah mendapat kedudukan yang tinggi dan orang yang mengerjakan puasa dan solat itu sudah bebas dari usaha keras takwa dan sudah diwarnai dengan kesalehan, maka shoum dan sholat bukan lagi amalan. Dalam hal ini dia telah ditanya bahawa adakah sekarang solat sudah dimaafkan? Kerana pahala itu hanya diberikan semasa kerja keras dilakukan. Jadi, sebenarnya di sini solat sekarang bukan lagi amalan tetapi satu nikmat. Solat itu satu bahagian makanan baginya yang dinyatakan sebagai QURRATUL AIN, seolah-olah ini adalah nilai syurga.

Orang yang bermujahadah dalam pertarungan, mereka itu berperang. Dan mereka ini telah mendapat keselamatan. Maksudnya ialah apabila suluk seseorang itu berakhir maka musibat juga akan berkahir. Misalnya apabila seorang mukhannas mengatakan bahawa dia tidak lagi terdorong untuk melihat mana-mana wanita, apa nikmat atau pahala yang dia akan dapat? Dia tidak lagi mempunyai sifat berpandangan berahi. Tetapi apabila seorang lelaki normal berbuat seperti itu, maka sudah pasti dia akan mendapat pahala. Demikian juga insan yang melalui ribuan tempat sehingga menyebabkan dia berpengalaman dalam beberapa perkara yang menjadikannya kuat. Dia telah berdamai dengan jiwanya. Sekarang dia berada dalam syurga. Tetapi pahala seperti yang dahulu tidak lagi dia perolehi. Dia telah melakukan perniagaan di mana sekarang sedang menikmati keuntungan, namun keadaan yang dahulu tidak kekal. Ada satu perkara dalam diri manusia, dengan terus menerus bekerja keras, ia akhirnya menjadi kebiasaan. Seseorang insan yang secara tabi’i merasa seronok, dia tidak mahu suatu pekerjaan itu disingkirkan daripadanya. Secara semulajadi dia tidak akan berganjak dari situ. Jadi, had ittiqa dan taqwa tidak terbuka secara keseluruhan, malah ia sejenis dakwaan.

INFAQ MIN RIZQILLAH

Kemudian, dalam ciri-ciri orang bertakwa ialah ayat WA MIMMAA ROZAQNAAHUM YUNFIQUUN (Al-Baqarah:4), di sini untuk orang muttaqi digunakan lafaz MIMMAA kerana waktu itu dia berada dalam keadaan buta. Sebab itu apa sahaja yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya, daripadanya sedikit diberikan atas nama Tuhan. Apa yang benar ialah jika dia mempunyai mata, maka akan melihat bahawa dia tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Ini adalah hijab yang perlu dalam ittiqa. Tuntutan keadaan ittiqa ini telah menyebabkan muttaqi memberikan sesuatu apa yang telah diberikan Tuhan. Rasul Karim sallallaahu alaihi wasallam ketika hari-hari kewafatan, baginda selalu bertanya kepada Hazrat Aisyah radiallaahu anha; masih adakah sesuatu di rumah? Dapat diketahui bahawa ada satu dinar. Dikatakan bahawa ini jauh daripada kebiasaan baginda di mana ada suatu benda yang disimpan. Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam telah melalui darjat ittiqa dan mencapai kesolehan. Sebab itu MIMMAA tidak ada dalam ciri-cirinya kerana orang itu buta jika masih menyimpan sesuatu dan juga memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi ini adalah muttaqi yang biasa kerana dengan memberikan sesuatu pada jalan Tuhan, ia juga berperang dengan jiwanya. Akibatnya ada yang dia simpan dan ada yang dia berikan. Namun, Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam telah memberikan semuanya pada jalan Tuhan dan tidak menyimpan sedikitpun.

