Sunday, October 15, 2017

Zakat

ZAKAT


Allah Ta'ala berfirman di dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang terjemahannya:
“Ambillah sedekah dari harta mereka agar engkau dapat membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka; sesungguhnya doa engkau adalah sumber ketenteraman bagi mereka. Dan, Allah itu Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Rasulullahsaw bersabda:-
“Orang yang telah diberikan oleh Allah Ta’ala harta kemudian tidak membayar Zakat, maka pada hari kiamat hartanya akan membentuk ular yang sangat berbisa yang akan menjadi belenggu pada lehernya. Kemudian ular itu akan menangkapnya dengan taring dan berkata: akulah hartamu, akulah simpananmu”. (Bukhari Kitabuz Zakat)

Hazrat Imam Mahdi, Hazrat Maseeh Mau’udas berkata:-
“Zakat itu muncul dari kata tazkiyah. Sucikan harta kamu dan daripadanya berikan Zakat. Mereka yang mengeluarkan zakatnya, bererti mereka kekal atas kebenaran, tetapi orang yang tidak membuat perbezaan antara halal dan haram, maka mereka jauh daripada mafhum yang sebenarnya”.

Berkata lagi:-
“Harta yang sentiasa bergerak, Zakat tidak wajib atasnya selagi harta itu tidak pada genggamannya. Tetapi, untuk para peniaga, jangan mencari-cari alasan untuk melepaskan diri daripada membayar Zakat. Pada akhirnya juga nanti dengan harta itu juga kamu akan menanggung segala perbelanjaan. Berusahalah untuk sentiasa memperhatikan kedudukan harta semasa dan yang bergerak, dan berikanlah Zakat untuk menggembirakan Allah Ta’ala. Beberapa orang suka mencari-cari alasan dengan Allah Ta’ala, ini cara yang tidak betul”.

Berkata lagi:-
“Apa itu Zakat? … ia adalah harta yang datangnya daripada golongan orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Di situ diajarkan konsep perikemanusiaan yang sangat tinggi. … ini adalah wajib untuk orang kaya. Tetapi jika ia tidak wajib pun, namun atas tuntunan perikemanusiaan terhadap manusia, pertolongan itu diberikan kepada golongan yang miskin.”

Hazrat Khalifatul Maseeh Sanira:-
“Maksud sedeqah di tempat ini ialah Zakat yang diwajibkan.  … dalam ayat ini dinyatakan bahawa tanpa memberikan Zakat seperti ini, harta seseorang tidak boleh menjadi suci. Ini kerana selagi hak orang lain tidak ditunaikan, maka harta tidak boleh menjadi suci, dan ketakwaan orang kaya tidak boleh sempurna. Zakat ini diambil oleh kerajaan dan melalui kerajaan ia dibelanjakan. Jika tidak ada kerajaan, maka pengurusan agama bertanggungjawab mengambil dan membelanjakannya, ini jelas dengan perkataan ‘KHUZ’ yang maksudnya ‘ambillah’.”

Berkata lagi:-
“Zakat yang diletakkan dalam sifatnya seperti ini mengandungi suatu hikmah, jika sedekah diperintahkan hanya sebegitu rupa tanpa menetapkan jumlah dan masa, maka ramai orang yang tidak akan menunaikannya. Sebab itu syariat telah meletakkan suatu jumlah walaupun kecil, yakni keluarkan sedikit daripada harta kamu. Orang yang memberikan lebih daripada itu mereka akan layak mendapat ganjaran, dan jika ada yang memberi kurang daripada itu, mereka tidak dianggap pesalah. Sebab itu sempurnakan batasan itu. Faedah yang seterusnya dengan menentukan kadarnya ialah kadang-kadang apabila beberapa orang memerlukan sesuatu dan secara perorangan tidak dapat disempurnakan. Misalnya ada seorang miskin, tiba-tiba dia memerlukan wang sebanyak 100 Ribu Rupee. Orang akan mengkritik bahawa ‘apa tujuannya orang muskin dengan ratusan ribu Rupee’. Tetapi memang orang itu sangat memerlukan. Sebagai contoh lain seorang peniaga, dalam suatu urusan pernigaannya telah mengalami kerugian, untuk memulihkannya dia memerlukan wang. Orang seperti itu pun boleh dibantu melalui wang Zakat. Ringkasnya, orang miskin dibantu melalui Zakat supaya keperluannya dapat dipenuhi, dan seorang peniaga juga boleh dibantu untuk menjalankan kembali perniagaannya melalui wang Zakat. Melalui canda anggota, pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan. Kemudian ada juga beberapa orang yang tidak suka menanggung simpati orang lain. Mereka sanggup berlapar, namun kalau namanya untuk pergi menarik simpati orang dan mengambil sesuatu daripadanya adalah tidak mungkin baginya. Orang seperti itu memang wujud dan mereka pun hendaklah diberi perhatian. Sebab itulah syariat telah menetapkan bahawa pemerintah mengambil dari orang-orang kaya dan berikan kepada orang-orang seperti ini supaya orang-orang yang tidak suka makan budi, mereka juga dapat dibantu”.

Hazrat Khalifatul Maseeh al-Khamisatba berkata:-
“Ada di kalangan anggota jemaat mengatakan bahawa di dalam Jemaat tidak ada Zakat dan kita tidak memberikan perhatian terhadap perkara ini. Di dalam Jemaat ada Nizam Zakat. Mereka yang sudah wajib membayar Zakat mesti menunaikannya. Kepentingan dan kewajipan Zakat tidak boleh diingkari oleh sesiapa. Sebab itu, atas siapa diwajibkan Zakat, saya nyatakan kepada mereka bahawa membayar Zakat adalah perlu dan wajib ditunaikan.”

Berkata lagi:-
“Zakat juga ada peraturannya dan nisabnya. Umumnya perhatian terhadap perkara ini sangat kurang. Petani yang tidak membayar sebarang cukai, wajib mengeluarkan Zakat. Demikian juga mereka yang menggembala lembu, kambing, kerbau dan sebagainya, atas mereka juga Zakat adalah wajib sekiranya sudah sampai suatu kiraan atau melebihi kadar yang telah ditentukan. Kemudian wang yang ada di dalam bank, jika sudah melebihi setahun, untuk jumlah itu juga harus dikeluarkan Zakat. Kemudian, wanita-wanita yang ada barang kemas pun harus mengeluarkan Zakat. Sekarang ini mana-mana wanita sudah tentu mempunyai sekecil-kecil barang kemas. Dan ramai wanita yang menjadi suri rumah, yang tidak ada pendapatan, yang tidak memberikan canda lazim, mereka mengambil bahagian dalam perjanjian-perjanjian canda yang lain. Tetapi, jika mereka ada barang kemas, tentang nisabnya banyak diperbincangkan oleh para fuqaha. Namun, jika ada barang kemas yang jumlahnya sama atau melebihi 52.5 tola perak, atau ada emas yang nilainya sama dengan itu, maka wajib atasnya Zakat. Dan 2.5% daripadanya hendaklah dikeluarkan untuk Zakat. Sebab itu, wanita hendaklah diberikan perhatian dalam perkara ini agar mereka memberikan perhatian dan cenderung untuk membayar Zakat. … hendaklah ingat bahawa Zakat itu juga wajib dan mesti cenderung ke arahnya. Dan berikan Zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.”

