Tuesday, March 30, 2010

Berusaha Mencapai Nur Rasulullah

Dalam menjelaskan kedudukan dan kesempurnaan nur Rasulullah s.a.w, Hazrat Masih Mau’ud a.s berkata di suatu tempat: “Akal dan akhlak fadilah nabi yang maksum itu begitu sempurna, indah dan bercahaya sehingga sebelum ilham pun memang sudah tersedia cahayanya.” (Barahin Ahmadiyah, Bahagian 2, Rohani Khazain Jilid 1, halaman 195, nota kaki nombor 11). Yakni, dari sudut akal dan dari sudut akhlak, baginda s.a.w menduduki tempat yang tidak ada batasannya. Dan dalam setiap perkara, setiap akhlak, setiap amal baginda s.a.w memiliki cahaya yang kelihatan dengan sendirinya. 

Al-Qur’an menyatakan NUURUN 'ALAA NUURIN (An-Nuur:36), yakni cahaya di atas cahaya. Hazrat Masih Mau’ud a.s menjelaskan berkenaan hal itu dengan berkata:- 
“Apabila diri Hazrat Khatamul Anbiya s.a.w terkumpul segala nur, maka di atas nur-nur itu ada satu lagi nur langit yang ada iaitu kewujudan Ilahi, dan dengan kewujudan nur itu maka diri Khatamul Anbiya itu menjadi Majma’ul Anwar”. (Barahin Ahmadiyah bahagian 2, Rohani Khazain jilid 1, halaman 195, nota kaki nombor 11). Yakni menjadi tempat berkumpul segala nur. 

Kemudian beliau a.s berkata: “Dalam Al-Qur’an, nama Rasulullah s.a.w adalah nur dan siraaj muniir.” (Barahin Ahmadiyah bahagian 2, Rohani Khazain Jilid 1, halaman 196, nota kaki nombor 11) 

Dalam menjelaskan tentang siraaj muniir, Hazrat Masih Mau’ud a.s berkata:- 
"Meletakkan nama baginda sebagai pelita mempunyai hikmah yang begitu dalam, antaranya, dari satu pelita itu akan muncul ribuan dan jutaan pelita yang lain dan di dalamnya tidak ada kekurangan. Ia tidak seperti bulan dan matahari. Maksudnya ialah dengan mentaati dan mengikuti baginda s.a.w, ribuan dan jutaan insan akan mencapai tingkat itu dan ia tidak terbatas, malah akan berterusan tanpa henti. Ini adalah sunnatullah, iaitu dalam kegelapan yang begitu teruk, Allah Ta’ala akan memberikan ilmu dan makrifat kepada seseorang lalu mengutusnya, dan dalam kata-katanya ada pengaruh, dalam perhatiannya juga ada tarikan. Doa-doanya dikabulkan. Tetapi, mereka yang dapat ditarik, mereka yang dapat dipengaruhi adalah mereka yang terpilih. Lihat, Rasulullah s.a.w telah diletakkan nama siraajam muniira, tetapi adakah Abu Jahal mahu menerimanya?” (Malfoozaat Jilid 5, halaman 665, edisi baru) 

Hari ini, saya akan mempersembahkan beberapa hadis berkenaan dengan kedudukan nur Allah,  yang merupakan NUURUN 'ALAA NUURIN dan juga kecantikannya yang zahir, yang dengan itu kecantikan nur Rasulullah s.a.w akan kelihatan. Begitu juga saya akan jelaskan kedudukan baginda s.a.w dan beberapa doa yang diajarkan kepada umatnya untuk mengambil bahagian dalam nurnya. Dalam fikiran saya, selepas itu saya akan huraikan mengenai Hazrat Masih Mau’ud a.s dengan merujuk kepada perkara ini, tetapi hal ini sudah cukup banyak. Oleh sebab itu, ia tidak dapat dijelaskan hari ini. insyaAllah akan disampaikan pada masa akan datang.

Insan yang sempurna, yang namanya adalah Muhammad s.a.w, yang mana Allah Ta’ala telah berfirman: Wahai Muhammad s.a.w! Aku telah ciptakan dunia ini disebabkan engkau. Baginda s.a.w menjelaskan tentang nur baginda s.a.w sendiri. Satu riwayat dalam Mirqaatul Mafaatiih Syarah Misykat Kitabul Iman, Rasulullah s.a.w bersabda: Benda yang paling awal sekali diciptakan oleh Allah ialah cahayaku. (Mirqaatul Mafaatih Syarah Misykat Kitabul Iman, Al-Iman Bil Qadril Fashlis Tsaani Syarah Hadis Nombor 94, Jilid 1, halaman 270, nota kaki, cetakan Beirut, Lubnan 2001) 

Yakni, sejak dari mula lagi Allah Ta’ala telah membuat keputusan bahawa insan kamil yang diberikan nur, ia adalah nur yang tidak pernah diberikan atas sesiapa sebelumnya dan tidak juga selepasnya. Ia hanya diberikan kepada Rasulullah s.a.w. 

Rasulullah s.a.w menjelaskan tentang rukya ibunya dengan bersabda: Ibuku pernah berkata; aku melihat dalam mimpi bahawa ada nur keluar dari dalam diriku sehingga menerangi negeri Syam. (Masnad Ahmad Bin Hambal Jilid 6, halaman 64, Masnad Utbah Bin Abdus Silmi, hadis nombor 17798, cetakan Beirut 1998) 

Maknanya, Allah Ta’ala telah memberikan khabar gembira kepada ibunya sehingga tersebar ke tempat-tempat yang jauh. Seorang ibu yang menjadi balu ketika melahirkan puteranya juga merasa sedih akan puteranya. Tetapi, Allah Ta’ala telah memberikan khabar gembira kepadanya bahawa anak itu tidak akan merasa kekurangan walaupun tidak ada ayah di sisinya, malah dia akan menerangi setiap insan. Dan hari ini kita dapat melihat bahawa rukya yang dilihat oleh ibunya telah menjadi sempurna. 

Berkenaan dengan Rasulullah s.a.w, terdapat satu riwayat daripada Hazrat Hasan Bin Ali r.a, dia berkata:-
“Aku bertanya daripada bapa saudaraku Hazrat Hind Bin Abi Halah berkenaan dengan ciri-ciri Rasulullah s.a.w. Beliau memberitahu tentang keadaan Rasulullah s.a.w dengan begitu indah, dan aku ingin beliau juga menceritakan tentang rupa paras Rasulullah s.a.w yang boleh menarik hati. Lalu beliau memberitahu bahawa perwatakan Rasulullah s.a.w ada ru’ub. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama.” (Syamail Nabi s.a.w bab Maa Jaa’a Fii Kholqi Rasuulillaahi s.a.w, hadis nombor 7, Urdu terjemah syai’ kardah Nur Foundation, Rabwah) 

Berkenaan dengan kecantikan Rasulullah s.a.w juga ada riwayat yang lain. Hazrat Jabir bin Samrah meriwayatkan; aku telah melihat Rasulullah s.a.w seperti bulan purnama. Baginda s.a.w memakai pakaian berwarna merah. Sekejap aku melihat kepada baginda s.a.w dan sekejap ke arah bulan. Menurutku, baginda s.a.w lebih indah dari bulan. (Syamail Nabi s.a.w bab Maa Jaa’a Fii Kholqi Rasuulillaahi s.a.w, hadis nombor 9, Urdu terjemah syai’ kardah Nur Foundation, Rabwah) 

Kemudian, dalam riwayat yang lain, Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w berkulit putih seolah-olah baginda s.a.w dijadikan daripada bulan. (Syamail Nabi s.a.w bab Maa Jaa’a Fii Kholqi Rasuulillaahi s.a.w, hadis nombor 11, Urdu terjemah syai’ kardah Nur Foundation, Rabwah) 

Dalam riwayat yang lain juga ada menerangkan tentang gambaran wajah Rasulullah s.a.w. Hazrat Ibnu Abbas r.a meriwayatkan: “Di antara gigi depan Rasulullah s.a.w ada ruang-ruang yang rapat, apabila baginda s.a.w bersabda, maka kelihatan nur daripada celah-celah giginya”. (Syamail Nabi s.a.w bab Maa Jaa’a Fii Kholqi Rasuulillaahi s.a.w, hadis nombor 14, Urdu terjemah syai’ kardah Nur Foundation, Rabwah) 

Kemudian, nur baginda s.a.w tidak hanya untuk orang sendiri, malah setiap orang yang berfitrat baik dapat melihatnya. Hazrat Abdullah bin Salam berkata; “Apabila Rasulullah s.a.w datang ke Madinah, ada panggilan bahawa Rasulullah s.a.w sudah datang. Saya juga bersama dengan yang lain pergi berjumpa Rasulullah s.a.w. Setelah saya melihat dengan penuh teliti ke arah wajah Rasulullah s.a.w, saya dapat mengetahui bahawa wajah ini bukan wajah seorang penipu”. (Sunan Tirmizi, Kitabul Qiyyamatu War Raqaiq, bab 107/42 hadis 2485) 

Sebagaimana yang telah Hazrat Masih Mau’ud a.s katakan bahawa baginda s.a.w dinamakan pelita. Dan dari satu pelita, ribuan pelita lain akan bercahaya. Dunia telah melihat bahawa semasa hayat baginda s.a.w, ratusan ribu pelita telah mengeluarkan cahaya. Dan cahaya ini tersebar terus sehingga hari ini. Allah Ta’ala juga memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang mendapat cahaya ini, mereka yang rajin beribadat dan juga mereka yang beramal soleh, bahawa mereka itu semua akan mewarisi syurga. 

Rasulullah s.a.w bersabda: Aku akan dapat mengenali orang-orang yang mendapat nur itu. Penjelasan mengenainya terdapat dalam sebuah riwayat. 

Abdurrahman bin Jabir berkata; saya mendengar dari Abu Zar dan Abu Darda bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: pada hari kiamat, di antara sekalian umat-umat, aku akan dapat mengenal umatku. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah s.a.w! Bagaimana tuan dapat mengenal umat tuan? Bersabda; aku akan mengenali mereka kerana mereka akan diberikan kitab pada tangan kanan mereka, dan disebabkan banyak sujud, ada tanda pada wajah yang menjadikan aku kenal mereka, dan aku juga mengenali mereka dengan nur yang berada di hadapan mereka. (Masnad Ahmad bin Hambal, Jilid 7 halaman 275, Masnad Abu Darda, hadis 22083, cetakan Beirut 1998) 

Allah Ta’ala memberitahu tentang tanda-tanda ahli syurga yakni nur akan berada di hadapan mereka. 