Sebagaimana dalam karangan Dharam Mahutsu ada tiga keadaan insan yang disentuh bermula dari peringkat bawah sehingga peringkat paling atas. Demikian juga Al-Qur’an telah datang untuk menyempurnakan semua tingkatan kemajuan insan yang bermula dari ittiqa. Ini adalah satu jalan yang penuh dengan usaha keras. Ini adalah medan yang sangat berbahaya. Pada tangan mereka ada pedang dan musuh juga ada pedang. Jika selamat, maka ia telah mendapat keselamatan. Jika tidak, maka mereka akan menjadi ASFALIS SAAFILIIN. Jadi di sini, dalam sifat muttaqi tidak ada dikatakan bahawa apa sahaja yang kami berikan, semuanya hendaklah dibelanjakan. Dalam diri muttaqi itu tidak ada kekuatan iman seperti yang dimiliki oleh seorang nabi, yakni pembimbing kita yang sempurna memberikan semua apa yang telah dikurniakan oleh Tuhan kepadanya. Sebab itu lebih awal diletakkan cukai yang kecil supaya apabila sudah merasa intinya, maka mereka bersedia untuk merendah diri.

MAKNA REZEKI

WA MIMMAA ROZAQNAAHUM YUNFIQUUN (Al-Baqarah:4), rezeki di sini bukan hanya harta, malah apa sahaja yang diberikan kepada mereka sama ada ilmu, kebijaksanaan, kesihatan, semua ini termasuk dalam rezeki. Daripada itu semua juga hendaklah dibelanjakan sedikit pada jalan Tuhan.

(Malfoozaat Jilid 1, halaman 17-20)

>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<

Diterjemahkan oleh

Salahuddin Syed Ali
Lingkungan, Sabah.
(14.11.2011)


Tuesday, November 1, 2011

Halloween

http://www.reviewofreligions.org/5071/halloween-harmless-or-harmful-fun/ 

Halloween – Harmless or Harmful Fun?

Halloween is a festival celebrated around the world on 31st October. It is a day which has become commercialised, most people being unaware of its true origins. Instead, most associate Halloween with only pumpkins, scary costumes, bonfires and trick or treating. Societies go to great lengths to ensure that no one misses out on this festivity. Even a pregnant mother can obtain an outfit of a witch or a devil to wear. Supermarket aisles are the centre of attraction with their vast variety of Halloween themed goods, and the bookshelves are loaded with Halloween themed books. Advice and special tips are given out at this time of year, on how to include and be sensitive to the vulnerable senior citizens in society during Halloween.

In short, Halloween is considered by many around the world as a harmless day of fun. But how did Halloween actually begin? Behind all the innocent celebrations is the reality and history of a darker side of festivities linked to sorcery, spiritism and occultist rituals.

The History and Origins of Halloween

The history and origins of Halloween are predominantly linked to pagan beliefs. ‘The word ‘pagan’ was originally used by the Urban Romans to refer to people who preferred the faith of their local ruling body, it was later applied to people who worshipped local deities, or people who practiced polytheism.’1 Pagans are people who practice non-Abrahamic religions. Paganism or Neo paganism (modern paganism) promotes reverence for the earth and/or deities of pre-Christian religions. Halloween or Samhain is a very important Holy festival in their calendar. Throughout history, the Church (the “church” is not only a building, but a body of religious people), attempted to invite pagans to Christianity by including religious ceremonies or holy dates coinciding with pagan festivals, so that the pagans could keep some of their traditions and come into the folds of Christianity. One of these festivals was Halloween.

 Celtic Origins and Druids

Halloween, or Samhain, is one of the eight festivals in the Celts wheel of the year. The Celts are one of the groups who branched off from the Norse/Germanic people (originating in Scandinavia, Norse/Germanic people were several groups of people whose beliefs varied, but had some similarities).

The origin of Halloween is from the Celtic festival of death marking the beginning of their New Year, called ‘Samhain’, pronounced sow-en or saw-win, celebrated on 31st October or 1st November.

‘From the earliest records, Samhain is seen not simply as a day for the dead but when the dead might reach out to the living.’2

This came to be known as the feast of the dead, because the Celts believe that on this night the veil or border between the worlds of the living and dead is the thinnest, enabling souls of the dead to re-enter the world. This was a time when the Celts anticipated communing with the dead spirits, in the hope that their dead ancestors would guide them about the forthcoming new year.

On this day ‘…the spirits of the dead left their graves and roamed the earth or visited their former homes and families.’3

During Samhain, Druid priests believed that the evil spirits were responsible for bringing about the advent of cold weather and shorter hours of daylight, (a druid could be a priest, teacher, judge or philosopher). The Celtic Druids lit bonfires to mark Samhain and to combat the powers of darkness, and offered sacrifices as a request and plea to the gods’ to return sun and warmth after the cold and dark winter. Many historians believe that ancient Druids performed human or animal sacrifices and ‘there is evidence of human ritual sacrifices being offered to the gods in exchange for the troubled life of the people… these were sacred and magical acts made in great times of need.’4 However, ‘modern Druids do not offer human or animal sacrifices and they have not revived this practice.’5 Druids past and present, celebrated or celebrate the festival of Samhain, and their prime focus is to honour the dead on this Druidic New Year Day.