Dalam memberi persetujuan atas nisab Zakat yang baru, Hazrat Khalifatul Maseeh al-Khamisatba berkata:-
“Untuk Perak adalah nisab Perak dan untuk Emas adalah nisab Emas, seperti yang telah diasaskan oleh Rasulullahsaw pada zaman baginda. Tetapi, berkenaan dengan jumlah amaun wang untuk nisab Zakat, waktu ini perhatian dunia kebanyakan tertuju kepada Emas sebagai benda bernilai. Sebab itu, amaun wang diwajibkan Zakat adalah mengikut ukuran Emas. Namun, jika pada masa akan datang benda bernilai akan berubah di dunia, dan orang akan meninggalkan emas dan menuju kepada benda bernilai yang lain maka pada waktu itu jumlah wang untuk dizakatkan boleh diperhatikan semula”. (surat Hazrat Khalifatul Maseeh al-Khamisatba, 21 Mei 2014, atas nama Sadr Sahib Majlis Ifta)

Sebab itu, pada masa akan datang, kadar Zakat adalah seperti berikut:-

1.      Perak = 52.5 tola (614.25 gram)
2.      Emas = 7.5 tola (87.75 gram)
3.    Wang tunai yang sama nilai dengan 87.75 gram emas sekarang ini (Pakistan) 375,000.00 Pakistani Rupee bersamaan dengan RM15,012.00

Berkenaan dengan pembayaran Zakat, perhatikan perkara-perkara di bawah:-

1.      Canda-canda dalam Jemaat bukanlah pengganti atas Zakat.

2.      Wang Zakat tidak boleh diagihkan sendiri. Ia perlu dimasukkan ke dalam simpanan jemaat.

3.      Jumlah wang sama ada di dalam bank atau di rumah, jika tempohnya sudah sampai setahun maka 2.5% wajib dikeluarkan sebagai Zakat.

Berkenaan dengan Zakat barang kemas, Hazrat Imam Mahdi, Hazrat Maseeh Mau’udas berkata:-
“Barang kemas yang dipakai dan kadang-kadang diberi pinjam kepada orang miskin, beberapa orang membuat fatwa bahawa tidak wajib atasnya Zakat. Dan barang kemas yang dipakai kemudian tidak dipinjamkan kepada orang lain untuk dipakai, maka Zakat ke atasnya adalah lebih baik jika hanya untuk kegunaan sendiri. Inilah yang diamalkan oleh keluarga kami, dan setiap selepas setahun, mereka keluarkan Zakat daripada barang kemas itu. Dan barang kemas yang disimpan seperti wang simpanan, kewajipan Zakat atasnya tidak ada pertentangan.

Semoga kita diberikan taufik untuk membayar Zakat demi menguatkan keimanan dan kebersihan harta kita. Amin.


Sunday, April 9, 2017

Apa kata seorang bukan Ahmadi

*Kesaksian Ghair Ahmadi tentang Potensi Kekuatan Ahmadiyah*


Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ETxe35ADw48
 larry king statement in comment section


Saya bukan seorang Ahmadi, tapi saya ingin menyajika teori pribadi saya, sebagian didasarkan pada intuisi dan sebagian berdasar apa yang saya yakini sebagai geo-politik yang nampak nyata.

Sebelum saya menggambarkan terori saya, sedikit saya sampaikan latar belakang. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman menandai titik kemunduran Islam, dan sebaliknya kemajuan Eropa yang sebelumnya tidur. Bagi Eropa, jatuhnya Kekaisaran Ottoman, mewakili mundurnya kekuasaan Islam, dan tentu saja saya berbicra dari sisi geo politik, bukan rohani ataupun kekuasaan agama.

Salah satu alasan utama runtuhnya Ottoman adalah karena merosotnya kekuatan otoritas sentral. Mereka mengalami banyak kekalahan dikarenakan kepemimpinan sentral yang sangat tidak memadai. Tidak ada yang tampak lebih baik bagi Eropa selain kenyataan itu.

Pada tahun 1917, terbit sebuah buku berjudul Problems of British India. Di dalamnya menyebutkan Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Buku itu ditulis oleh seorang penulis Perancis. Hal yang cukup mengejutkan adalah, meskipun Ahmadiyah pada waktu itu masih lemah, penulis Perancis ini (dan yang lain juga, walaupun tidak secara terbuka) melihat potensi yang ditulisnya sebagai potensi masalah untuk Kerajaan Inggris. Mengapa?

Ahmadiyah telah membentuk otoritas yang terpusat lagi kuat, berdasarkan klaim yang luar biasa mengenai pendirinya. Tahun demi tahun, Ahmadiyah mulai diteliti oleh pemerintah, terutaman setelah pembelaan Muhammad Zafrullah Khan pada Palestina, dan pujian oleh dunia Islam atas pembelaan itu.

Tapi itu cerita lama, saya akan lebih maju ke zaman ini, Ahmadiyah telah memiliki Khalifah yang ke-5, sejak institusi ini berdiri pada tahun 1908. Pemimpin saat ini, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V.

Ahmadiyah telah melakukan tiga hal yang luar biasa (dan menurut pendapat saya, sesuatu yang dipandang hal yang berbahaya, dari perspektif Barat)

1. Mendirikan Khilafat, yang berlangsung sejak 106 tahun
2. Telah memiliki 5 Khalifaah - satu lebih banyak Nabi Muhammad saw
3. Memiliki atoritas sentral yang sangat kuat.

Sekarang untuk hal-hal yang liar, karena beberapa orang akan melihatnya: Menurut pandangan saya, yang pertama-tama adalah Barat tidak bodoh.

Mereka adalah pembunuh, rusak, cupat, materlistik, genosid, tetapi mereka tidak bodoh.

Mereka memperhatikan semuanya, dan mereka memiliki ahli untuk melakukannya. Mereka sangat sadar bahwa Khalifah Ahmadiyah telah bertahan melewati ujian waktu.

Barat tidak takut ISIS. Barat tidak takut berkembangnya pengaruh dan kekuatan Iran. Barat tidak takut para jihadis dan takfiri. Kelompok-kelompok semacam itu mudah ditangani oleh mereka.