Berkenaan dengan orang yang sujud atau orang-orang Mukmin, Al-Qur’an menyatakan bahawa ada nur pada wajah mereka. (Al-Fath:30). Yakni, kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari kurnia Allah dan keredhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.

Jadi, oleh kerana banyak melakukan sujud dan sentiasa bersedia untuk mendapatkan keredhaan Allah setiap masa, dan juga disebabkan usaha untuk mendapatkan keredhaan-Nya, maka nur ini akan berada di hadapan mereka yang melakukan amal soleh dan mereka yang rajin beribadat. 

Maknanya, Rasulullah s.a.w juga menggolongkan orang-orang yang mahukan keredhaan Allah dan mereka yang luar biasa dalam ibadat termasuk dalam umat. Oleh sebab itu, setiap Ahmadi hendaklah memikirkan hal ini sedalam-dalamnya. 

Berkenaan dengan meningkatkan nilai ibadat untuk mendapatkan nur ada tersebut dalam satu riwayat. Hazrat Buraidah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan ke arah masjid dalam keadaan gelap bahawa pada hari kiamat nanti adan nur yang sempurna. (Sunan Abu Dawud, Kitabus Sholaat, Bab Maa Jaa’a Fil Masyi Ilas Sholaati Fiz Zulaam, hadis 561) 

Maksudnya, ada khabar gembira kepada mereka yang datang ke masjid pada waktu solat Subuh dan Isyak dengan menanggung kesulitan akibat kegelapan. Di satu tempat Rasulullah s.a.w juga menyatakan dengan begitu keras terhadap orang yang tidak mahu datang berjemaah di masjid pada waktu Subuh dan Isyak. Jadi, inilah orang-orang yang mendapat nur disebabkan mengikuti perintah Rasulullah s.a.w dan menginginkan keredhaan Allah. 

Kemudian, berkenaan dengan keampunan dan syafaat yang ada hubungan dengan Rasulullah s.a.w, ia satu perkara yang penting. Ada satu riwayat mengenainya. 

Hazrat Uqbah r.a bin Amir Juhni meriwayatkan; aku mendengar Rasulullah s.a.w pernah bersabda bahawa apabila Allah menghimpunkan golongan awwalin dan akhirin, dan di antara mereka ada pemisah. Apabila selesai dari membuat keputusan, maka orang-orang Mukmin berkata; Tuhan kami telah membuat keputusan atas kami, siapakah yang dapat memberi syafaat untuk kami di sisi Tuhan kami. Kemudian mereka berkata, pergilah kepada Adam kerana Allah sendiri yang telah menciptakannya dan bercakap sendiri kepadanya. Mereka pergi kepada Adam dan berkata; silakan tuan pergi kepada Tuhan kami untuk memberi syafaat bagi kami. Adam berkata; pergilah kepada Nuh. Mereka pergi kepada Nuh dan mereka akan disuruh pula pergi kepada Ibrahim. Mereka pergi kepada Ibrahim, lalu Ibrahim menyuruh mereka pergi kepada Musa. Mereka pergi kepada Musa, dan Musa mengarahkan mereka pergi kepada Isa, lalu Isa pula berkata; saya perintahkan kamu agar pergi kepada nabi kamu yang ummi. Baginda bersabda; kemudian mereka pergi berjumpa saya, lalu Allah memberi izin kepadaku untuk berdiri di sisi-Nya. Kemudian, dari tempat dudukku akan keluar wangian yang tidak pernah dihidu oleh sesiapa, sehinggalah saya tiba di hadapan Tuhan. Kemudian, Allah memberi izin kepadaku untuk memberi syafaat dan memenuhkan rambut di kepalaku sehingga kuku di kaki dengan nur. Pada waktu itu orang-orang kafir akan berkata kepada iblis; orang-orang Mukmin telah mendapat wujud yang boleh memberi syafaat atas mereka, engkau juga bangkitlah dan beri syafaat atas kami kerana engkaulah yang menyesatkan kami. Baginda s.a.w bersabda; dia bangkit dan dari tempat duduknya keluar bau busuk yang amat sangat dan tidak pernah dihidu oleh sesiapa pun sebelumnya. Kemudian dia ditolak ke neraka. Pada waktu itu dia berkata: (Ibrahim:23) dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. “sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. (Sunan Darmi Ktabul Raqaa’iq baab Fis Syafaa’ati hadis 2806) 

Jadi, inilah kedudukan nur Rasulullah s.a.w yang melebihi nabi-nabi yang lain. Dan syafaat hanya dibenarkan ke atas diri baginda s.a.w. Ribuan salawat dan salam atas baginda s.a.w yang mana, dengan menghubungkan diri atas baginda s.a.w, maka dunia dan akhirat kita menjadi lurus. 

Dalam satu riwayat, Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila waktu Subuh, setiap dari kamu hendaklah mengatakan; Kami telah Subuh dan semua kerajaan Allah telah melakukan Subuh kepada Allah yang merupakan Pemelihara sekalian alam. Ya Allah! Aku inginkan kebaikan hari ini daripada-Mu, dan aku memohon kemenangan dan pertolongan daripadanya, dan aku juga inginkan nur dan berkat serta hidayatnya, dan aku juga minta perlindungan-Mu daripada kejahatan yang tersembunyi dan kejahatan yang akan datang selepasnya. Dan apabila waktu petang, kita juga hendaklah mengulangi kalimat ini. (Sunan Abu Daud, kitabul Adab, bab Maa Yaquulu Izaa Asbaha, hadis 5084). 

Jadi, untuk mendapatkan nur, untuk menginginkan keredhaan Ilahi, dan untuk meluruskan dunia dan akhirat, kita hendaklah banyak berdoa. Dan, cara yang terbaik untuk mendapatkannya ialah seperti yang telah diterangkan dalam hadis sebelumnya, iaitu banyak melakukan ibadat, ibadat waktu malam, hati yang penuh dengan ketakwaan, dan juga kewajipan solat pada waktu siang. 

Dalam satu riwayat, untuk mendapatkan nur, untuk mendapat bahagian dari nur baginda s.a.w, untuk mengekalkan ketauhidan Allah dalam hati yang mana tanpanya, cahaya Tuhan kita tidak akan dapat, Rasulullah s.a.w telah memberi nasihat perkara ini kepada kita. 

Sahil bin Muaz r.a meriwayatkan daripada ayahnya bahawa Rasulullah s.a.w bersabda; Sesiapa yang membaca permulaan dan akhir daripada surah Al-Kahfi, maka ia akan menjadi nur dari kaki sehingga kepalanya. Dan sesiapa yang membaca keseluruhan surah, maka untuknya nur di antara langit dan bumi. (Masnad Ahmad bin Hambal, Jilid 5, halaman 374, Masnad Muaz bin Anas, hadis 15711, cetakan Beirut 1998) 

Dalam satu hadis, untuk menghindari fitnah dajjal, Rasulullah s.a.w menyeru agar membaca 10 ayat permulaan surah Al-Kahfi, dan 10 ayat terakhir surah Kahfi. (Masnad Ahmad bin Hambal, Jilid 8, halaman 890, 896, Masnad Abu Darda Uwaimir, hadis 28066-28092, cetakan Beirut, Lubnan 1998) 

Fitnah dajjal ialah mengingkari ketauhidan Allah. Dan sekarang, fitnah ini begitu keras berlaku. Disebabkan hal inilah kita harus banyak merenungkan ayat ini. Kita harus banyak menghindari kesyirikan yang disebarkan oleh dajjal ini. Kita juga hendaklah berusaha meningkatkan nilai ibadat kita untuk memelihara ketauhidan kita kepada Allah. Isi kandungan ayat ini juga hendaklah kita renungkan. Jika hendak mengekalkan ketauhidan Ilahi dalam hati, kita hendaklah mengambil bahagian dalam nur Allah Ta’ala. Dan nur itu ada pada diri Rasulullah s.a.w yang merupakan insan yang sempurna. Hanya dengan membaca sahaja tidak akan menjadikan kita mendapat bahagian dalam nur itu. Kita hanya akan mendapat nur itu dengan cara mengikuti uswah Rasululullah s.a.w, iaitu bagaimana cara untuk menegakkan tauhid Ilahi. 

Kemudian baginda s.a.w juga mengajarkan umat bagaimana menghindari fitnah dan kerosakan, bagaimana menjadikan masyarakat yang cantik, dan bagaimana memastikan diri dan anak keturunan mendapat nur. 

Dalam satu riwayat ada disebutkan, Hazrat Abdullah Bin Mas’ud r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w selalu mengajarkan kami kalimat-kalimat, dan kalimat-kalimat itu tidak sama seperti waktu mengajarkan tasyahud. Kalimat itu ialah; Ya Allah! Kumpulkanlah kebaikan atas hati kami, berilah sarana keamanan di antara kami, perlihatkan jalan-jalan keselamatan pada kami, selamatkan kami dari kegelapan, pimpinlah kami ke arah cahaya, hindari kami dari perkara-perkara buruk dan fitnah, samada hubungannya dengan yang zahir dan batin. Ya Tuhan kami! Berilah berkat atas telinga kami, mata kami, hati kami, dan berilah juga berkat atas isteri-isteri kami dan anak-anak kami, dan tunduk dan menjadi rahmat untuk kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Menerima Taubat, Maha Pengasih, jadikanlah kami orang yang mensyukuri nikmat dan memuji serta menerimanya, dan sempurnakanlah nikmat itu atas kami. (Sunan Abu Daud, kitabus Sholaat, bab Tasyahud, hadis 969) 

Dan, nikmat yang paling besar untuk seorang Mukmin ialah kekal atas agama, beramal soleh, beribadat kepada Allah, menunaikan hak-hak-Nya. Untuk itu, setiap Mukmin hendaklah berusaha mendapatkannya. 