The ancient Druids believe that the soul is immortal, that after a person dies their soul reincarnates and lives again in another living entity—either in a plant or the body of a human or animal. The Druid priests and priestesses acted as mediums through which the spirits could be summoned and heard. Samhain is a time for divination and magic. The Druids foretell the future on this powerful night.

Pentagram Parchment. The Pentagram is a symbol used by many followers of Wicca

Witches’/Wiccans Holy Night

Witches or wiccans (wicca is the name for the modern witchcraft movement) honour many gods and goddesses. Wicca is amongst the fastest growing religions in the United States. In 1999 results based on a voluntary poll estimated that there were around 768,000 Wiccans and Pagans in the United states.6  Witches or Wiccans have their magical tools (wand, chalice, pentacle etc.), and they may dress mainly in the colours purple and black. ‘For witches black is the colour of deep creativity, the inner-self and the mysteries of the universe, however the witch clad in black is an old image.’7 Contrary to popular belief, they do not wander the world in pointed hats waving their magic wands, this is the stereotypical image which was created and is illustrated in children’s stories and films.8 The wiccans do not follow any sacred text, but they follow a rule not to harm others. The Wiccan Book of Rites and Rituals states ‘…whatever harm is done to others will come back threefold….’ 9

‘On Samhain, or Halloween, the wiccans/witches believe that the God is dead. Some say the goddess is in mourning and enters the crone stage. For most wiccans, she is in the mother stage for although she mourns, she is pregnant with the god’s child and due to give birth…’10

The ‘crone’, or old hag, is associated with the witches Samhain season of the dead. They believe that this is the time when the crone prepares the shrouds for the dead, and she is the midwife who receives the dead at the end of their life when they are reborn into the otherworld.11 Samhain, or All Hallows Eve, is one of the eight major Sabbats, of the witches/pagan calendar.

‘A Sabbat is a gathering of witches for the purposes of celebrating allegiance to the devil, casting spells, plotting evil and indulging in feasting, drinking, dancing….12.’

Samhain is considered to be the highest holy day and the busiest night of the year for witches, who are deeply engrossed in casting spells, fortune-telling and magick. They believe that:

‘This is the time to perform rituals dealing with communication with the dead, honouring the deceased, psychic abilities, divining…and to pay special homage to the dead. Because the real magick begins at midnight on October 31st, and continues for a full twenty-four hours to November 1st.13

 Witches perform many rituals on this night involving the use of candles, cauldrons, incense and other ingredients.

On this night, witches perform many rituals including honouring and communicating with the dead. This process involves the use of candles, cauldrons, incense, spider-webs and many other ingredients depending on the ritual, followed by citing incantations. Some of these spells or rituals involve visiting graveyards. Witches or wiccans honour the dead and celebrate Samhain by forming circles, either on their own or with other witches and perform various rituals in a process of inviting and communing with the dead. Black cats, owls, toads and bats are an important link between Halloween and the occult, which are known as “the witch’s familiars.”

‘A familiar is a demon or imp, usually in the outward form of an animal that was assigned to a witch or sorcerer to carry out a magic on their command.’14

The witches’ Sabbats holidays are still celebrated today, by modern-day pagans.

Roman Influence on Halloween

The Romans believed in many deities, ‘their laws were based on logic, but also on omen, and divination was common.’15  Alongside the worship of deities, the Romans celebrated several festivals, and two of their festivals influenced the celebration of Halloween.  ‘Around A.D. 50, the Romans had conquered most of the Celtic lands, the Romans brought their traditions with them.’16 One was the traditional festival – Feralia, (a day in late October when the Romans traditionally commemorated the passing of the dead) and the other festival was a day to honour Pomona (the Roman harvest goddess of fruit and trees).