1. Disogok
2. Perempuan (para takfiri diberikan perempuan, di hotel Turki, Malta dan tempat lain)
3. Perang

Apa yang ditakuti oleh Barat adalah otoritas pusat yang stabil oleh umat Islam pada umumnya di dunia ini. Ini adalah keyakinan saya bahwa sebagian besar konflik di Timur Tengah, dan di tempat lain, yang melibatkan Umat Islam sangat dipengaruhi oleh Barat yang secara sadar menciptakan konflik-konflik yang dimaksudkan untuk menjaga perhatian umat Islam menjauh dari Ahmadiyah.

Untuk alasan apa barat harus Takut ISIS? Saya tidak tahu, jika ada yang memiliki otoritas sentral global di dunia Islam selain Ahmadiyah, meskipun ahmadiyah ditolak oleh banyak muslim lainnya (lebih tepatnya oleh para ulama dll)

Meski secara konsisten Ahmadiyah mengaku sebagai 'damai, percayalah saya kasih tau kepada Anda bahwa Barat tidak percaya itu, meskipun Ahmadiyah memiliki catatan yang mendekati sempurna untuk perdamaian (sedikit ternoda dengan unit Furqan selama partisi India, tapi itu kecil)

Salah satu alasan bahwa Barat tidak percaya Ahmadiyah (menurut pendapat saya) adalah, sekali lagi, karena mereka telah bertahan melewati ujian waktu. Hal ini terbukti bahwa mereka terus menarik jutaan umat Islam dibawah satu Pemimpin dan telah melakukannya selama 106 tahun, dibawah 5 khalifah yang berbeda, tanpa putus, kecuali satu kali pada tahun 1914 ketika Anjumaan (sekarang hampir mati, dengan hanya segelintir pengikut)

Khilafat Ahmadiyah telah membuktikan dirinya sangat efektif. Jika pemimpin mereka mengatakan, "saya ingin masjid terbesar dibangun di Amerika, maka itu akan dilakukan, jika ia mengatakan 'saya ingin sitem televisi satelit global, itu akan dilakukan, dan itu sudah terwujud dalam bentuk MTA.

Meskipun kalian membenci Ahmadiyah, atau berpikir bahwa mereka adalah antek inggris atau Israel, ada satu hal yang tak dapat disangkal; Ahmadiyah bertahan dalam ujian waktu dan telah melewatinya dengan begitu kuat. 106 tahun bukanlah waktu yang pendek dalam hal hitungan sejarah. Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah bahwa Ahmadiyah telah bertahan dalam ujian waktu dan mereka melewati zaman yang tidak biasa. Dua Perang Dunia, kekacauan politik, seperti partisi India-Pakistan, saat itu Ahmadiyah bisa saja hancur, tetapi tidak. Mereka bertahan di tengah penganiayaan yang sejak awal upaya tak kenal lelah terus dilakukan untuk menghancurkannya, bahkan sampai saat ini terus berlangsung.

Saya lahir dan dibesarkan di Barat. Saya tahu mereka ini adalah orang-orang yang cukup baik. Mereka tahu dimana potensi kekuatan yang ada. dan Setidaknya pada saat ini dunia Islam pada umumnya tidak bersatu, dan tidak memiliki otoritas yang terpusat, dan Barat memandang dunia Islam, kurang memiliki power, dalam pandangan nyata.


Muammar Muhammad Gaddafi berbicara sangat baik tentang perpecahan umat Islam, mengecam para pemimpin Islam yang berkomplot dan berkhianat terhadap satu sama lain, seringnya bersekongkol dengan Barat. dan hal itu masih berlangsung. Arab Saudi dan Qatar berkomplot dengan Perancis, Inggris, Amerika Serikat, Israel dan Nato untuk menghancurkan negara yang paling maju dan makmur di benua Afrika - Libya. Libya dipimpin oleh seorang Muslim yang telah meningkatkan prosentase bebas buta huruf dari 10 persen menjadi 93 persen, dari sebelumnya dipimpin oleh King Idris sampai pemerintahan dia dan Jamahiriya.

Libya menduduki peringkat 53 dalam indeks Pembangunan Manusia di PBB. Rentang hidup rata-rata di Libya lebih tinggi dari negara lain di benua Afrika - 79 tahun. Pendidikan meningkat, melalui perguruan tinggi, dan gratis, bahkan untuk universitas di luar negeri. Perempuan memegang posisi tinggi di Jamahiriya. Dimana mereka yang ingin bertani, diberikan tanah dan bibit secara gratis.

Setiap rakyat Libya menerima 500 dolar dalam rekening bank mereka setiap bulan, karena Jamahiriya, dibawah bimbingan Qaddafi, dalam program pembagian pendapatan minyak. Perempuan bisa berjalan-jalan, tanpa disakiti, bahkan sampai larut malam.

Libya juga membantu negara lain. Nelson Mandela mengatakan sebagai berikut: "Dalam masa-masa tergelap kami, ketika kami merasa bahwa semua perjuangan kami untuk bebas di Afrika Selatan telah sirna, teman saya, Muammar Gaddafi, datang menyelamatkan kami."

Jamahiriya membeli satelit pertama di Afrika, sehingga hal ini membebaskan Afrika dari tagihan tahunan ke Eropa, untuk penggunaan satelit, senilai 500.000.000 dolar setahun. Jamahiriya membuat rencana, dengan bantuan Rusia, untuk membangun rel kereta api yang akan menghubungkan seluruh Afrika, dari Libya sampai Afrika Selatan.

Gaddafi dan Jamahiriya sedang bersiap membuat mata uang Afrika yang disebut The Afro, yang akan didukung oleh emas Libya. Mereka juga akan membuat IMF versi sendiri (bebas bunga) yang disebut AMF (African Monetary Fund)
Tebak siapa yang menghancurkan semua itu? Muslim yang terpecah-pecah tadi. Arab Saudi, Qatar, Yordania dan Turki bersekongkol dengan Israel, Perancis, Inggris, Amerika Seikat dan NATO untuk menghancurkan negara Islam lain. Dan sekarang perempuan Islam diperkosa di jalanan terbuka Libya.

Saya merasa sangat prihatin dan jijik dimana banyak orang menuduh Ahmadiyah adalah pion Barat, tapi tanpa memberikan bukti, sementara pada saat yang sama, konspirasi Islam dan Barat dimainkan di tempat terbuka. Anda dapat membaca tentang hal itu di CNN, AP, AFP, Reuters. Ini sungguh luar biasa!! Menuduh Ahmadiyah berkolusi dengan Barat, ketika sekarang sangat terbuka pengetahuan bahwa 'pemerintah Islam' terus bersekongkol dengan Barat, seperti yang diungkapkan oleh Qaddafi dengan begitu fasihnya, dan persekongkolan itu dilakukan secara terbuka dan seluruh dunia dapat menyaksikan.