Kemudian, baginda s.a.w juga mengajarkan satu lagi doa. Taus meriwayatkan bahawa dia mendengar daripada Ibnu Abbas, apabila Rasulullah s.a.w berdiri untuk sholat Tahajjud, baginda membaca doa ini; Ya Allah! Hanya Engkau yang layak mendapat kepujian. Hanya Engkaulah yang mengekalkan apa yang ada di langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Hanya Engkaulah yang layak mendapat pujian. Hanya Engkaulah yang menguasai kerajaan di langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya. Hanya Engkau yang layak mendapat kepujian. Engkaulah nur yang ada di langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Hanya Engkau yang layak mendapat kepujian. Engkaulah pemilik langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya. Hanya Engkau yang layak mendapat kepujian. Engkau benar, dan janji Engkau adalah benar, perjumpaan dengan Engkau benar, kata-kata Engkau benar, syurga itu benar, neraka itu benar, nabi-nabi benar dan Muhammad s.a.w adalah benar, dan kewujudan kiamat itu benar. Ya Allah! Aku memusatkan perhatian kepada Engkau, aku beriman kepada Engkau, aku bertawakkal kepada Engkau, tunduk kepada Engkau, aku berperang atas pertolongan Engkau, dan aku hanya menunggu keputusan daripada Engkau. Oleh itu, ampunkanlah kesalahan yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan, samada yang aku lakukan secara tersembunyi atau secara terang-terangan. Engkau yang paling Awal dan Engkau jugalah yang paling Akhir. Tidak ada yang layak disembah selain Engkau. (Bukhari, Kitabut Tahajjud, bab Tahajjud Bil Lail, hadis 1120) 

Jadi, kesucian jiwa dan untuk mendapatkan keredhaan Allah Ta’ala menuntut satu peperangan dengan syaitan. Rasulullah s.a.w bersabda mengenai syaitan baginda, bahawa ia telah menjadi Muslim. Apabila baginda s.a.w membaca doa ini dengan penuh harapan, maka sebagai seorang Islam yang biasa, seharusnya kita membaca doa ini dengan begitu berharap. Dan doa-doa ini serta peperangan dengan syaitan hanya boleh kita lakukan dengan pertolongan Allah Ta’ala. Dan peperangan yang perlu dibuat dengan syaitan oleh manusia, ia tidak akan terdaya tanpa bantuan daripada Allah Ta’ala. Pertolongan Allah hanya akan diperolehi sekiranya menjadi orang yang tunduk kepada-Nya, apabila menunaikan hak-hak-Nya, apabila berusaha untuk mendapatkan nur-Nya. Jadi, mudah-mudahan Allah Ta’ala memberi taufik kepada setiap mukmin untuk tujuan ini. 

Dalam satu riwayat yang lain, ada lagi doa yang dijelaskan. Hazrat Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila seseorang ditimpa suatu kesusahan dan kesedihan, maka bacalah kalimat ini; Ya Allah! Aku adalah hamba-Mu, anak kepada seorang wanita yang juga hamba-Mu. Rambut di kepalaku adalah milik-Mu, perintah-Mu yang berjalan atas diriku, dan Qada’ serta Qadar-Mu berlaku atas diriku dengan keadilan. (aku tahu Engkau tidak berlaku zalim atas diriku, apa pun yang menimpa diriku adalah disebabkan hukuman atas perbuatan dosaku, jika ada ganjaran pun itu adalah disebabkan perbuatanku yang mengikuti perintah-Mu dan juga disebabkan kurnia-Mu. 

Apapun, Allah Ta’ala tidak berlaku zalim. Allah Ta’ala dengan jelas mengatakan bahawa Aku tidak zalim. Rahmat Allah Ta’ala begitu luas, tetapi Allah Ta’ala tidak pernah berlaku zalim atas hamba-hamba-Nya, takdir yang berlaku atas diriku adalah berdasarkan keadilan). Aku memohon dengan semua nama-nama sifat-Mu yang telah Engkau beritahu sendiri atau yang telah Engkau ajarkan kepada makhluk Engkau, atau yang telah Engkau turunkan dalam Kitab juga aku memohon. Atau dari ilmu ghaib yang Engkau beri fadilat, aku juga memohon melaluinya. (Insan tidak mengetahui semua sifat Tuhan, sebab itu berdasarkan ilmu ghaib yang dianggap baik, aku juga memohon melaluinya) iaitu jadikan hatiku penuh dengan Al-Qur’an, jadikan nur bagi dadaku, dan jadikan ia sebagai sarana untuk menjauhkan kesedihan dan ketakutanku. Apabila dia memohon doa ini, maka Allah Ta’ala akan menjauhkan kesedihan dan ketakutannya, kemudian menggantikannya dengan keselesaan dan ketenangan. 

Hazrat Abdullah bin Mas’ud r.a berkata bahawa ada ditanya: Ya Rasulullah s.a.w! Tidakkah kami perlu mengingatinya? Rasulullah s.a.w bersabda: mengapa tidak? Sesiapa pun yang ada mendengar, seharusnya dia mesti ingat. (Masnad Ahmad bin Hambal, Jilid 2, halaman 47, Masnad Abdullah bin Mas’ud, hadis 3712, cetakan Beirut, 1998) 

Dulu, saya pernah sentuh dalam satu khutbah bahawa Allah Ta’ala, Rasul-Nya, dan Al-Qur’an Karim adalah nur yang mana, melaluinya boleh selamat daripada serangan syaitan. Jadi, dalam doa ini, maksud daripada memohon agar hati dipenuhi dengan Al-Qur’an Karim ialah supaya Allah memberi taufik untuk membacanya, mengamalkannya, dan memahaminya. Dan apabila kita renungkan doa ini lalu membaca Al-Qur’an Karim, berusaha memahaminya dan mengamalkannya, jelas bahawa apapun amalan, biasanya ia adalah cenderung untuk menyempurnakan hak-hak Allah dan berusaha untuk menyempurnakannya, dan juga akan cenderung menyempurnakan hak-hak hamba serta akan berusaha menunaikan hak-hak hamba. Tingkat ibadat akan bertambah dan (Ar-Ra’d:29) ketenangan hati akan dapat dicapai. Ia juga akan mengeluarkan kita dari kesulitan. 

Ada lagi satu riwayat. Hazrat Ibnu Abbas r.a meriwayatkan: apabila Rasulullah s.a.w menunaikan solat pada waktu malam, saya telah mendengar Rasulullah s.a.w membaca doa ini. Ya Allah! Aku memohon rahmat-Mu yang khas, yang melaluinya Engkau memberi hidayat kepada hatiku, berguna untukku dan menghalang aku daripada melakukan keburukan, serta mempertemukan aku dengan apa yang telah hilang, angkatlah darjat mereka yang berhubungan denganku, sucikanlah amalanku dengan rahmat Engkau, berikanlah aku hidayat dan berikanlah apa yang aku inginkan, dan juga aku memohon rahmat yang boleh menyelamatkan aku dari keburukan. Ya Allah! Kurniakanlah juga kepadaku keimanan dan keyakinan yang berkekalan, yang tidak akan mengalami kekufuran di dalamnya. 

Cuba lihat kedudukan Rasulullah s.a.w dengan mengatakan ‘kurniakanlah juga kepadaku keimanan dan keyakinan yang berkekalan, yang tidak akan mengalami kekufuran di dalamnya”. Bagaimana seharusnya kita membaca doa ini? 

Berikanlah juga rahmat yang menjadi penyebab kebaikan dunia dan akhirat kepadaku. Ya Allah! Aku inginkan kejayaan dalam setiap penyelesaian. Aku juga menginginkan kehidupan seperti orang-orang syahid, orang-orang yang peramah dan orang-orang yang baik, juga aku memohon kejayaan dan pertolongan atas musuh-musuh. Ya Maula! Aku hadir di hadapan-Mu membawa hajat-hajatku. Sekiranya fikiranku dalam kekurangan dan caraku yang lemah, aku tetap mengharapkan rahmat-Mu. 

Wahai Pemutus segala urusan dan Pemberi ketenangan pada setiap hati! Aku memohon kepada-Mu agar menyelamatkan aku dari azab neraka seperti mana Engkau menyelamatkan insan di lautan yang bergelora. Selamatkan juga aku dari suara kehancuran dan fitnah kubur. Ya Tuhanku! Kurniakan juga kepadaku atas apa yang aku tidak terfikir, dan atas urusan yang aku tidak pohon, tetapi Engkau pernah janjikan untuk kebaikan hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan sekalian alam! Aku memohon kebaikan dari rahmat-Mu. Ya Allah! Yang teguh hubungan dan Pemilik hidayat! Aku memohon keamanan pada hari kiamat, dan aku mohon syurga-Mu, bersama-sama dengan mereka yang hadir begitu dekat di istana Engkau, bersama dengan orang yang ruku’ dan sujud dan orang yang menyempurnakan janji. Sesungguhnya Engkau amat Pengasih dan Penyayang. Engkau melakukan apa yang Engkau inginkan. Ya Allah! Jadikanlah kami penunjuk ke arah hidayat, yang bukan kami sendiri sesat dan bukan juga yang menyesatkan. Jadikan kami orang yang memberikan amanat keselamatan kepada orang-orang tersayang dan kawan-kawan. 

Kalau orang-orang Islam berdoa seperti ini, dan berdoa dengan niat yang suci, mereka pasti akan mendapat taufik untuk menerima imam zaman mereka. 

Dan menjadi tanda peperangan kepada musuh-musuh Engkau. Jadikanlah kami penyampai amanat keselamatan kepada orang-orang yang Engkau kasihi dan menjadi tanda kepada musuh-musuh Engkau. Dan kami tenggelam dalam kecintaan terhadap Engkau, mencintai orang-orang yang mencintai Engkau, dan kami bermusuhan dengan para penentang dan musuh-musuh Engkau semata-mata kerana Engkau. Ya Allah! Inilah permohonan kami, mengabulkannya adalah kehendak Engkau. Ya Allah! Inilah doa kami, usaha kami dan pekerjaan kami, dan kami hanya bertawakkal kepada Engkau. Ya Allah! Lahirkanlah nur dalam hati untukku, terangilah juga kuburku, berilah nur di hadapan dan di belakangku. Berikanlah nur dalam pendengaranku, berikanlah nur pada penglihatanku, berikanlah nur pada rambutku, berikanlah nur pada kulit-kulitku, berikanlah nur pada dagingku, penuhilah nur dalam darahku, dan juga berikanlah nur pada otakku, berikan juga nur pada tulangku. Ya Allah! Lahirkanlah dalam hatiku nur yang agung, kemudian berikanlah nur itu kepadaku. Jadikanlah nur padaku dari kepala sehingga kaki. Maha suci zat yang tetap teguh dengan kehormatannya yang memberikan pakaian kemuliaan. Maha suci Zat yang tidak patut ada wujud yang harus dimuliakan selain Dia. Maha suci Wujud yang pemberi kurnia dan nikmat. Maha Suci Pemilik kehormatan dan kemuliaan. Maha suci Dia yang Maha Gagah dan Amat Mulia. (Sunan Tirmizi, Kitabud Da’wat, bab 30, hadis 3419) 

Semoga Allah memberikan kefahaman yang sebenar dalam melakukan doa ini. Semoga kita mendapat nur daripada Allah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Seluruh tubuh badan baginda s.a.w adalah nur, tetapi lihat bagaimana perasaan baginda s.a.w dalam berdoa. Doa ini sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah s.a.w agar umat baginda s.a.w, orang-orang Mukmin memohon doa dan berusaha menjadikan seluruh tubuh mereka sebagai nur. Berusaha berjalan atas uswah baginda s.a.w. Menunaikan hak Allah Ta’ala. Menyempurnakan hak makhluk Allah. Baginda s.a.w amat menginginkan agar pengikut-pengikut baginda s.a.w mendapat cahaya dari nur itu. 

