Wednesday, November 4, 2020

Tafsir Surah An-Naas (No. 02)

Untuk menyempurnakan akhlak fadilah, Allah Ta’ala mengisyaratkan kepada ibu bapa dan mursyid di dalam perkataan ROBBIN NAAS supaya dalam menyatakan rasa syukur, manusia akan terdorong untuk mensyukuri Rabb dan Pemberi Hidayat yang hakiki. Inilah kunci dalam menyelesaikan perkara ini iaitu surah yang suci ini dimulakan dengan ROBBIN NAAS. Ia tidak dimulakan dengan ayat ILAAHIN NAAS. Oleh kerana sesuai dengan kehendak Allah Ta’ala mursyid rohani memberikan tarbiyat berdasarkan taufik dan hidayat-Nya, sebab itu ia termasuk di dalamnya. Kemudian ayat berikutnya MAALIKIN NAAS yakni mintalah pertolongan dari Allah yang merupakan Raja kamu. Ini juga merupakan satu lagi isyarat supaya manusia di dunia ini diajar tentang tamadun. Allah Ta’ala adalah Raja yang hakiki, tetapi di dalamnya ada isyarat bahawa raja secara bayangan juga ada dan di sinilah mengajarkan tentang pemerintah manusian yang perlu dipatuhi. Di sini tidak khusus memberitahu tentang pemerintah orang kafir, musyrik dan mereka yang berpegang pada ajaran Tauhid, ia tidak terikat malah secara umum tanpa mengira ajaran agamanya. Di sini urusan agama atau akidah adalah terpisah. Di dalam al-Quran, di mana pun ia menyentuh tentang sifat Allah sebagai Muhsin, di situ ia tidak meletakkan syarat sama ada ia Muslim, orang yang memegang ajaran Tauhid atau mana-mana pegangan agama. Tidak kira seseorang itu dari mazhab mana, apabila Allah Ta’ala menyentuh sifat Mushin, pada masa yang sama juga menekankan agar manusia juga turut berbuat ihsan sebagaimana ayat HAL JAZAA’UL IHSAANA ILLAL IHSAAN (ar-Rahman:61), adakah amalan ihsan boleh dibalas dengan ganjaran selain ihsan. (Rowaidad Jalsa Dua, Rohani Khazain Jilid 15, halaman 603-604)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 426-427)


No comments:

Post a Comment