Urusan semacam ini adalah hal yang disukai oleh pemikir dan planner Barat yang dengan keinginan kuat mempertahankan dominasi Barat di dunia, atau setidaknya di Timur Tengah.


Sekarang juga telah menjadi rahasia umum bahwa CIA telah melahirkan Al-Qaeda, dan menggunakannya sebagai legiun asing. Hal ini sangat jelas diketahui bahwa di jalanan Timur Tengah, masyarakat umum sekanrang menyebut AlQaeda dengan Al-CIAda.

CIA yang membantu para Takfiri masuk Suriah, dalam upaya merusak stabilisasi negara itu. Sama halnya di Libya. Jadi saya berani bertaruh: Salah satu tujuan dari manipulasi Barat dalam bentuk takfiri, jihadis, dan lain-lain di Timur Tengah adalah untuk memastikan umat Islam terus terpecah. Niat lainnya adalah menjaga umat Islam dari Ahmadiyah.

Ahmadiyah sering mengklaim bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmadi, pendiri mereka 'melarang jihad'. Tidak beliau tidak mengatakan itu. Tetapi ia mengatakan hal berikut, koreksi jika saya salah:

"Jihad telah ditangguhkan, sampai sampai waktu seperti ini berganti." Buktikan jika saya salah.

Sekarang poin saya adalah. Jika Hazrat Ahmad mengatakan bahwa, pasti Barat akan menaruh perhatian pada Ahmadiyah. Barat tidak akan percaya apapun pada Islam, tidak peduli seberapa damai mereka mengklaim diri mereka.

Pada saat ini, Barat memenangkan perang terhadap Ahmadiyah. Ini akan menarik menyaksikan berapa lama fase pertempuran antara Barat dan Ahmadiyah ini akan bertahan. Saya tidak dapat membuat prediksi.


Saturday, April 1, 2017

Solat - Mencegah Keburukan

Allah Ta’ala berfirman di dalam Al-Quran:-

WA AQIIMUS SHOLAATA (An-Nuur:57)

“Dan dirikanlah solat”.

Rasulullahsaw bersabda bahawa “solat itu adalah inti daripada ibadah”. (Sunan Tarmizi, Kitabud Da’wat)

Hazrat Maseeh Mau’udas berkata:-

“Salah satu ciri agung seorang muttaqi ialah WA YUQIIMUUNAS SHOLAATA (Al-Baqarah:4) yakni ‘dan mereka mendirikan solat’. Di dalam ayat ini digunakan perkataan ‘mendirikan’. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kesulitan yang menjadi tanda agung seorang mukmin, yakni apabila dia mula mendirikan solat maka banyak gangguan yang dihadapinya yang menjadi dasar kejatuhan solat yang dia dirikan. Apabila dia mengucapkan Allaahu Akbar, maka akan muncul gangguan dalam hatinya. Gangguan itu membawanya ke mana-mana sehingga menjadi punca kerisauan. Setiap saat dia berusaha menjadikan hatinya hadir tetapi solatnya selalu jatuh, dengan begitu susah payah dia dirikan kembali. Berkali-kali melaungkan IYYAA KANA’BUDU WA IYAA KANASTA’IIN iaitu berdoa supaya dapat mendirikan solatnya. Demikian juga dia menginginkan SHIROOTAL MUSTAQIIM yang mana dengan itu solatnya dapat didirikan. Dalam berhadapan dengan situasi ini, dia laksana seorang anak kecil yang merintih di hadapan Tuhan, menangis dan berkata aku AKHLADA ILAL ARDHI (Al-A’raaf:177) ‘cenderung kepada dunia’. Jadi, inilah peperangan yang dihadapi oleh seorang muttaqi dan dia akan sentiasa mendapat ganjaran dalam perjuangan itu.”

Berkata lagi:-

“Saya melihat keadaan seorang pemabuk dan penagih, selagi dia tidak mendapat kelazatan maka dia akan terus minum tanpa henti sehinggalah dia benar-benar mabuk. Orang yang berakal boleh mendapat pelajaran daripada pengalaman itu, maknanya harus dawam dalam mendirikan solat dan terus menerus melakukannya sehingga benar-benar mendapat kelazatan sebagaimana kelazatan yang dicapai oleh seorang pemabuk, yang mana keadaan itulah yang diinginkan olehnya. Dengan cara itu maka pemikiran dan segala kekuatan dalam solat akan cenderung untuk mendapatkan kegembiraan itu. Kemudian dengan keikhlasan dan semangat sekurang-kurangnya menyamai keadaan pemabuk itu di mana dia cenderung untuk berdoa untuk mendapatkan kelazatan yang dia harapkan. Saya katakan dengan sebenar-benarnya bahawa sesungguhnya kelazatan itu pasti akan diperolehi”.

Berkata lagi:-

“Solat itu satu azimat bagi manusia. Dia mendapat peluang berdoa sebanyak lima kali. Mahu tidak mahu pasti ada doa yang akan dikabulkan. Sebab itu dirikan solat dengan sempurna dan inilah yang sangat saya sukai”.

Berkata lagi:-

“Akar keimanan juga adalah solat. Beberapa orang bodoh mengatakan bahawa untuk apa Tuhan memerlukan solat kita? Wahai orang-orang bodoh! Tuhan tidak perlukan tetapi kamu yang memerlukannya supaya Tuhan beri perhatian terhadap kamu. Dengan adanya perhatian Tuhan kepada kamu maka segala pekerjaan yang tidak betul akan menjadi lurus. Solat boleh menghapuskan banyak kesalahan-kesalahan dan ia menjadi sarana qurub (dekat) terhadap Ilahi”.