Semoga Allah memberikan kita taufik agar semua yang kita lakukan diredhai Allah Ta’ala. Dan juga kita akan mengutamakan kecintaan terhadap Rasulullah s.a.w melebihi yang lain. Dan kebaikan yang diinginkan oleh Rasulullah s.a.w terhadap umatnya dapat kita sempurnakan. Juga kita menjadi orang yang menyempurnakan hak-hak umat seperti yang diharapkan oleh baginda s.a.w supaya kita sentiasa menjadi pewaris kurnia-kurnia-Nya. 

Hazrat Masih Mau’ud a.s berkata:-
“Aku melihat kurnia Tuhan yang luar biasa dalam bentuk nur pergi kepada Rasulullah s.a.w, kemudian masuk ke dalam dada Rasulullah s.a.w, selepas itu ia keluar daripadanya dengan begitu banyak cabang-cabang dan tiba di setiap bahagian-bahagian yang berhak mendapat nur itu”. (Al-Hakam, tarikh 28 Februari 1903, Jilid 7, bilangan 8, halaman 7, kolum nombor 1) 

Dan siapa yang berhak sebenarnya? Mereka itu ialah yang menunaikan huquuqullah dan juga menyempurnakan huquuqul ibaad. 

Semoga Allah memberikan kita semua taufik, mudah-mudahan dada kita juga dapat menarik nur yang telah keluar dari dada Rasulullah s.a.w.

Terjemahan Khutbah Imam Jemaat Ahmadiyah Muslim
22 Januari 2010

Wednesday, March 24, 2010

Imam Mahdi Sudah Datang

Artikel ini adalah sambungan daripada artikel sebelum ini yang bertajuk “Kesalahfahaman Atas Mirza Ghulam Ahmad”.

Perlu diingatkan sekali lagi bahawa Mirza Ghulam Ahmad bukanlah nabi baru seperti yang pembaca fikirkan, cuma beliau seorang suci yang terpilih sebagai Utusan di abad ini  untuk kemajuan rohani umat manusia di seluruh dunia yang membawa gelaran Masih Mau'ud (Almasih yang dijanjikan) dan Imam Mahdi.

Banyak orang yang sudah beriman kepada beliau, tetapi sebahagian besar umat manusia dewasa ini masih belum dapat mempercayai kebenaran beliau (sebagai Al-Masih Mau'ud dan Imam Mahdi). Mungkin mereka itu masih ragu-ragu untuk menerima kebenaran beliau. 

Oleh  itu artikel ini diharapkan dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti tentang kebenaran beliau itu. Semoga semua orang dan khususnya kaum Muslimin mendapat taufik dari Allah swt untuk beriman kepada beliau. Amin!

Ayat Pertama

Allah swt berfirman dalam Surah Yunus ayat 17:

Artinya: "Sesungguhnya Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Apakah kamu tidak memikirkannya?"

Menurut ayat ini, orang yang mendakwakan dirinya sebagai Utusan haruslah orang yang suci dan tidak mempunyai keaiban sedikitpun. Begitu pulalah kehidupan Hadhrat MirzaGhulam Ahmad as diakui baik oleh kawan mahupun oleh lawan, bahawa beliau adalah orang yang sangat suci dan tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang aib, sesuai dengan kehidupan dan sunnah Rasulullah saw.

Ayat Kedua

Allah swt berfirman dalam Surah Al Haqqah ayat 44-46: 

Artinya: "Seandainya dia mengada-adakan sebahagian perkataan atas (nama) Kami, niscaya Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian pasti Kami potong urat nadi jantungnya." 

Keterangan:

Menurut ayat ini, jika seseorang mengaku mendapat wahyu dari Allah swt padahal berdusta, maka Allah swt sendiri akan membinasakannya (usianya tidak akan panjang). Orang yang mendapat wahyu, dan ilham kemudian mendakwakan dirinya sebagai Utusan, ia harus hidup sekurang-kurangnya selama 23 tahun (dihitung sejak ia menerima wahyu). Sejak menerima wahyu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as pun masih hidup lebih dari 23 tahun. Ini menjadi bukti atas kebenaran dakwa beliau.

Ayat Ketiga

Dalam Surah Al-Ankabut ayat 15 Allah swt berfirman: 

Artinya: "Kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu dan Kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua ummat manusia." 

Keterangan:

Di masa hidupnya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as, India dilanda musibah penyakit taun. Tak terhitung banyaknya orang yang meninggal dunia akibat wabah penyakit itu. Beliau (Masih Mau'ud) menerima wahyu dari Allah swt:

Ertinya: "Akan aku selamatkan semua orang yang ada di rumahmu." 

Benarlah, sebagaimana dijanjikan oleh Allah swt, semua orang yang bernaung di rumah beliau dan semua orang yang beriman kepada beliau dengan tulus dan ikhlas, seorangpun TIDAK ada yang terkena penyakit itu dan kerana wabak taun itulah ramai orang yang telah menjadi murid-murid beliau. Satu bukti lagi yang menyatakan kebenaran dakwaan beliau.

Ayat Keempat

Allah swt berfirman dalam Surah Al Mujaddalah ayat 21:

Artinya: "Allah telah menetapkan: "Aku dan Rasul-rasul-Ku pasti akan menang." 

Keterangan: Hadhrat Masih Mau'ud as mendapat wahyu: "Aku akan sampaikan tablighmu ke pelosok-pelosok dunia." 

Kebenaran wahyu ini sekarang telah terbukti dengan nyata dan menakjubkan. Semua orang telah tahu, bahawa murid-murid (pengikut-pengikut) beliau telah tersebar di seluruh pelosok dunia. Misi-misi beliau sudah berdiri hampir di semua Negara di seluruh dunia.,'

Ayat Kelima

Allah swt berfirman dalam Surah Al-Jin ayat 27-28:

Artinya: "(Yaitu Tuhan) Yang Maha Mengetahui Yang Ghaib, dan Dia tidak mengatakan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoi-Nya". 

Keterangan:

Hadhrat Masih Mau'ud mendapat wahyu: "Seorang Pemberi ingat datang di dunia, dunia tidak menerimanya, tetapi Tuhan akan melahirkan kebenaran-Nya dengan serangan kuat dan hebat." 

Wahyu ini mengatakan, bahwa Jemaat beliau akhirnya akan dimenangkan oleh/dengan pertolongan Allah swt dan musuh-musuh beliau akan dibinasakan oleh do'a-do'a beliau kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Penentang-penentang dan musuh-musuh beliau yang besar diantaranya: Alexander Dowi, pemimpin kaum Kristen di Amerika Syarikat mati dengan kehinaan pada tahun 1907. Abdullah Atham, pendeta Kristen di India mati dengan keaiban tahun 1896. Lekhram, pemimpin kaum Hindu terbunuh tahun 1837 dengan kenistaan, Maulana Tsanaullah dan lain-lain. Kebinasaan mereka itu semuanya sesuai dengan khabar-khabar ghaib yang beliau terima dari Allah swt.

Ayat Keenam

Dalam Surah Jum'at ayat 4 Allah swt berfirman: 

Artinya: "Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah Yang Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana." 

Tafsir ayat ini terdapat dalam kitab Hadits Bukhari jilid III hal. 135: 

Hadhrat Abu Hurairah r.a. menerangkan: "Kami sedang duduk-duduk dekat Nabi saw ketika Surah Jum'at diturunkan kepada beliau saw. Sahabat-sahabat bertanya siapakah yang dimaksudkan dalam ayat itu. Beliau tidak menjawab hingga sahabat-sahahat itu bertanya sampai tiga kali. Di antara kami terdapat seseorang yang bernama Salman dari Farsi (Iran). Kemudian Rasulullah saw meletakkan tangannya ke atas pundak Salman seraya bersabda: "Jika iman telah terbang ke bintang Surayya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dari antara orang ini (asah Persia) akan mengambilnya kembali." 

Sesuai dengan ayat tersebut berserta tafsirnya yang tersebut dalam Hadits Bukhari, maka Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah orangnya, kerana nenek-moyang beliau berasal dari Persia dan tinggal di Qadian, India. Dan beliau pulalah yang mendakwakan dirinya sebagai Masih Mau'ud dan Imam Mahdi yang, membawa kembali iman dari bintang Surayya."

Ayat Ketujuh

Allah swt berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 62:

“Maka barangsiapa berbantah dengan engkau tentang dia setelah datang kepada engkau ilmu Ilahi, maka katakanlah kepadanya "Marilah kita masing-masing memanggil anak-anak karni dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, dan orang-orang kami dan orang-orang kamu, kemudian kita bermubahalah kepada Allah dan kita mintalah laknat Allah atas orang-orang yang berdusta."

Keterangan: Sehubungan dengan ayat ini, Hadhrat Masih Mau'ud as dalam kitabnya "Anjame Atham" hal. 65-67 tahun 1867 menulis: "Orang-orang yang tidak mau mengerti dakwaanku meskipun aku telah menjelaskannya berdasarkan dalil-dalil dari Quran Karim dan Hadits, dan mereka tidak henti-hentinya mengafirkan dan mendustakan daku, maka aku panggil mereka semua untuk memanjatkan do'a mubahalah (perlombaan do'a). Tetapi mereka tidak ada yang mau menerima tentanganku."

Hadits Pertama:

Rasulullah saw bersabda dalam Hadits Dar Qutni hal. 188:
Ertinya:


“Sesungguhnya untuk Mahdi kita ada dua tanda yang belum pernah terjadi sejak saat langit dan bumi diciptakan. Gerhana bulan akan terjadi pada malam pertama bulan Ramadhan dan gerhana matahari akan terjadi pada pertengahannya.”

Keterangan: Pada tahun 1890 Hadhrat Masih Mau'ud as mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan pada tahun 1894 Allah swt memperlihatkan gerhana bulan dan matahari dalam bulan Ramadhan untuk menyatakan kebenaran dakwa beliau as.

Hadits Kedua

Rasulullah saw bersabda dalam kitab Hadits Abu Daud jilid II hal. 21 dan Misykat hal. 36:
Ertinya:


“Hadhrat Abu Hurairah r.a. menerangkan bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah swt akan mengirimkan untuk ummat ini pada permulaan setiap seratus tahun seorang Mujaddid yang akan memperbaiki agama."