‘The Romans pictured Pomona as a beautiful young maiden, her arms filled with fruit, and a crown of apples on her head. To thank Pomona for good harvests, the Romans laid out apples and nuts in her honour. They played various games, held races and celebrated throughout the day and night.’17

 Wiccan/Celtic Wheel of the Year

The Roman festival of the dead – Fernalia and Pomona, became mingled with Samhain, because they were celebrated at the same time. It is believed that: ‘many Halloween customs and games including apples, such as apple bobbing and apple peeling probably dates from this time’.18

Halloween and the Christian Church

In Christian tradition, Halloween is the abbreviated term for All Hallows of Eve, the day before All Saints Day, a day when Christians commemorate all the known and unknown deceased saints of the church.

On May 13, 609/10, Pope Boniface IV declared November 1st to be All Saints Day to honour Catholic saints and martyrs. November 1st became known as ‘All-Hallowmas’ and ‘All-Hallows’, thus making October 31st All-Hallows Eve, which in turn came to be known as Halloween. Around A.D. 1000, the Catholic Church expanded the holiday to November 2nd – All Souls Day – a day to honour all of the dead.19  ‘This was the Church’s attempt to associate their own Saints with the time of the pagan spirits’.20
It is believed that:


Pope Boniface IV, who was Pope from 608AD until his death in 615AD, declared November 1st to be All Saints Day, thus making October 31st All Hallows Eve.

‘As Christianity spread throughout Europe, the church sought to eliminate the pagan practices of the Celts by giving the Samhain a new meaning. Most cultures set aside a day for remembering the dead, so the Roman Church designated November 1st as All Hallows Day to eulogise departed saints.’21

‘The first testimony to All Souls Day is found around the tenth century…..and probably represents an attempt on the part of the church to turn the minds of the faithful away from the pagan belief in and tendance of “ghosts”, to the contemplation of saints in the glory of paradise.’22

On this holy day of obligation for the Catholics and many other Christians, a custom of singing the ‘Litany of the Saints’ follows, where the names of the Saints are invoked. Following the invocation of the saints, the Litany concludes with a series of supplications to God to hear the prayers of the worshippers.

Unfortunately, even though the Church tried to Christianise (adapting and accommodating parts of pagan festivals into the Christian faith, by giving them new names and celebrating them on the same days or seasons,) this pagan holiday, they did not succeed, because they could not influence witches or pagans to turn away from and abandon their witchcraft, divinations and sorcery, instead it became a mockery for the Witches.

‘Halloween became known as the “night of the witch.” It was then, according to superstition, that the devil and all his followers – witches, warlocks, and demons – gathered. They would mock the coming of the Church’s festival of All Saints Day on November 1st by performing unholy acts.’23

Creating a day such as All Hallows to remember the departed saints or souls, in the name of Christianity, only alludes to the spiritual weakness of such believers. This day is not an instruction of the Bible either, nor is it a teaching of Jesus(as). It is ironic that any follower of Jesus(as) could ever contemplate creating such a day, which goes against the teachings of the Old Testament. Many devout followers of the Bible do not celebrate Halloween and its pagan customs, bearing in mind the teachings of the Bible:24

It is evident that Halloween is a day of the dead and the peak moment of Sorcery, divinations and occultist practices associated with harmful innovations. Many of these practices date back thousands of years and over time. Prophets warned people about the harms of such practices, Prophet Moses(as) warned:

When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. For all that do these things are an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee. Thou shalt be perfect with the LORD thy God. For these nations, which thou shalt possess, hearkened unto observers of times, and unto diviners: but as for thee, the LORD thy God hath not suffered thee so to do. [Deuteronomy 18:9-14]

Nowhere in the Bible is there mention of All Hallows nor did Jesus(as) instruct it. Photo: Handwritten Latin Bible written in Belgium from 1407 AD on display in Malemusbury Abbey, England.

This is a very clear message, and a scriptural injunction forbidding the people of Israel from having anything to do with the satanic practices of people around them. There is obviously some logic and wisdom in following this scriptural principle. What is most striking are the verses which immediately follow;
The LORD thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken; [Deuteronomy 18:15]

According to the above verses, not only does the Old Testament warn people against the practice of harmful innovations, but it clearly goes on to inform people about the coming of a Law giving Prophet who was to appear after the time of Moses(as), to whom they should listen . The fulfilment of this prophecy relates to none other than the Promised Holy Prophet Muhammad(saw), through whom the wonderful religion of Islam and its beautiful teachings were revealed, in the form of the Holy Qur’an.  Thus, the glad tiding was given to the people of Israel of the advent of a prophet from their brethren, who would be far superior in his guidance than any “diviners”, “witches” or “enchanters”, that had previously been mistakenly perceived as sources of Divine knowledge.