Hazrat Khalifatul Maseeh Tsanira berkata:-

“Faedah daripada ibadat itu bukanlah bertujuan supaya keagungan Allah Ta’ala itu semakin bertambah malah tujuan beribadat itu ialah mewujudkan ikatan di antara Allah Ta’ala dan hamba-Nya, hakikat itu tidak dapat diingkari di mana hamba mengambil nur daripada Allah Ta’ala. Cuma yang dirisaukan ialah semangat itu tidak dapat dilahirkan dalam diri insan yang menuntut kita untuk berusaha meleburkan diri dalam zat Allah Ta’ala. Semangat seperti itu hanya boleh lahir dengan kecintaan yang sempurna, dan kecintaan yang hakiki boleh lahir melalui penemuan sempurna ihsan-ihsan dari wujud muhsin. Inilah tujuannya solat kerana dalam solat, keagungan Allah Ta’ala yang hakiki akan dipersembahkan di hadapan. Ringkasnya, kalau seandainya ada manusia yang mahu melahirkan kecintaan kepada Allah Ta’ala, lalu dia sendirilah yang akan mengeluarkan masa untuk itu, maka untuk apa lagi ditentukan solat lima waktu kepadanya? Jawapannya ialah kritikan ini muncul secara spontan dari hati, begitulah tabiat seorang manusia, jika dia tidak diperingatkan secara teratur maka dia menjadi malas. Sebab itu Allah Ta’ala telah menetapkan solat berjemaah yang mengumpulkan orang lemah dan yang kuat supaya orang yang lemah bersama dengan orang yang kuat mendapat peluang mensucikan hati mereka. Dan pengaruh-pengaruh tersembunyi yang ada dalam hati orang yang kuat keimanan dalam suatu kaum dapat dikeluarkan untuk diserap agar penyucian hati dapat dilaksanakan.

Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamisatba berkata:-

Hazrat Maseeh Mau’udas bersabda bahawa dirikanlah solat dengan penuh perhatian. Solat adalah akar segala kemajuan dan kecantikan. Sebab itu dikatakan bahawa solat itu tangga bagi orang mukmin. Dalam agama ini ratusan ribu wali Allah, orang suci, Qutub dan Abdal yang telah berlalu. Bagaimana mereka memperolehi darjat itu. Semuanya melalui solat ini. Rasulullahsaw sendiri menyatakan bahawa QURRATU ‘AINII FIS SHOLAATI yakni penyejuk mataku ialah solat. Jadi, hakikatnya apabila manusia sudah sampai ke tingkatan ini, maka mereka mendapat kelazatan sempurna dalam solat, dan inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullahsaw. Segala kerisauan dan kesulitan di dunia ini boleh dielakkan melalui solat.

Kehidupan manusian itu sentiasa berputar di sekitar musibat dan malapetaka dan syaitan juga setiap masa bersedia untuk menyerang. Sebab itu kehidupan manusia ada berbagai keadaan. Jadi, untuk terhindar dari musibat dan malapetaka, dan agar terhindar dari serangan syaitan, Allah Ta’ala telah mewajibkan agar manusia berjumpa dengan sebanyak lima kali dalam sehari. Jadi, apabila manusia terpelihara disebabkan solat, maka seiring dengan itu kerohanian pun akan meningkat. Jadi, setiap Ahmadi hendaklah teratur dalam mendirikan solat dan berikan perhatian.

Kita hendaklah sentiasa ingat bahawa Allah Ta’ala berfirman solat itu boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan hal ini memang benar. Kalam Allah Ta’ala tidak dusta. Orang yang mendirikan solat namun tetap saja melakukan keburukan, maka secara zahir solatnya itu hanyalah luaran sahaja, tidak disertai dengan ruh. Jadi, ini satu hal yang perlu dirisaukan, dan setiap kita hendaklah membuat muhasabah diri masing-masing. Jika kita mendapat kelazatan ataupun ada iradah yang kuat untuk melahirkan kelazatan dan kemanisan, bagaimana untuk mencapainya. Di kalangan kita mungkin ada yang tidak teratur dalam mendirikan solat, mungkin juga ada orang yang mempunyai pengalaman mendapat kelazatan dan kemanisan ketika mendirikan solat, kita dapat melihat dalam keadaan susah atau musibah, orang banyak menangis ketika mendirikan solat. Sambil berjalan pun berdoa kepada Allah. Tumpuan kepada Allah Ta’ala sangat banyak dan disebabkan itu juga perhatian terhadap ibadat semakin meningkat. Pasti ada sesuatu dalam hati yang menjadikan mereka begitu tenggelam dalam berdoa. Tetapi, apabila keinginannya telah dapat dipenuhi, apabila telah keluar dari musibat, maka ramai yang menjadi malas dalam beribadat dan lalai berdoa. Jadi, sebagaimana yang Hazrat Maseeh Mau’udas katakan bahawa kita harus memasang target di hadapan kita, dan setiap keadaan samada baik atau buruk, sempit atau selesa, berusahalah untuk mendapatkan kelazatan dan kemanisan itu sebagaimana keadaan pemabuk tadi. Dan bukan hanya untuk peribadi sahaja, tetapi untuk masyarakat persekitaran, jika ada perasaan terhadap ini maka doa pun akan muncul dari lubuk hati.

Allah Ta’ala memerlukan dari setiap kita iaitu dalam memastikan zaman kebangkitan Islam kali kedua tercapai, kita hendaklah memperbaiki amalan kita menuju tingkatan yang terbaik. Disiplin dalam solat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi, berusahalah melahirkan ruh solat ketika kamu mendirikan solat.

Semoga Allah memberikan kita semua taufik ke arah itu. Amin.

Wednesday, February 1, 2017

Didikan dan Tarbiyat Anak

Dalam surah al-Mukmin para Malaikat mendoakan orang-orang mukmin:

"Wahai Tuhan kami! Dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Mukmin:8)

Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam bersabda:-

"Tidak ada hadiah yang lebih bernilai dari tarbiyat yang terbaik yang datang daripada seorang bapa terhadap anaknya." (Tarmizi)

"Hormatilah anak-anakmu dan perbaiki akhlak dan adab mereka." (Ibnu Majah)

Semua ibu bapa menginginkan anak keturunan, tetapi tidak semua ibu bapa memberikan perhatian terhadap tarbiyat yang terbaik untuk anak-anak. Ada juga yang tidak berdoa untuk anak-anak mereka. Sepatutnya mereka berdoa kepada Allah dalam setiap solat untuk kebaikan anak-anak mereka. Ada juga ibu bapa yang mengajarkan adat-adat yang buruk kepada anak-anak mereka. Ada juga ibu bapa yang melihat adat buruk di kalangan anak-anak, mereka langsung tidak risau dan tidak memberikan amaran. Akibatnya, semakin lama anak-anak semakin berani melakukan kesalahan dan keburukan.

Ibu bapa seharusnya berusaha untuk memperbaiki anak-anak mereka dan jangan membiarkan kebaikan dan kesolehan dalam diri tidak diturunkan atau diwariskan kepada anak-anak mereka. Jadikan kebaikan dan kesolehan ibu bapa berterusan sehingga kiamat.

Jika tarbiyat dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka ada jaminan keamanan dalam masyarakat, akan ada semangat di dalam diri anak-anak untuk melakukan pengorbanan.