Keterangan: Hadhrat Masih Mau,ud as mendakwakan dirinya sebagai Mujaddid pada akhir abad yang ketiga belas. Sejak itu sampai waktu ini tidak ada seorangpun mendakwakan dirinya sebagai Mujaddid kecuali beliau. 

Tetapi ada hujah para penentang bahawa, sebelum beliau pun memang ramai yang telah mendakwa sebagai Imam Mahdi dan ada tanda-tanda gerhana tersebut. Sebagai jawapan, boleh tanya kepada penentang, di mana kah orang yang telah mendakwakan sebagai Imam Mahdi itu? Adakah mereka kekal ataupun Jemaah mereka telah tersebar luas seperti luasnya lingkungan Jemaah Ahmnadiya hari ini? 

Hadits Ketiga

Rasulullah saw bersabda dalam kitab Hadits Musnad Ahmad bin Hambal jilid II hal. 411:
Ertinya:


"Sudah dekat saatnya orang yang hidup di antara kamu, akan bertemu dengan Isa ibnu Maryam, yang menjadi Imam Mahdi dan Hakim Adil."

Rasulullah saw bersabda lagi dalam kitab Hadits Ibnu Majah bab Ayiddatuz-zaman:
Artinya:  "Tidak ada Mahdi kecuali Isa."

Keterangan: Hadits ini menerangkan bahwa Mahdi dan Isa yang dijanjikan itu bukan terdiri dari dua orang tetapi seorang dengan dua nama.

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah yang: mendakwakan sebagai Isa dan juga sebagai Mahdi.

Menurut sabda Rasulullah saw gambar rupa Nabi Isa as,
Ertinya:


 “Maka Isa as berwarna merah, rambutnya ikal dan dadanya lebar.”
(Bukhari jilid II hal. 165)

Hadits Keempat:

Rasulullah saw bersabda dalam kitab Hadits Kamzul Ummal jilid III hal. 200 dan dalam Abu Daud:
Ertiya:


"Orang yang tidak mengenal Imam Zamannya, maka ia akan mati sebagai matinya orang jahil yakni keadaannya seperti sebelum Islam"

Keterangan: Imam Zaman pada zaman sekarang ini ialah Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as

Orang-orang yang tidak berusaha untuk mengenalnya, maut mereka sebagaimana tertulis dalam hadits tersebut.

Hadits Kelima

Rasulullah saw bersabda dalam kitab Hadits Musnad Ahmad jilid VI hal. 80 dan Ibnu Majah hal. 315 bab Khurujul Mahdi:
Ertinya:


"Apakah kamu melihatnya (mahdi) maka ambil Bai'atnya, walaupun di antara kamu dan Mahdi terdapat (dirintangi) salju. Maka berjalanlah diatas salju dengan lutut-lututmu (merangkak) karena beliau itu Khalifah dan Mahdi dari pada Allah swt."

Keterangan: Hadits ini menjelaskan bahwa Bai'at kepada Imam Mahdi as diharuskan kepada semua kaum Muslimin, walaupun mereka akan mendapat banyak kesulitan dan kesusahan.

Orang-orang yang tidak masuk dalam bai'atnya, mereka bukan Muslim yang hakiki, sedangkan menurut hadits lain mereka adalah Muslim yang hanya di bibir.

Semoga Allah swt memberi taufik dan hidayah kepada segenap kaum Muslimin untuk mengenal dan menerima Imam Zamannya, yaitu Imam Mahdi dan Masih Mau'ud, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as.

Semoga Allah swt membuka hati mereka yang membaca artikel ini, supaya mereka boleh masuk dalam barisan tentera ruhani Imam Mahdi yang senjatanya hanyalah Quran dan Hadits.

Sudah menjadi rencana dan kehendak Allah swt bahwa dalam kemenangan atas semua agama, melalui IMAM MAHDI beserta pengikut-pengikutnya.

Oleh itu, setiap orang Muslim yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya berkewajiban memperkuat barisan itu supaya agama Islam diberi kemenangan cepat di seluruh dunia. Amin ya Rabbal alamin.


Tuesday, March 16, 2010

Muslim Tanpa Islam

Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifah Keempat Jemaat Ahmadiyah Muslim, dari semasa ke semasa mempelawa orang ramai dari pelbagai bangsa dan agama untuk mengajukan pelbagai persoalan serta isu-isu yang menarik perhatian mereka. Berikut adalah jawapan bagi soalan yang telah dikemukakan dalam sesi soal jawab yang diadakan pada tahun 1995 di Jerman oleh orang-orang keturunan Albania dari Bosnia.

Penyoal
Mengapakah orang-orang Ahmadi tidak diberi hak untuk mengerjakan ibadah Haji?

Hazrat Mirza Tahir Ahmad
Siapakah yang anda fikir telah merampas hak orang-orang Ahmadi- Allah atau manusia?

Penyoal
Manusia

Hazrat Mirza Tahir Ahmad
Jadi, anda hendaklah mengajukan pertanyaan ini kepada mereka, Allah telah memberi kami hak untuk mengerjakan ibadah Haji. Kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah(saw), kalimah kami adalah sama, kami solat, membayar zakat, berpuasa, dan kami percaya kepada ibadah Haji. Jadi, atas kuasa siapakah orang-orang ini telah mengambil hak kami? Anda seharusnya bertanya kepada mereka kenapa bertindak demikian?

Walaubagaimanapun, saya tahu mengapa anda mengajukan soalan ini? Para Ulama yang memberitahu anda bahawa orang Ahmadi bukan Muslim, sebab itu mereka telah melarang orang Ahmadi untuk menunaikan ibadat Haji. Jika jawapan itu munasabah, anda harus bertanyakan kepada mereka, adakah Rasulullah(saw) itu Muslim atau tidak? Dengan jelas mereka akan menjawab, "sudah tentu Rasulullah(saw) adalah orang Islam yang pertama". Kemudian anda tanyakan lagi bahawa siapakah orang pertama dalam sejarah hidup manusia yang dilarang mengerjakan ibadat Haji? Jawapan mereka seharusnya ialah Rasulullah(saw), apabila berada di Hudaibiya, Baginda telah dilarang secara paksa dari mengerjakan Haji oleh orang kafir Mekah. Jadi, orang Ahmadiyah yang berserta dengan Rasulullah(saw) dalam hal ini, dengan itu siapakah para ulama untuk campurtangan?

Ulama dan para Mullah datang secara senyap kepada anda dari belakang kami apabila kami tiada. Kenapa mereka tidak datang dan bersemuka dengan saya secara terang-terangan? Saya akan memberi mereka peluang untuk mengatakan apa sahaja diikuti dengan jawapan dari saya dan anda akan membuat penilaian samada mereka berkata bohong ataukah kami? Saya boleh membuktikan dari Al-Qur'an dan Hadis bahawa mereka telah menabur fitnah mengenai Ahmadiyah dan anda secara senyap mempercayainya kerana tidak tahu mengenai kami.

Di samping itu juga, anda kurang pengetahuan mengenai Islam. Hanya segelintir dari kalangan anda yang ada pengetahuan mengenai Islam. Anda mendengar kata-kata ulama dan mempercayainya. Ini tidak adil! Anda adalah orang yang berpengalaman dan mempunyai akal fikiran sendiri. Anda adalah orang-orang yang berilmu. Mengapa tidak mendengar dari pihak yang lain sebelum membuat keputusan?

Ibadah Haji bukanlah satu-satunya persoalan. Ia merangkumi persoalan yang lebih luas lagi. Saya tahu ulama-ulama telah menerbitkan bahan-bahan bacaan dan menulis buku-buku dan telah mendekati anda dan membisikkan di telinga anda kata-kata yang menentang kami. Apa yang mereka katakan adalah ringkas sekali bahawa kami ini, orang-orang Ahmadi bukan Muslim, jadi jangan ikut Ahmadiyah. Anda perlu bertanya; kenapa? Jawapan mereka adalah "kerana Arab Saudi telah mengisytiharkan Ahmadiyah sebagai bukan Muslim, Pakistan juga telah membuat pengisytiharan yang sama. Sebab itu kami dan orang-orang Islam yang lain juga berpendapat sama iaitu orang-orang Ahmadiyah bukan Islam".

Anda juga harus bertanya selanjutnya; apa lagi sebabnya? Mereka akan menjawab bahawa mereka tidak mengizinkan orang-orang Ahmadi itu mengucapkan dua kalimah Syahadat, Laa Ilaaha Illallah, Muhammadur Rasuulullah (Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah). Mereka akan menerangkan jika orang-orang Ahmadi mengucapkan kalimah ini, mereka akan dihukum. Mereka akan berkata; Pergilah ke Pakistan, dan lihatlah berapa ramai orang-orang Ahmadi yang telah dipukul dan dipenjarakan atas kesalahan hanya mengucap dua kalimah syahadat, Laa Ilaaha Illallaah, Muhammadar Rasuulullah. Mereka akan mengatakan lagi orang-orang Ahmadi ini bukan Muslim, kerana itu mereka tidak boleh mengucap kalimah syahadat.

Apalagi yang anda boleh tanya selanjutnya? Mereka akan memberitahu, "kami telah melarang mereka membina masjid-masjid. Kami telah melarang mereka dari melaungkan azan. Kami telah melarang mereka dari berkelakuan seperti orang-orang Islam. Kami telah melarang mereka mengucapkan Assalaamualaikum (sejahtera atas kamu). Bagaimana mereka (orang-orang Ahmadi) ini boleh dianggap Muslim sedangkan kami telah mencegah mereka dari semua perbuatan yang berunsurkan Islam. Inilah yang diberitahu oleh para ulama kepada anda.

Mereka selanjutnya akan berkata kepada anda, jika anda pergi ke Pakistan, anda akan dapat melihat dengan sendiri bagaimana mereka menghukum orang-orang Ahmadi kerana mengucapkan Kalimah Syahadat Laa Ilaaha Illallaah, Muhammadur Rasuulullah, serta membelasah dan memenjarakan mereka (Ahmadi). Dan lagi, orang-orang Ahmadi yang memberi salam dengan mengucapkan Assalaamualaikum kepada orang lain akan diheret ke balai polis, dibelasah dan dipenjara kerana mahkamah keadilan telah memutuskan bahawa sekarang ini, orang-orang Ahmadi yang mengucapkan dua kalimah syahadat Laa Ilaaha Illallaah, Muhammadur Rasuulullah adalah satu jenayah yang boleh membawa hukuman mati. Jika seseorang Ahmadi mengucapkan dua kalimah syahadat Laa Ilaaha Illallaah, Muhammadur Rasuulullah, dia boleh dibunuh di tengah jalan atau dihukum mati di mahkamah.