Many Abrahamic Prophets warned to keep away from  practices relating to divinations, sorcery,  and the occult, and many devout believers follow the teachings of their scriptures. But the scripture revealed through the Holy Prophet Muhammad(saw) – the Holy Qur’an, takes this subject a step further by defining the wisdom and logic in not partaking in any such harmful innovations, by introducing and explaining the concept of shirk (associating partners with God).Regarding this the Holy Qur’an clearly states:

Surely, Allah will not forgive that any partner be associated with Him; but He will forgive whatever is short of that to whomsoever He pleases. And whoso associates partners with Allah has indeed devised a very great sin. (Ch.4:V.49)
According to the Five Volume Commentary of the Holy Qur’an by Hadhrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmad(ra), Khalifatul Masih II:
‘The reference in this verse not only refers to idol worship but also to also to such idolatrous practices as are in vogue among common people, even among present-day Muslims, such as the adoration of Saints and offering prayers and oblations to them. All such abominable practices are shirk in the sight of God. But loving or trusting in a thing or being as one should love and trust in God may be forgiven, if done in ignorance and through lack of proper care. This is provided one is a sincere believer in God and his Prophet, and strives to do good works. The expression, Allah will not forgive, does not mean that an idolatrous person can never repent or that his or her repentance cannot be accepted even in the present life. The expression relates to the time after death i.e. one who dies in a state of ‘shirk’, will not be forgiven.’25

Explaining the sin of shirk, the Promised Messiah(as) writes:
‘Similarly, Allah has said in the Holy Qur’an that every sin is forgivable except shirk. Therefore, do not go near shirk and consider it to be a forbidden tree.’26

Warning against shirk, Hadhrat Khalifatul Masih V(aba) states:

‘Among the ills that take over imperceptibly is shirk. Even a hint of shirk is unacceptable to God. A Muslim who claims to be firm on the Unity of God, needs to understand the subtlety of the concept of Unity of God and the subtlety of shirk and be extremely careful in this fast developing world.’27

Anything associated specifically with Halloween would equally be tantamount to shirk, therefore it would be preferable to avoid association with any Halloween activity or festivity.

Halloween customs and traditions Over the decades the commercialisation of Halloween has downplayed and shifted the Christian emphasis of All Saints Day, to Halloween costumes, decorations, partying and entertainment. This can also be a dangerous and harmful day especially for teenagers who are at the greatest risk of being lured into the occult. The pagan roots of Halloween associate it with evils spirit, satanic rituals and a day of the dead, therefore, one can hardly call it fun. There are many traditions and customs associated with Halloween celebrations.

Bonfires – Bonfires around the time of Halloween depict the huge bonfires built by the Druids at the time of Samhain.

‘These fires served double duty: they warded off demons and such which roamed around, but they also provided for a sacrifice to the sun god. In enormous wicker baskets, they caged both human and animal sacrifices and burned their victims alive. By observing the way they died, the priests predicted good or evil for the future.’28


Pumpkins – This is a tradition which can be traced back to the Middle Ages, ‘Celts often hollowed out a turnip and carved a grotesque face on it to fool demons. They carried such lanterns to light their way in the dark and to ward off evil spirits at the same time. While the turnip continues to be popular in Europe today, the pumpkin has replaced it in America. “Jack is a nick name for John which is a common slang word meaning “man”. “Jack O” Lantern then, means, “man with a lantern.”’29 It was thought that the jack-o-lanterns would scare away earthbound ghosts. Thus, people hollow out pumpkins and turnips, placing candles inside to scare evil spirits from their houses.

Trick or treat and costumes – “Trick or treating” dates back over two thousand years.30 This custom can be traced back to the Celtic rituals :

‘…for the sake of their safety and well-being, people put out sweets and other good things to eat to placate evil spirits and keep them from doing harm. Some people, hoping to fool the demons, disguised themselves as evil spirits and roamed the countryside, committing malicious pranks, until dawn sent the ghosts and devils back to their unholy realm.’31
This custom continued to grow over the centuries and it was very widely believed, that if people failed to please the evil spirits by tricking them with nice foods and treats, then the evil spirits would intrude into their houses. This led to a custom of making and giving of “soul-cakes” on All Saints and All days, mainly in English counties and Scotland. Youngsters would go door to door begging for cakes in return for praying for the dead relatives of the household. Over time, this custom also included giving the beggars apples or money.32 Over the years this custom became a day of fun especially for pranksters. For example:

