Thursday, November 12, 2020

Tafsir Surah Al-Falaq (No. 01)

Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan seluruh makhluk, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dan dari kejahatan yang menjadikan kegelapan ketika meliputi, dan dari kejahatan orang-orang yang meniupkan perpecahan pada simpulan-simpulan, ikatan persahabatan, dan dari kejahatan pendengki apabila ia mendengki. (Terjemahan surah Al-Falaq)

Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan dari kejahatan makhkuk-makhluk, dan juga dari malam yang begitu gelap-gelita, yakni kerosakan yang besar sama seperti malam yang gelap-gelita, dan untuk menerangi kembali zaman yang gelap-gelita itu, kekuatan dan pertolongan Ilahi sangat diperlukan kerana insan tidak mampu untuk keluar daripada kegelapan ini. (Barahin Ahmadiyah Bahagian Empat, Rohani Khazain Jilid 1 halaman 604, catatan dalam nota kaki nombor 3)

Surah Al-Falaq dan surah An-Naas adalah tafsir kepada surah Ikhlas dan surah Tabbat. Dan di dalamnya diterangkan tentang doa yang dipohon kepada Allah ketika kegelapan menyelubungi pada waktu Maseeh dari Allah disusahkan dan ketika kegelapan Kristian tersebar di seluruh dunia. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain, Jilid 17, halaman 218)

Ketika kamu melihat fitnah Kristian dan kamu menjadi sasaran musuh-musuh Maseeh Mau’ud, maka mohonlah doa kepada Allah “aku mohon perlindungan dari segala kejahatan makhluk yang terdiri daripada musuh dalaman atau luaran kepada Allah Ta’ala yang merupakan pemilik waktu subuh dan berkuasa menzahirkan cahaya terang. Dan aku juga memohon perlindungan Allah dari kejahatan malam yang gelap, kegelapan yang dilakukan oleh fitnah Kristian dan fitnah orang-orang yang menolak Maseeh Mau’ud”.

Inilah doa yang harus dipanjatkan. Ketika kegelapan semakin menyelubungi suasana, kita memohon perlindungan Tuhan dari kejahatan perwatakan wanita-wanita yang menggunakan kuasa azimat-azimat yang dijampi, yakni kesusahan dalam syariat Muhammad yang harus dipermudahkan, dan kesulitan serta kerumitan yang mana orang-orang jahil membuat kritikan atasnya, dan yang menjadi punca pendustaan terhadap agama, atas mereka itu banyak lagi tiupan-tiupan yang disebabkan oleh permusuhan, yakni dalam masalah-masalah Islam yang sangat halus serta kelihatan sulit, orang-orang jahat itu membuat satu kaedah penipuan sehingga ia menjadi bahan kritikan yang sangat rumit yang menjadikan orang ramai boleh tergelincir. Mereka juga mencipta falsafah dalam suatu urusan lalu menarik perhatian orang ke atas mereka.

Dan mereka ini ada dua golongan, satu daripadanya ialah para penentang dan musuh agama seperti paderi yang sentiasa mencari bahan untuk dikritik, dan golongan yang kedua ialah ulama-ulama Islam yang tidak mahu meninggalkan kesalahan mereka, serta meniupkan keinginan peribadi mereka sehingga agama fitrat yang sepatutnya mudah, akhirnya menjadi begitu sulit. Mereka juga memiliki perwatakan wanita yang mana tidak mahu berhadapan dengan mana-mana utusan Tuhan. Mereka hanya menukar-nukar kritikan supaya perkara sulit itu dapat diselesaikan dan kebanyakan perkara sulit mereka letakkan di bawah tanggungjawab pembaharu dari Tuhan.

Mereka itu mendustakan Al-Quran dan melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah Ta’ala. Dan amalan mereka juga menzahirkan bahawa mereka membantu musuh-musuh yang menentang Al-Quran dan musuh-musuh yang sama akidah dengan mereka. Jadi, dengan cara inilah mereka ingin mempermudahkan kesulitan-kesulitan itu, sebab itu kita memohon perlindungan Allah dari kejahatan mereka, dan kita juga memohon perlindungan Allah dari kejahatan orang yang hasad kepada kita apabila mereka sudah memperlihatkan kebencian mereka. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 220-221)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 419-420)


No comments:

Post a Comment