Apabila anda mendengar semua ini, anda seharusnya bertanyakan kepada mereka, TIDAKKAH semua ini membuktikan bahawa orang-orang Ahmadi mengucap kalimah yang sama seperti orang-orang Islam yang lainnya? TIDAKKAH ia membuktikan bahawa orang-orang Ahmadi mengerjakan solat dan melaungkan azan yang sama seperti orang-orang Islam yang lain? TIDAKKAH semua ini membuktikan bahawa orang-orang Ahmadi beriman kepada tuntutan mengerjakan ibadat Haji seperti orang-orang Islam yang lain? TIDAKKAH INI SEMUA MEMBUKTIKAN BAHAWA ORANG-ORANG AHMADI JUGA ADALAH ORANG ISLAM?

Oleh kerana merekalah yang telah menghalang orang-orang Ahmadi dari menjalankan kewajipan sebagai orang Islam, maka perbuatan ulama inilah yang bertentangan dengan ajaran Islam! Adakah seseorang yang menghalang orang lain dari mengerjakan solat boleh dianggap benar? Adakah dia seorang Muslim? Jika seseorang membina masjid demi untuk menyembah Allah di dalamnya, dan orang lain datang dan merobohkannya serta menghalang orang-orang lain dari beribadah di masjid tersebut, adakah orang itu boleh dianggap Muslim? Adakah dia dianggap Muslim dan orang yang dihalangnya itu bukan Muslim? Jika inilah jawapannya, maka saya ingin mengajak anda kepada sejarah awal Islam. Siapakah yang telah dilarang mengucap Laa Ilaaha Illallaah, Muhammadur Rasuulullah? Mereka adalah Rasulullah (saw) sendiri dan para pengikutnya. Mereka diheret di jalan-jalan di Mekah, titisan darah mereka menjadi bukti hingga hari ini. Ada juga kaum wanita yang ditusuk dengan lembing hingga mati kerana mengucapkan dua kalimah syahadat ini.

Jadi, adakah kejadian yang menimpa diri Rasulullah dan para sahabatnya menjadikan mereka ini bukan Islam? Mereka dilarang dari melaungkan azan, mereka dilarang mendirikan masjid-masjid, masjid-masjid mereka diserang dan dirobohkan. Mereka dilarang mengerjakan solat. Bukan sahaja orang biasa, malah Rasulullah(saw) sendiri pun dilarang mengerjakan solat. Di dalam Al-Qur'an ada disebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 10-12. iaitu; tahukah kamu tatkala hamba-Ku yang sempurna, Muhammad(saw) berdiri untuk mengerjakan solat, mereka datang dan menghalangnya dari mengerjakan solat. Mengikut sejarah awal Islam, apabila ada orang mengaku bahawa mereka adalah orang Islam, mereka akan dibelasah dan ini berlaku walaupun di hadapan Ka'abah.

Umar mengisytiharkan dirinya Muslim dan beliau telah dipukul. Mereka yang lain juga menerima nasib yang sama. Abu Zaf Gifari misalnya telah dibelasah hampir mati. Kesalahan mereka hanyalah kerana memeluk Islam. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang Islam bahawa mereka (orang Muslim) boleh menggelarkan diri mereka dengan panggilan apa sahaja asalkan jangan dengan perkataan Muslim. Orang-orang Islam yang dahulu telah dilarang membina masjid dan mengerjakan haji.

Inilah yang berlaku kepada orang-orang Islam yang terdahulu. Anda seharusnya bertanyakan kepada para ulama ini, "adakah benar mereka yang telah dilarang untuk melakukan semua ini dari golongan Islam? Jika anda mempunyai rasa hormat terhadap kemuliaan Rasulullah(saw) dan para sahabatnya, anda seharusnya mengusir mereka kerana mereka telah mengajak anda ke jalan orang-orang kafir Mekah, musuh Islam dan bukan menunjuk ke arah jalan yang dibawa oleh Rasulullah(saw). Hal ini sangat jelas sekali, namun saya hairan atas kecetekan fikiran anda . Anda telah menerima dalam diam-diam apa sahaja yang telah dikatakan oleh para ulama ini.

Banyak masjid-masjid orang Ahmadi di Pakistan yang telah dimusnahkan. Mereka telah menutup banyak masjid-masjid orang-orang Ahmadi, mereka telah melarang secara paksa orang-orang Ahmadi melalui undang-undang dari pergi ke Masjid untuk beribadah, dan mereka merasa bangga dengan tindakan mereka itu. Mereka menyiarkannya dalam surat khabar. Ia bukan sesuatu yang memalukan mereka. Mereka sama sekali tidak ada perasaan malu dengan melakukan jenayah-jenayah ini. Mereka menyiarkan dalam akhbar dengan rasa bangga. Sedangkan di dalam Al-Qur'an dinyatakan: Siapakah yang lebih dahsyat dari seorang penjenayah selain mereka yang cuba mengosongkan masjid-masjid serta menghalang orang-orang lalu dan pergi ke Masjid untuk beribadah'. Adakah anda percaya kepada Al-Qur'an yang telah meletakkan mereka antara manusia yang paling kejam sekali kerana mereka menghalang orang-orang dari pergi ke Masjid-masjid dan mereka telah memusnahkan masjid-masjid.

Mereka memusnahkan masjid-masjid kami di Pakistan untuk menunjukkan bahawa mereka adalah orang Islam yang terlebih baik. Bagaimana pula dengan masjid Babari di India apabila ia telah dimusnahkan oleh penganut-penganut Hindu? Mengapa mereka membantah hal itu? Jika dengan memusnahkan masjid di Pakistan, mereka menjadi Muslim yang terlebih baik, mengapa tidak menganggap penganut-penganut Hindu itu sebagai "Muslim yang terlebih baik" apabila mereka merobohkan masjid di India? Pada hal penganut-penganut Hindu itu telah mengikuti jejak langkah mereka- contoh yang terbaik dari orang-orang Islam Pakistan! Mereka sepatutnya memuji panganut-penganut Hindu itu dan berkata: "Syabas kepada penganut-penganut Hindu! Dengan memusnahkan masjid, kamu telah menjadi Muslim yang terlebih baik dari Muslim yang lainnya", Namun hal ini memang tidak masuk akal sama sekali.

Akhir sekali saya akan mengetengahkan kepada nada bukti-bukti dari Al-Qur'an yang akan menghilangkan keraguan dalam fikiran anda bahawa para ulama ini mewakili syaitan dan bukannya Allah. Mereka yang datang kepada anda dan menyuruh anda menjauhkan diri dari orang-orang Ahmadi, mereka adalah dari golongan syaitan dan adalah musuh-musuh Rasulullah(saw). dan saya akan buktikan dari Al-Qur'an. Tetapi, sebelum itu saya ingin bertanya sesuatu. Apabila orang-orang Bosnia, Albania atau orang-orang Islam yang lainnya yang berada di Eropah pergi ke pub-pub dan minum arak, adakah para ulama Arab Saudi atau ulama anda sendiri atau ulama Pakistan pernah datang kepada anda dengan berkata, "demi Tuhan! Jangan melakukan ini semua kerana ia bertentangan dengan Islam". Apabila mereka pergi ke gereja-gereja dan menjadi orang Kristian, pernahkah anda membaca buku-buku dari Arab Saudi memberi amaran tentang neraka Jahannam? Pernahkah mereka menyeru kepada anda "Jangan memeluk agama Kristian, jangan hancurkan keimanan anda"? Apabila anda tidak lagi beriman kepada Allah, adakah mereka mempedulikan anda? Pernahkah mereka berkata kepada anda, inilah tanda-tanda kewujudan Allah. Marilah mendapatkan bukti-bukti kewujudan Allah dari kami? Tidak! Tiada apa yang akan berlaku walau apapun tindakan yang anda lakukan. Selagi anda berada jauh dari Tuhan dan dekat kepada syaitan, mereka senang hati. Mereka puas hati bahawa tiada apa yang dianggap salah dalam keIslaman anda.

Tatkala anda menyahut seruan Mahdi yang telah dilantik oleh Allah, tiba-tiba mereka terasa seperti disiksa. Mereka seolah-olah terbakar dalam kemarahan dan merasa geram serta berkata, 'jangan mendekati mereka (orang-orang Ahmadi)." Apakah yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai perkara ini? Siapakah yang menyuruh mereka datang kepada anda dan melarang anda menjadi orang Ahmadi? Siapakah yang telah memimpin mereka untuk menyekat jalan yang menuju kepada Ahmadiyah? Saya akan memberitahukan anda apa yang terkandung dalam Al-Qur'an mengenai hal ini.

Allah Ta'ala berfirman bahawa ketika Adam(as) dilantik oleh Allah, syaitan/iblis tidak mahu tunduk kepada Adam dan berkata bahawa dia lebih baik dari Adam. Jadi, mengapa harus mengikut Adam? Apabila Allah menolak kemahuannya dan mahu menghumbankannya ke neraka, syaitan/iblis berkata:

iblis berkata:  "Berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan (Hari Kiamat)". (Surah Al-A'raf ayat 14)

iaitu, "Ya Allah, berilah aku masa hingga hari kebangkitan, hari kiamat, berikan aku waktu, jangan menghukum aku, jangan musnahkan aku dahulu. Biarkan aku melakukan sesuatu sehinga dunia kiamat sebelum manusia dibangkitkan semua". Apa yang akan dilakukannya?

iblis berkata lagi: "Oleh kerana Engkau (wahai Tuhan) menyebabkan aku tersesat (maka) demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus". (Surah Al-A'raf ayat 16)

iaitu, "kerana Engkau telah mendapati aku sesat dari jalan yang lurus, maka aku akan menghalang manusia dari menuju jalan-Mu, dari sampai kepada-Mu. Aku akan bisikkan ke telinga mereka". Kemudian apa yang akan dia lakukan? Selanjutnya Al-Qur'an menyatakan:

"Kemudian aku datangi mereka, dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta kiri mereka,; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur." (Al-A'raf ayat 17)

iaitu dia berkata, "Ya Allah, aku akan menghampiri mereka dari kanan, dari kiri, dari depan dan dari belakang mereka. Untuk apa? "untuk menghalang mereka dari datang kepada-Mu dan dari menyahut seruan pesuruh-pesuruh yang telah Engkau angkat. Ini akan menjadi tugasku saat ini. Jadi, tidakkah anda mengenai orang-orang ini sekarang? Apabila anda menuju ke arah syaitan dan anda tahu cara-cara menuju ke arahnya, dengan tidak mengerjakan solat, tidak membaca Al-Qur'an, tidak membayar zakat, meminum arak dan dalam erti kata lain, hidup secara bebas, yakni tidak beriman kepada Tuhan sama sekali. Apabila anda melakukan semua itu, mereka tidak peduli kerana anda menuju kepada keburukan, yakni jalan yang mereka tidak pernah halang. Mereka hanya menghalang jalan kepada Allah. Inilah janji syaitan yang akan dilakukannya. Mengapa anda tidak sedar bahawa mereka inilah yang menghalang ke jalan Allah dan bukan ke jalan keburukan? Mereka hanya menghalang satu jalan iaitu jalan menuju Allah.