Kita melihat ada anak lelaki yang tidak sekolah, tidak bekerja. Ibu bapa beranggapan, Allah telah berikan rezeki biarlah mereka makan dari hasil pendapatan kami. Tetapi, adakah mereka tidak terfikir bahawa Tuhan menjadikan dunia ini hanya untuk makan minum? Seorang raja pun tidak akan mahu melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Jika memang ada anak seperti itu, yang tidak mahu melakukan pekerjaan dan hanya membuang masa, maka secara perlahan-lahan akan membunuh kerohanian anak tersebut dan menuju ke arah kehancuran.

Tempat didikan yang paling baik ialah seorang ibu. Sebab itu kaum ibu harus berusaha memberi didikan yang sempurna. Kalau 50% dari seluruh kaum ibu dapat melaksanakan tanggungjawab ini dengan baik, maka sudah pasti akan wujud jaminan akan keselamatan anak keturunan dalam dunia ini. Anak-anak akan ramai yang cenderung kepada Tuhan.

Jadi, kaum ibu dan anak-anak wanita hendaklah menyedari tanggungjawab bahawa bukan hanya mereka sahaja yang perlu menjauhi hasutan syaitan, malah mereka juga hendaklah memastikan anak keturunan mereka jauh daripada perangkap syaitan.

Seorang wanita yang mengandungkan anak dalam rahimnya, seorang ibu yang menjaga anak dipangkuannya dan membesar bersamanya, seorang ibu yang memberikan tarbiyat terhadap anak-anak sebelum melepaskan anak-anak mereka ke persekitaran di luar rumah, supaya anak-anak tahu apa yang baik dan apa yang buruk.

Seorang ibu tahu apa yang perlu diberitahu kepada anak-anak tentang akhlak yang baik selain daripada menunaikan hak Allah. Seorang ibu boleh membisikkan di telinga anak-anak sejak dari kecil tentang hakikat tujuan mereka diciptakan ke dunia ini.

Inilah tanggungjawab setiap wanita dan ibu-ibu. Terutama sekali dalam era atau persekitaran zaman sekarang yang semakin pantas menuju kehancuran. Maka, tentunya tanggungjawab ini semakin besar. Apalagi apabila anak-anak sudah mencapai umur 12-13 tahun, yang mana mereka sudah ada rakan-rakan di luar rumah.

Dalam zaman moden yang penuh dengan serangan syaitan ini menuntut satu tugas yang sangat besar, yang tidak kalah besarnya berjihad di jalan Allah. Sebab itu pernah Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang wanita, 'kami ini tidak dapat pergi ke medan perang, adakah kami juga akan mendapat pahala jihad hanya dengan menjaga rumah dan memberi tarbiyat kepada anak-anak'? Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam menjawab: 'sesungguhnya inilah jihad kamu, dan kamu akan mendapat ganjaran seperti jihad'.

Cuba lihat betapa tingginya kedudukan yang diberikan oleh Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam terhadap wanita. Jadi, sebenarnya wanita boleh, iaitu wanita boleh memberikan didikan agama dan akhlak yang kuat terhadap keturunan mereka.

Sebaliknya, kaum yang tidak memberi perhatian terhadap perkara ini, maka kerosakan akan mula melanda, baik di rumah, baik di sekolah, baik di persekitaran dan di mana sahaja anak-anak itu berada.

Secara kesimpulan, perhatian terhadap didikan dan tarbiyat anak-anak harus dimulakan. Perhatikan anak-anak, jawab pertanyaan mereka dengan bijaksana sekiranya mereka membawakan sesuatu isu dari luar yang bertentangan dengan akhlak yang baik. Kadang-kadang anak-anak lebih selesa dengan ibu dalam dalam berkongsi suatu isu. Jadi, dengar dengan teliti ucapan mereka dan jangan berlebihan dalam bersangka baik bahawa 'zaman kamu zaman kanak-kanak, berseronoklah. Dengan tindakan itu nanti mereka akan merasa selesa dengan persekitaran luar. Perhatian mereka akan lebih cenderung kepada dunia berbanding agama.

Ibu atau wanita lebih banyak masa dengan anak-anak. Jadi, beri perhatian lebih dalam didikan agama. Dalam berdoa juga, selain berdoa untuk kemajuan sekolah, pekerjaan dan keduniaan, doakan juga untuk kemajuan rohani mereka.

Semoga ibu-ibu diberi kemajuan dalam kerohanian untuk memastikan kemajuan rohani dalam anak keturunan.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

Penyusun:

Islah Deen - Mekah al-Mukarramah

Hukum Perayaan Maulid Nabi

Fadhilatus Syeikh al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum merayakan Maulid Nabi sallallaahu alaihi wasallam, maka beliau rahimahullah menjawab sebagai berikut:

Segala pujia hanyalah milik Allah semata Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallaahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau dan sabahat-sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak, wa ba'du:

Merayakan Maulid Nabi sallallaahu alaihi wasallam tidak pernah terjadi di kalangan umat Islam, perayaan ini baru muncul pada abad keempat hijriyah. Perayaan Maulid ini tidak dikenal pada masa Sahabat, para tabiín dan tabi' tabiín.

Perayaan Maulid Nabi memerlukan dua argumentasi.

Pertama:

Penetapannya, iaitu penetapan Maulid Nabi dari sisi historinya. Belum ada penetapan yang pasti dari sisi histori bahwa Nabi sallallaahu alaihi wasallam lahir pada hari senin tanggal 12 Rabiúl Awal. Oleh kerana itu para ahli sejarah berbeda-beda pendapat. Sebagian pakar astronomi modern atau sebelum ini menyebutkan bahwa beliau sallallaahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 9 Rabiúl Awal, bukan tanggal 12 Rabiúl Awal. Berdasarkan hal tersebut, penetapan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiúl Awal belum bisa dipastikan kebenarannya.

Perkara Kedua:

Apabila ditetapkan Maulid Nabi sallallaahu alaihi wasallam jatuh pada hari tertentu, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisa ditetapkan secara syarí tatacara perayaan tersebut dengan membaca dzikir dan shalawat atas Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam pada hari tersebut? Kadang-kadang ditambah lagi dengan sedekah-sedekah dan hidangan makanan? Terkadang juga terjadi percampur bauran laki-laki dan perempuan serta melantunkan iramah-iramah kasidah yang berisi pujian berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam. Seperti yang diceritakan dari sebagian orang bahwa mereka melantunkan kasidah yang isinya sebagai berikut:

   Duhai makhluk yang paling mulia
   Siapakah tempat aku meminta perlindungan 
   Ketika musibah besar menimpa
   Selain dirimu
   Jika engkau tidak menuntun tanganku pada hari kiamat nanti
   Untuk mengampuni diriku
   Maka sungguh binasalah diriku ini
   Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah berkat kedermawananmu
   Dan sungguh engkau mengetahui ilmu yang ada di Lauhul Mahfudz dan
   Yang tertulis oleh Qalam (pena takdir)

Begitulah, sikap berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam ini tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian penetapan perayaan Maulid Nabi ini perlu dalil syarí yang bisa dijadikan pegangan. Dalil dari al-Qurán atau Hadits Nabi sallallaahu alaihi wasallam. Atau dari amalan para sahabat (semoga Allah meridhai mereka semua), namun semua itu tidak ada. Tidak ada dalam al-Qurán, dalam Hadits dan tidak pernah pula diamalkan oleh para sahabat yang mulia, yang menunjukkan adanya perayaan Maulid Nabi ini. Dalil yang sering mereka gunakan adalah riwayat dari Nabi sallallaahu alaihi wasallam bahwa beliau ditanya tentang puasa pada hari senin, maka beliau menjawab: 

   Ïtu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus menjadi Nabi atau hari diturunkan wahyu kepadaku."