‘In Tyrol All Souls is a licensed day of begging, which has become a serious abuse. A noisy rabble of ragged and disorderly folk with bags and baskets to receive gifts, wanders from village to village, claiming as a right the presents of provisions that were originally a freewill offering for the departed, and angrily abusing those who refuse to give’.33

Halloween parties, telling of Ghost Stories and Horror movies – It is widely becoming ever more popular to party throughout the night, dressed in scary costumes, decorate the house with haunted decorations, make Halloween foods and watch horror movies all night. However, this can be extremely dangerous and harmful for children, who cannot differentiate between reality and fantasy. They can become engaged in harmful acts and can become traumatised by watching horror moves all night.34 Sometimes this is the first time that children become exposed to the occult, “The word “occult” means “hidden.” Included in a catalogue of occult practices are the following: Divination, astrology, spiritualism…demonology, diving with rod or pendulum and numerous other related practices.35

Horror movies inundate the TV schedule during Halloween, which can have negative effects on children.

“Watching ‘Friday the 13th with your child is probably not a good idea. Children under the age of five may be too young to actually watch and understand violent movies; however, they are psychologically affected by the scenes they are exposed to,”36 says Dr. Daniel S. Schechter, the study’s principal investigator and director of the Infant-Family Service at Morgan Stanley Children’s Hospital and assistant professor of clinical psychiatry (in paediatrics) at Columbia University College of Physicians and Surgeons and the New York State Psychiatric Institute.

Haunted Attractions, Ghost hunts and Fright nights in theme parks –Haunted attractions are held in Castles, abandoned asylums, old prisons, ships, boats, or any place that would be suitable to host a haunted attraction. Some of these attractions also include ghost hunts. “Fright nights” in Theme parks around the world are the transcendent horror destinations on Halloween nights, having extended opening hours through the night for people to go on the rollercoaster’s and rides in the dark, surrounded by scary images, lights and spooky music playing in the background.

Many people may be unaware that, the traditions and customs associated with Halloween have pagan origins, which are tantamount to shirk. Believing that anyone other than Allah shares His powers constitutes shirk. As Hadhrat Khalifatul Masih I(ra) explains:

‘To associate anyone in the name, action, or worship of Allah constitutes shirk, and to carry out all good deeds solely for the pleasure of Allah is called worship. People believe that there is no Creator except Allah, and they also believe that life and death are in the hands of Allah Who has complete control and power over them. Even though they believe in this, they prostate in front of others, tell lies, and perform circuits before others. Instead of worshipping Allah, they worship others; instead of fasting for Allah, they fast for others; and instead of praying to Allah, they pray to others and give alms for them. To uproot these false notions, Almighty Allah raised the Holy Prophet Muhammad(saw).’37

Conclusion
Hadhrat Khalifatul Masih V(aba), Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim community explained the reality behind Halloween in his Friday Sermon.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad(aba), Fifth Successor to the Promised Messiah(as) and Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community provides us most crucial guidance relevant to our time through his Friday Sermons. During a Friday Sermon about Halloween, he said that the reality of Halloween entails the belief in the existence of witches, evil spirts and satanic worship. Whilst people celebrate Halloween on the pretext of having ‘fun’, it is entirely wrong and dangerous to ‘believe in’ things that are supernatural for ‘fun’. Ahmadi children in particular should therefore avoid this. Even until recently some villagers would offer something to children believing that it would save them from sprits. This also emboldens children to commit wrong acts for the sake of fun. For example, rude manners towards elders is becoming common. Movies also give wrong messages and in particular when children are encouraged to watch them by adults—the result is the society will only deteriorate. Hudhur said:

“For us, the biggest matter is the bringing of dead spirits, as if, equal to God and thus committing shirk.”

Hudhur further said, that rituals at Halloween are not limited to wearing scary costumes and going door-to-door; rather, some older children deliberately frighten people in their homes, cause trouble and disturb the surrounding population. Hence, Ahmadi Muslims should avoid this and should instead focus on strengthening their connection with God, in Whose hands rests all real power.  Thus, it is evident that Halloween is indeed “harmful” rather than “harmless” as people are drawn into indulging in hidden shirk. We should pray that Hadhrat Khalifatul Masih V(aba)’s prayer that “May God protect everyone from this”, is accepted on behalf of all of us.