Sekarang saya akan mencadangkan kepada anda satu ujian yang anda boleh cuba terhadap mana-mana ulama yang akan memberikan jawapan yang sama dengan apa yang saya berikan. Anda boleh jumpa mereka dan katakan bahawa anda telah mencuri, melakukan zina, minum arak, makan babi, merompak harta orang lain, memberi dan menerima rasuah. Ringkasnya, anda telah melakukan semua yang dilarang dalam Islam, tetapi anda mempunyai satu kebencian, yakni benci dengan Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Adakah anda dianggap Muslim atau tidak? Mereka berkata: Alhamdulillah, anda seorang Muslim yang hebat, anda adalah orang Islam yang terbaik.

Friday, March 12, 2010

Jauhi Bid'ah


Petikan Khutbah Huzur 15 Januari 2010

Lihat keadaan sekarang ini, orang Islam pada zaman ini banyak terikut-ikut dengan bid’ah-bid’ah dan perkara sia-sia dalam suasana kegembiraan yang mereka lalui akibat pengaruh peredaran zaman. Tetapi, seorang Ahmadi hendaklah memikirkan bahawa, apapun yang mereka lakukan itu hendaklah memberi suatu manfaat. Dan setiap amalan yang hendak dilakukan haruslah mematuhi batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah.

Saya telah menyatakan tentang kegembiraan dan kesedihan. Tentang kegembiraan yang dianggap paling menggembirakan ialah kegembiraan ketika berkahwin dan ini adalah wajib. Apabila ada sahabat yang berkata: kami akan sentiasa beribadat kepada Allah, kami tidak akan berkahwin, maka Rasulullah(saw) amat tidak menyukainya dan bersabda: Kebaikan adalah atas mereka yang mengikuti sunnahku dan ajaranku. Saya juga berkahwin, juga berpuasa dan beribadat. (Bukhari, Kitabun Nikah, Bab Targhib Fin Nikah, Hadis nombor 5063).

Tingkat ibadat baginda(saw) tidak dapat dikira atau dibuat perbandingan. Jadi, setiap umat Islam wajib untuk berkahwin sekiranya tidak ada masalah yang melintang. Tetapi, wujud adat yang berkenaan dengan itu, terutama sekali dalam masyarakat Pakistan dan India, yang langsung tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam.

Sekarang ini, untuk memenuhi adat-adat tersebut, sejumlah wang dibelanjakan sehingga majlis begitu meriah sekali, sehingga timbul fikiran bahawa ia sebahagian daripada perkahwinan dan dianggap satu kewajipan untuk mewujudkannya.

Majlis berinai adalah satu adat dan ia menjadi satu bahagian yang amat diperlukan dalam perkahwinan, ada jemputan dan dicetak dalam kad jemputan dan pelaminan dihias. Dan bukan hanya setakat itu sahaja, malah jemputan berlangsung selama beberapa hari sebelum hari perkahwinan. Kadang-kadang ia belangsung selama beberapa minggu sebelum perkahwinan. Setiap hari, pelaminan akan ditukar hiasannya. Tentang makanan pula, hari ini lain, esok lusa lain lagi dan dalam jumlah yang berlainan. Semua ini adalah adat, sehingga orang yang tidak berkemampuan pun terjerat di dalamnya. Dan yang paling menyedihkan lagi ialah ada orang yang tidak mampu sanggup meminjam dan berhutang.

Ini dilakukan oleh orang ghair Ahmadi, sekarang ini di rumah-rumah Ahmadi sudah mulai berlaku dan mula mengamalkan perkara-perkara yang sia-sia. Atau ada beberapa keluarga yang terpengaruh dengan amalan ini. Mereka lebih terikut-ikut dengan masyarakat sekeliling berbanding dengan mematuhi petunjuk daripada imam zaman mereka.

Beberapa bulan yang lepas, saya telah sentuh hal ini, bahawa hindari jemputan majlis-majlis berinai yang melampaui batas perbelanjaan. Pada hari tersebut, ada sebuah rumah Ahmadi yang membuat jemputan majlis berinai. Apabila mereka mendengar khutbah saya, mereka terus cancel majlis tersebut dan hanya memanggil beberapa kawan-kawan rapat untuk makan, dan makanan yang telah dimasak dihantar ke Masjid Baitul Futuh yang kebetulan ada majlis. Inilah tindakan yang seharusnya ada pada diri setiap Ahmadi, terus mengamalkan apa yang diperintahkan lalu membuat permohonan maaf.

Tetapi, saya juga mendapat aduan dari Rabwah dan Pakistan. Beberapa orang telah mengadakan suatu majlis melebihi keperluan. Dan oleh kerana Rabwah adalah bandar kecil, oleh sebab itu semua perkara dapat kelihatan dengan mudah. Sebab itu, saya mengatakan secara terbuka, jangan mengikuti adat-adat resam ini dan tutup amalan-amalan itu.

Hazrat Masih Mau’ud(as) berkata: “Dalam kaum kita, ada adat yang buruk iaitu membelanjakan ratusan Rupiah dalam perkahwinan dengan sia-sia”. (Majmuah Isytiharat, Jilid Awal, halaman 70)

100 tahun yang lepas atau lebih daripada itu, membelanjakan ratusan Rupiah adalah satu jumlah yang begitu besar. Tetapi, hari ini, bukan lagi ratusan malah mencapai ratusan ribu dan kadang-kadang melebihi kemampuan sendiri. Mungkin pada zaman ini perbelanjaan lebih banyak lagi yang dibuat. Hazrat Masih Mau’ud(as) juga menyatakan bahawa menyalakan api dan sebagainya juga adalah haram. (Malfoozaat Jilid 5, halaman 49, edisi baru)

Perkahwinan juga dikaitkan dengan nyalaan api. Sekarang ini, rumah-rumah yang berkahwin dinyalakan lampu-lampu yang kadang-kadang melebihi keperluan. Dari satu arah, Pakistan riuh mengenai hal ini, setiap orang yang datang dan surat khabar juga menyatakan bahawa elektrik dalam kekurangan. Kadang-kadang load shedding berlaku berjam-jam lamanya. Harga barang juga meningkat. Kemudian, pada arah yang lain ada rumah-rumah yang melakukan perbelanjaan yang begitu besar untuk tujuan yang sia-sia, yang bukan sahaja merugikan negara, malah terjerat dalam dosa. Oleh sebab itu, orang Ahmadi di Pakistan hendaklah memikirkan hal ini iaitu jangan melakukan pembaziran, terutama sekali di Rabwah, perhatikan hal ini dengan betul.

Di Rabwah, hal ini adalah tanggungjawab Sadar Umumi untuk mengawasi, jangan sampai ada rumah-rumah yang membuat pembaziran dalam perbelanjaan yang cuma menunjuk-nunjuk sahaja. Kurnia khas Allah Ta’ala atas Jemaat ialah dalam keadaan bersedih pun terhindar dari melakukan adat kebiasaan. Tidak menjadi seperti orang ghair Ahmadi yang mengamalkan hari ketujuh, ke-10, dan ke-40. Adat ini telah menjadi beban kepada banyak keluarga. Tetapi, jika suatu masyarakat sudah mula mengamalkan sejenis adat resam, ia akan membuka satu jenis adat yang baru lagi, beginilah cara adat-adat ini berkembang.

Jadi, setiap Ahmadi hendaklah memahami kedudukan masing-masing. Allah Ta’ala telah memberi kurnia dengan menggabungkan mereka dengan Jemaat Masih dan Mahdi ini. Oleh itu, perkara yang menjadi kewajipan ialah beramal atas ajaran Islam yang sahih. Ajaran Islam tentang perkahwinan boleh mengadakan suatu majlis. Jika berkemampuan boleh menyediakan makanan. Ini juga bukan satu kewajipan bahawa setiap rombongan pengantin lelaki yang datang, tetamu-tetamu dijemput makan. Jika rombongan pengantin lelaki datang dari jauh, cukuplah untuk memberi makan kepada mereka sahaja. Tetapi, jika undang-undang negara melarangnya, maka harus berhenti dari membuat jamuan dan sebagainya, hanya perlu untuk memberi makan kepada saudara terdekat dan rombongan pengantin lelaki sahaja. Ini kerana di Pakistan, dalam suatu waktu kerajaan telah melarang. Apa yang berlaku sebenarnya saya tidak tahu, tetapi, larangan itu masih berlaku sehingga sekarang.

Walimah adalah perkara yang wajib, iaitu memanggil saudara terdekat untuk datang. Jika dilihat, inilah hukum yang ada dalam Islam dalam soal menjemput makan dalam perkahwinan. Tetapi, tidak pula jadi kewajipan harus dengan belanja yang besar. Setakat yang mampu, itulah yang dilakukan.

Jadi, sebagaimana yang telah saya katakan bahawa Allah Ta’ala telah memberitahu tujuan kita diciptakan. Setiap amalan yang baik yang dibuat kerana Allah Ta’ala, ia akan menjadi ibadat. Jika direnungkan dan diteliti, di situlah kehidupan kita dan dari situ jugalah kita akan selamat dari adat resam, terhindar dari perkara bid’ah, terhindar dari pembaziran, terhindar dari perkara sia-sia dan juga terhindar dari melakukan kezaliman.

Zalim itu mungkin hanya kelihatan dari seorang pemberontak, tetapi kadang-kadang seseorang yang terjerat dalam perkara-perkara bid’ah ini sedang berlaku zalim atas diri sendiri. Kemudian, apabila adat itu sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka kezaliman berlaku atas orang-orang miskin kerana beranggapan mungkin hal ini satu perkara yang wajib dilakukan.

Apabila kezaliman, perkara sia-sia dan bid’ah wujud dalam masyarakat, maka akan timbul amalan mengambil hak orang lain, dan sebagaimana yang telah saya katakan bahawa akan wujud masyarakat yang zalim. Tetapi, jika kita menghindarkan diri dari perkara-perkara ini, maka kita juga akan selamat dari mengambil hak orang lain, akan terhindar dari melakukan kezaliman dan akan mendapat keredhaan Allah Ta’ala.