Hadis ini tidak menunjukkan bahwa beliau sallallaahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiúl Awal. Namun hanya menunjukkan keutamaan berpuasa pada hari tersebut, iaitu pada hari senin yang bertepatan dengan kelahiran beliau dan turunnya wahyu. Kemudian beliau tidak mengkhususkan amalan apapun pada hari tersebut selain yang telah disebutkan, iaitu berpuasa. 

Apabila perayaan Maulid Nabi ini dipastikan tidak ada dalam al-Qurán, dalam Hadits, dan juga amalan para sahabat (semoga Allah meridhai mereka semua), maka hukumnya adalah bidáh.

Nabi sallallaahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari bahaya bidáh dalam agama. Hingga beliau menyampaikannya dalam khutbah-khutbah beliau pada hari Jumaat. Beliau sallallaahu alaihi wasallam bersabda:-  

   "Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallaahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan semua bidáh (dalam agama) adalah sesat." 

Nabi sallallaahu alaihi wasallam menyatakan secara gamblang dan jelas bahawa semua bidáh (dalam agama) adalah sesat, tidak ada yang dikecualikan. Dan sudah dimaklumi bahawa apabila hal itu sesat maka amalan itu hanya membuat seseorang hamba bertambah jauh dari Allah, dan membuat nilai agamanya semakin berkurang.

Kemudian kami nyatakan, apakah yang mendorong mereka melakukan perayaan Maulid Nabi ini? Apakah rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam? Ataukah pengagungan mereka kepada beliau? Ataukah mereka meniru kaum Nasrani yang menurut anggapan mereka merayakan kelahiran Isa alaihis shalatu wassalam?

Jika yang mendorong mereka adalah perkara pertama atau kedua, iaitu rasa cinta dan pengagungan, maka demi Allah kita bukanlah orang yang lebih besar pengagungan dan cintanya kepada Nabi daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta para sahabat Nabi lainnya (semoga Allah meridhai mereka semua), namun mereka tidak merayakan Maulid Nabi.

Jika faktor yang mendorong mereka adalah yang ketiga iaitu meniru kaum Nasrani, maka tidak sepatutnya kita melakukan ibadah dengan cara meniru kaum Nasrani, berdasarkan sabda Nabi sallallaahu alaihi wasallam:

   "Barangsiapa meniru suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka."

Kemudian kami bertanya kepada orang yang melakukan bidáh Maulid ini, apakah Nabi sallallaahu alaihi wasallam mengetahui bahawa hari kelahiran beliau harus dirayakan?

Jika jawabannya, beliau tidak mengetahuinya, bererti Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam tidak tahu syariat Allah! Jika jawapannya beliau mengetahuinya, bererti beliau telah menyembunyikan sesuatu dari syariat Allah ini, kerana beliau tidak menyampaikannya kepada manusia.

Kedua konsekuensi tersebut tidak mungkin terjadi pada Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, kerana beliau adalah orang yang paling tahu tentang syariat Allah, dan beliau adalah orang pertama yang mengamalkannya. Dan juga beliau adalah orang yang paling bersemangat dalam membimbing manusia kepada hidayah. Dan beliau adalah orang yang paling amanah dalam menyampaikan syariat yang diturunkan kepada beliau. Namun tidak ada satupun keterangan dalam sunnah beliau yang menunjukkan pensyariatan perayaan Maulid Nabi ini. Dengan demikian jelaslah bahawa perayaan Maulid ini adalah sebuah kekeliruan dari sisi historinya, kerana secara sepihak telah menetapkan hari tersebut, iaitu 12 Rabiul Awal. Dari sisi syariat juga keliru, kerana amalan ini adalah bidáh yang tidak disyariatkan oleh Allah, Rasul-Nya dan para Khulafaur Rasyidun serta para sahabat lainnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik pada kurun pertama, kedua dan ketiga. Sungguh indah penuturan Imam Malik rahimahullah berikut ini:

   "Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang menjadikan baik generasi awalnya."

Kemudian kami katakan, dari hari ke hari perayaan Maulid ini adalah penyebab lemahnya semangat mengikuti sunnah Nabi. Seperti yang dapat kita saksikan, majoriti orang-orang yang merayakan Maulid ini semakin melemah dalam mengikuti Sunnah Nabi sallallaahu alaihi wasallam dalam banyak perkara. Ini adalah akibat buruk bidáh, iaitu pelakunya semakin bersemangat melakukan bidáh tersebut kemudian seiring dengan itu semakin lemah semangatnya mengamalkan sunnah-sunnah yang shahih dari Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam.

Jika ada yang berkata, aku merayakan Maulid ini untuk mengingatkan manusia kepada karunia Allah yang agung ini.

Maka jawapan kami, perayaan Maulid ini sendiri bukanlah kurnia Allah, seperti kurnia diturunkanya wahyu kepada beliau. Oleh itu Allah berfirman:

   "Sungguh Allah telah menurunkan kurnianya kepada kaum mukminin dengan mengutus ke tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka al-Qurán dan al-Hikmah, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata." (Ali Imran:164)

Allah tidak mengatakan bahawa karunia itu diturunkan kepada kaum mukminin dengan dilahirkannya Nabi sallallaahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka.

Mengapa mereka tidak membuat perayaan bertepatan hari turunnya wahyu kepada beliau. Kerana itulah sebenarnya kurnia sempurna. Sebab sesungguhnya Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, sebelum beliau mendapat wahyu, bukanlah seorang nabi, bukan seorang rasul, tidak membacakan ayat-ayat Allah dan tidak pula mengajarkan al-Qurán dan al-Hikmah. Maka kurnia Allah itu adalah dengan diutusnya beliau menjadi rasul. Namun demikian, beliau tidak mensyariatkan perayaan diutusnya beliau menjadi rasul.