Endnotes

1.  Silverwind, S. (2006), Everything You Need to Know About Paganism, Devon: David & Charles, p.3
2.  Mackillop, J. (2005), Myths & Legends of the Celts. London: Penguin, p.97
3.  Ingraham, Dr. D A. (2000), Pagan Traditionsof the holidays. Oklahoma: Bible Belt Publishing, p.71
4.   Worthington, C. (2005), Druids a beginners guide. London: Hodder and Stoughton.
5.   Moran, S. (1999), The Secret World of Cults. Surrey: Bramley Books.
6.  Silverwind, S. (2006). Everything you need to know about Paganism. Devon: David & Charles, pg20
7.  Gallagher, A.-M. (2001). Inner Magic a guide to witchcraft. London: Octopus, pg. 67
8.  Pickering, D. (1996). Dictionary of Witchcraft. London: Cassell, pg.244
9.   Moon, S. (2004), The Wiccan Book of Rites and Rituals. New York: Citadel Press, p.xiii
10.   Silverwind, S. (2006), Everything you need to know about Paganism. Devon: David & Charles, p.45
11.   Gallagher, A.-M. (2001), Inner Magic a guide to witchcraft. London: Octopus, p.14
12.   Pickering, D. (1996), Dictionary of Witchcraft. London: Cassell, p.406
13.   Moon, S. (2004), The Wiccan Book of Rites and Rituals. New York: Citadel Press, p.171
14.  Pickering, D. (1996). Dictionary of Witchcraft. London: Cassell, p.182
15.  Silverwind, S. (2006). Everything you need to know about Paganism, Devon: David & Charles, p.6
16.  Ingraham, Dr  D A. (2000), Pagan Tarditions of the Holidays, USA: Bible Belt Publishing, p.72
17.  Ingraham, Dr  D A. (2000), Pagan Tarditions of the Holidays, USA: Bible Belt Publishing, p.73
18.  Ingraham, Dr  D A. (2000), Pagan Tarditions of the Holidays, USA: Bible Belt Publishing, p.73
19.  Encyclopedia of the Early Church, 1992 , p.14
20.   Nozedar, A. (2010), Signs and Symbols Sourcebook, London: Harper Collins, p.477.
21.  Ingraham, Dr  D A. (2000), Pagan Tarditions of the Holidays, USA: Bible Belt Publishing, p.74
22.  Miles, C. A. (2010). Christmas In Ritual and tradition, Christian and Pagan. Emereo Pty Ltd p.120
23.   Ingraham, Dr D A. (2000). Pagan Traditions of the Holidays. Oklahoma: Bible Belt Publishing, p.74
24.  Leviticus 19:31, 2 Chronicles 33:6, Isaiah 8:19, 2Kings 23:24
25.  The Holy Qur’an and English Translation with Commentary, Islam International Ltd (Note 523)
26.  Damimah Tohfah-e-Golarhviyyah, Ruhani Khaza’in, vol. 17, pp.323–324, footnote
27.  Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, (2006), Conditions of Bait & Responisbilities of an Ahmadi. Tilford: Islam International Publications Ltd.
28.   Ingraham, Dr D A. (2000), Pagan Traditions of the Holidays, Oklahoma: Bible Belt Publishing, p.71
29.   Ingraham, Dr D A. (2000), Pagan Traditions of the Holidays, Oklahoma: Bible Belt Publishing, p.80
30.   Ingraham, Dr D A. (2000), Pagan Traditions of the Holidays, Oklahoma: Bible Belt Publishing, p.72
31.   Limburg, P. R. (1991), The complete book of Halloween, Camelot.
32.  Miles, C. A. (2010), Christmas In Ritual and tradition, Christian and Pagan, Emereo Pty Ltd.p.122
33.  Miles, C. A. (2010), Christmas In Ritual and tradition, Christian and Pagan, Emereo Pty Ltd.p.123
34.  http://www.sciencedaily.com/releases/2006/10/
35.  Ingraham, Dr D A. (2000), Pagan Traditions of the Holidays. Oklahoma: Bible Belt Publishing, p.70
36.  http://www.sciencedaily.com/releases/2006/10/
37.  Khutabat-e-Nur, pp.7–8