Hari ini selain Ahmadi, siapa lagi yang lebih baik dalam memperkatakan tentang soal menunaikan hak hamba-hamba? Hari ini selain Ahmadi, siapa yang telah berikrar untuk menjauhkan perkara-perkara bid’ah seperti ini? Hari ini selain Ahmadi, siapa lagi yang telah berikrar akan menjunjung tinggi perintah Al-Qur’an? Hari ini selain Ahmadi, siapa lagi yang telah berikrar akan menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasul atas dirinya?

Jadi, jika hanya Ahmadi yang telah mengikrarkan hal itu semua, yang telah bergabung dalam Jemaat Imam Zaman, yang telah masuk dalam Jemaat ini dengan syarat-syarat yang tertentu, maka setiap Ahmadi hendaklah berusaha untuk menyempurnakan ikrar tersebut. Dengan peraturan yang ada ini, ia bukan hanya menguatkan diri kita, malah menjauhkan kita dari perangkap syaitan.

Dengan mengamalkan perintah Allah dan Rasul, kita sebenarnya telah melindungi diri sendiri. Memberi ketajaman dalam kefahaman dan firasat. Memelihara kehormatan dan kesucian. Meningkatkan perasaan malu. Berusaha melahirkan kesabaran dan ketenangan dalam diri. Berusaha melahirkan zuhud dan ketakwaan dalam diri. Berusaha menguatkan keimanan. Berusaha menunaikan amanat yang telah dipertanggungjawabkan. Berusaha untuk mencapai tingkat tertinggi dalam kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya agar dapat menunaikan tujuan sebenar dirinya diciptakan.

Jadi, jika mahu keluar dari kegelapan, dan hendak menunaikan hak bai’at kepada imam zaman, maka kamu hendaklah meninggalkan perkara-perkara keduniaan. Berusahalah untuk menjadikan diri kamu suci. Kamu juga hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk melahirkan akhlak yang tinggi dalam diri.

Tadi, saya telah menyentuh tentang meningkatkan perasaan malu dalam diri. Malu juga adalah sebahagian daripadan iman. Rekaan-rekaan dunia yang terkini, sebagaimana yang telah saya nyatakan bahawa TV, internet dan sebagainya, semua itu telah megubah sejarah perasaan malu itu. Setelah memperlihatkan perbuatan yang memalukan pun masih lagi mengatakan bahawa ini bukan perbuatan yang memalukan.

Jadi, tingkat perasaan malu seorang Ahmadi tidak harus seperti itu seperti yang diperlihatkan dalam TV dan internet. Ia bukan setakat memalukan, malah ia menunjukkan ketidaksedaran. Dan ada beberapa rumah Ahmadi juga sudah mulai menterbalikkan erti pardah, sehingga mereka tidak berhijab atau tidak berpardah. Dengan perkembangan zaman, beberapa istilah dan perangai menjadi berubah yang mana seorang yang baik tidak dapat melihatnya walaupun suami isteri. Adakalanya suatu perbuatan apabila dilakukan di hadapan seseorang, ia bukan hanya tidak boleh, malah menjadi satu dosa. Jadi, jika Ahmadi tidak mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan buruk seperti ini, maka sebenarnya ia belum lulus dalam ikrarnya, imannya kepada imam zaman juga menjadi sia-sia.

Rasulullah(saw) dengan begitu jelas menyatakan bahawa alhayaa’u syu’batum minal iimaan yakni malu itu sebahagian daripada iman. (Muslim Kitaabul Iman, bab Sya’bul Iman Wa Afdhaluha... hadis nombor 59)

Jadi, setiap Ahmadi, terutama sekali anak-anak muda, jangan terpengaruh dengan media-media, jika tidak, maka iman akan terlepas dari tangan. Disebabkan perbuatan buruk itulah yang akan menyebabkan ramai orang yang melangkah jauh melebihi batasan yang telah diberikan, sehingga menyebabkan ada beberapa orang yang terpaksa dikeluarkan dari Jemaat. Ingatlah sentiasa bahawa setiap perbuatanku adalah diredhai Allah Ta’ala.

Ada dalam satu hadis, Rasulullah(saw) bersabda: Ketiadaan perasaan malu menjadikan seseorang kelihatan buruk, manakala orang yang ada perasaan malu akan dikurniakan keindahan dan menjadikannya kelihatan cantik. (Tirmizi Kitabul Birri Was Sholaat, ... (hadis nombor 1974)

Jadi, inilah kecantikan yang lahir dalam diri insan disebabkan melakukan amal soleh.

Dalam satu hadis ada menyatakan bahawa Rasulullah(saw) bersabda: tanamkan dalam hati perasaan malu terhadap Allah seperti yang sepatutnya. Para sahabat berkata: syukur kepada Allah yang mengurniakan perasaan malu kepada kami. Rasulullah(saw) bersabda: bukan begitu! Tetapi orang yang mempunyai perasaan malu akan memelihara kepala dan apa pun yang bermain di dalam kepalanya. (yakni memelihara apapun khayalan yang terlindas dalam otak). Kemudian, perut dan apa yang ada di dalamnya juga hendaklah dipelihara. Sentiasa ingat kepada maut dan musibah. Orang yang melihat kepada akhirat akan meninggalkan khayalan kecantikan hidup di dunia. Jadi, mereka yang menjalani kehidupan seperti ini, bererti mereka telah menyimpan rasa malu kepada Tuhan. (Tirmizi, Kitab Shiftul Qiyyamah war Raqa’iq wal War’u, bab 89/24, hadis nombor 2458)

Jadi, semua fikiran yang menyerbu masuk ke dalam khayalan hendaklah mempunyai rasa malu kepada Allah. Jika yang datang pun adalah fikiran buruk, maka hendaklah menghalaunya dengan segera melalui istighfar. Jika fikiran bersih, maka amalan pun akan bersih. Kemudian, perkara sia-sia tidak akan dapat menyelinap masuk ke dalam diri seorang insan.

Dalam mencari rezeki pun, setiap insan hendaklah menggunakan sarana yang halal, rajin berusaha, serta rajin mencari rezeki. Jangan memerhatikan harta orang lain dan mahu merampasnya. Di Pakistan dan beberapa negara lain, sudah menjadi kebiasaan untuk mengambil rasuah, dan ini bukanlah sumber rezeki yang halal. Rasulullah(saw) juga ada menyatakan agar memelihara perut dan makanan yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi, berilah makanan perut kamu dan perut isteri serta anak-anak melalui rezeki yang halal. Dengan itu, kamu akan menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar.

Terdapat satu doa daripada Hazrat Masih Mau’ud(as). Untuk mendapatkan Allah Ta’ala, doa ini ditulis. Beliau(as) berkata: Wahai Tuhan yang Maha Qadir! Penunjuk jalanku, perlihatkanlah kepada kami jalan-jalan yang mana orang-orang siddiq dan suci telah mendapatkan Engkau, dan hindarilah kami dari jalan-jalan yang hanya ada syahwat, kebencian dan permusuhan atau kecenderungan kepada dunia. (Piagham Sulh, Rohani Khazain Jilid 23, cetakan Rabwah)

Jadi, kita hendaklah berusaha untuk meneliti ikrar kita, dan juga memahami dengan benar syarat-syarat bai’at agar termasuk dalam golongan yang mempunyai keimanan yang hakiki. Hendaklah sentiasa ingat bahawa kita telah beriman kepada nabi yang telah menunjukkan jalan yang lurus, yang mengajarkan mana satu perbuatan baik dan mana satu yang buruk. Jika selepas itupun kita masih mengamalkan adat kebiasaan dan perkara sia-sia, maka itu menunjukkan bahawa kita tidak boleh menunaikan hak ibadat dan juga tidak boleh mendapat bahagian daripada nur itu.

Allah Ta’ala berfirman mengenai diri Rasulullah(saw) dalam Surah Al-A’raaf:158 yakni orang yang beriman kepadanya, dia akan memerintahkan mereka melakukan kebaikan dan menghalang mereka dari melakukan kejahatan. Dan untuk mereka telah dihalalkan benda-benda yang suci dan mengharamkan benda-benda yang kotor. Dan juga bebanan atau belenggu mereka akan dilepaskan.

Rantai yang membelenggu leher akan dilepaskan. Belenggu yang terdapat pada kaum-kaum sebelumnya atau dalam generasi terdahulu, mereka melupakan agama lalu terjebak dalam adat kebiasaan, yakni belenggu yang terdapat pada orang Yahudi dan Kristian sedang diamalkan oleh beberapa orang Islam. Jika hal itupun terdapat dalam diri kita, bagaimana kita boleh mendakwakan bahawa kita sedang memperjuangkan amanat Rasulullah(saw) di seluruh dunia. Jadi, belenggu ini harus kita lepaskan.

Kemudian, perkara ini juga hendaklah selalu kita ingat bahawa kita juga beriman kepada nabi yang telah menunjukkan perbezaan antara halal dan haram, dan juga yang melepaskan belenggu kesalahfahaman mengenai agama. Tetapi, seperti yang telah saya beritahu bahawa, itu adalah nasib malang umat Islam, walaupun dengan hidayat yang begitu jelas pun, masih juga meletakkan belenggu itu di leher.

Tetapi, kita sebagai Ahmadi yang telah bai’at kepada Hazrat Masih Mau’ud(as), kita hendaklah memahami hakikat bagaimana untuk melepaskan belenggu ini dari leher kita. Ini satu kurnia Allah Ta’ala kerana kita terselamat dari memuja kuburan. Kita terhindar dari memuja orang-orang suci walaupun ada aduan dari beberapa tempat. Dan secara umumnya kita terhindar dari adat-adat kebiasaan, tetapi seperti yang saya katakan bahawa ada benda-benda yang menyelinap masuk. Sekiranya kita tidak berhati-hati, maka beban ini akan membelenggu kita, padahal ia telah dinyatakan oleh Rasulullah(saw) dan juga imam zaman menasihatkan agar kita menghindarinya. Jika itu yang terjadi, maka kita akan jauh dari agama.

Sekarang ini jelas, apabila keadaan seumpama itu yang berlaku, maka ia akan terkeluar dari Jemaat. Ini kerana mereka yang ada hubungan dengan Jemaat adalah mereka yang mendapat bahagian daripada nur dan juga mendapat bahagian daripada Allah, rasul dan kitab. Jika ada yang tidak mengambil bahagian daripada Allah, rasul dan kitab, mereka itu tidak mendapat bahagian daripada nur. Manakala mereka yang tidak berusaha mendapatkan nur, itu bererti mereka jauh daripada keimanan. (Bukhari Kitabud Da’wat)


Untuk teks penuh, email