Maka saya menasihati saudara-saudara kaum muslimin agar lebih fokus untuk bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah-sunnah yang shahih dari Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apa-apa yang tidak sahih. Kerana Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sesuatu pun yang diperlukan oleh umat ini dalam urusan dunia dan agamanya melainkan beliau telah menjelaskannya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Dzar (semoga Allah meridhai beliau):

   "Sungguh Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam wafat sementara tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di udara melainkan beliau telah menyebutkan ilmu tentangnya kepada kami."

Seandainya merayakan hari kelahiran beliau atau hari diutusnya beliau termasuk syariat beliau, nescaya beliau telah menjelaskannya kepada umat beliau. Dan tentunya telah diamalkan oleh para Khalifah dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Semoga Allah memberi taufik kepada segenap kaum muslimin kepada kebaikan dan keshalihan serta menjadikan mereka orang-orang yang membimbing manusia kepada hidayah.

Pertanyaan:

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya perayaan Maulid Nabi sallallaahu alaihi wasallam termasuk salah satu wasilah dakwah" bagaimana menjawabnya?

Jawabannya, bagaimana mungkin bidáh bisa menjadi wasilah dakwah kepada agama Allah? Sementara Nabi sallallaahu alaihi wasallam telah bersabda, "Semua bidáh adalah sesat!"

Kesesatan tidak mungkin boleh menjadi wasilah dakwah kepada hidayah. Wasilah-wasilah dakwah sangat banyak, bukan dengan melakukan perayaan-perayaan bidáh. Apabila mereka berdakwah dengan wasilah seperti itu maka akan tertanam di hati orang-orang yang mereka dakwahi bahwa perayaan Maulid ini termasuk dalam Syariat. Maka seolah-olah kita telah mengajak mereka untuk melakukan sebuah bidáh.

Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallaahu alaihi wasallam.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

Penulis:
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Saudi Arabia.

Media Sosial dan Kesannya

Di dalam Al-Quran ada dinyatakan bahawa syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan di dalam Hadis juga ada menyebutkan bahawa godaan syaitan itu boleh menyebabkan manusia melakukan kejahatan.

Syaitan sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia dan menjadikan amalan manusia itu menjurus kepada kerosakan, malah dalam amalan kebaikan pun syaitan akan berusaha meletakkan sesuatu sehingga kebaikan itu bertukar menjadi kejahatan.

Sebenarnya syaitan adalah musuh manusia sejak dari dahulu lagi. Syaitan hendak memusnahkan manusia secara sembunyi-sembunyi. Pada syaitan, yang paling baik ialah dapat menyesatkan manusia. Sebab itu mereka berusaha sedaya upaya ke arah tersebut sehingga manusia benar-benar jauh daripada syurga.

Memang syaitan akan bertempiaran lari apabila ada manusia membaca LAA HAULA ...  dan ayat-ayat Al-Quran yang lain, tetapi tidak semudah yang disangkakan. Ucapan sekadar di bibir sahaja tidak akan dapat menghalau syaitan. Tetapi orang yang dipelihara dan diselamatkan oleh Allah ialah mereka yang sentiasa memohon pertolongan Allah Taála, dan mereka itu jugalah yang akan mendapat kejayaan.

Sebab itu dari zaman Nabi Adam as lagi beliau banyak berdoa kepada Allah setelah dipengaruhi oleh syaitan. ROBBANAA ZOLAMNAA ANFUSANAA WA ILLAM TAGHFIRLANAA WATARHAMNAA LANAKUU NANNA MINAL KHOOSIRIIN. Kemudian di akhir zaman ini pun cara untuk memerangi dajjal juga hendaklah dengan doa-doa.

Syaitan sekarang ini sudah semakin pandai dalam menggoda manusia. Tujuan mereka ialah supaya manusia tergelincir dari landasan dan menjadi rosak. Cara yang digunakan oleh syaitan begitu teliti sekali. Syaitan tidak akan menunjukkan kemusnahan yang besar sekaligus kepada manusia kerana mereka tahu manusia tidak akan mengikuti mereka. Syaitan akan menunjukkan keburukan kecil terlebih dahulu yang tidak dianggap sebagai keburukan oleh manusia. Sedikit demi sedikit sehinggalah manusia terperangkap dalam jerat syaitan.

Sebab itu orang mukmin diseru agar mendekatkan diri kepada Allah kerana hanya dengan cara itu sahaja manusia mendapat darjat ketakwaan sehingga mereka dapat mempergunakan anggota badan seperti mata, tangan, kaki, dan telinga dengan cara yang betul. Dan segala apa yang dilarang oleh Allah mereka akan tinggalkan.

Jadi, seorang mukmin bukan sahaja perlu meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah tetapi juga berusaha agar sentiasa sedar tentang serangan syaitan. Setiap saat sentiasa berfikir sama ada dia bebas daripada serangan syaitan atau tidak?

Serangan syaitan ada berbagai cara. Sekarang ini banyak ciptaan-ciptaan yang boleh menjerumuskan manusia terperangkap oleh syaitan. Sebagai ganti digunakan pada jalan yang betul, mereka menggunakannya untuk hal-hal yang dikhuatiri perangkap syaitan. Mereka semakin jauh dari ibadat, akhlak pun semakin rosak.

Kadang-kadang insan berfikir pendek. Ini hal peribadi saya, takda hubungannya dengan orang lain, kenapa orang lain sibuk memikirkan hal saya kalau saya menonton filem di internet atau TV sehingga larut malam?

Banyak perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh manusia. Dia hanya memikirkan bahawa orang lain tidak perlu ambil tahu dan tidak juga ia merugikan sesiapa kalau dia berbuat keburukan.

Jadi, perbuatan salah yang tidak diredhai oleh Allah akan menjauhkan seseorang dari ibadat dan juga tidak dapat menunaikan hak manusia. Minuman keras, perjudian, filem-filem kotor dan tidak bermanfaat, persahabatan yang terlarang. Hal ini banyak terdapat di kalangan anak muda dan mereka semakin rosak. Ia telah menjadi satu penyakit yang berkekalan. 

Ada beberapa TV channels, website yang tidak bermanfaat. Tetapi ada juga manusia yang mahu mempertikaikan "apa salahnya menonton". Tetapi ingatlah bahawa dengan selalu menontonnya akan menyebabkan keburukan terjadi, banyak rumah tangga yang hancur, dunia pun hancur dan agama pun hancur, anak-anak juga turut mengalami kehancuran.

Ingatlah sentiasa bahawa syaitan akan datang kepada manusia melalui pelbagai cara kerana ia telah berjanji untuk menyesatkan manusia sampai bila-bila.

Jadi, menggunakan ciptaan-ciptaan terbaru hari ini dengan cara yang tidak betul juga adalah satu serangan syaitan.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

Penyusun:
Islah Deen - Mekah al-Mukarramah