Sunday, November 8, 2020

Tafsir Surah an-Naas (No. 06)

Terdapat empat surah di dalam al-Quran yang sangat kerap dibaca. Di dalamnya ada menyentuh tentang Maseeh Mau’ud dan jamaatnya. Pertama ialah surah Fatihah, ia dibaca dalam setiap rakaat solat. Di situ ada bukti dakwaan kita. Kedua ialah surah Jum’ah yang di dalamnya ada ayat  wa aakhariina minhum, ia berkaitan dengan jamaat Maseeh Mau’ud. Ini dibaca setiap Jumaat. Ketiga ialah surah Kahfi, yang mana untuk membacanya Rasulullahsaw telah memberikan penekanan. Ia menyentuh tentang dajjal dalam 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Keempat ialah surah terakhir dalam Quran yang menyentuh tentang dajjal yang disebut khannas, dan di dalam Taurat Ibrani tertulis dajjal yang disebut nahasy. Dan banyak lagi di berbagai tempat di dalam al-Quran yang menyentuh tentangnya. (al-Hakam Jilid 5, nombor 3, tarikh 24 Januari 1901, halaman 11)

Malaikat mengajak dan membantu dalam hal yang baik sebagaimana di dalam ayat Quran  aiyadahum biruuhim minhu manakala syaitan pula akan mengajak ke arah kejahatan sebagaimana di dalam Quran ada lafaz yuwaswisu. Kedua-dua perkara ini tidak boleh dinafikan. Kegelapan dan cahaya akan selalu beriringan. Benda yang tidak wujud tidak boleh dibuktikan tanpa ilmu. Oleh sebab itu orang yang berilmu memiliki ribuan keajaiban-keajaiban. Dalam qul a’uuzu bi rabbin naas, ia menyentuh tentang was-was syaitan sebagaimana apa yang berlaku sekarang ini. Was-was yang besar ialah meletakkan salah faham mengenai ketuhanan, sebagai contoh apabila melihat seseorang yang sangat kaya, maka timbul dalam fikiran bahawa orang ini akan menjadi penjaga. 

Sebab itu diseru agar memohon perlindungan dari rabbun naas yang hakiki, kemudian manusia pula mula menganggap raja-raja dan pemerintah dunia sebagai penguasa yang sebenar ke atas mereka. Lalu dikatakan kepada mereka malikin naas itu adalah Allah sendiri. Kemudian, kesan daripada was-was manusia ialah mereka mula menyamakan makhluk dengan Tuhan sehingga begitu takut sekali. Itulah sebabnya dikatakan di sini ilaahin naas.

Terdapat tiga jenis was-was, untuk menjauhkannya juga ada tiga perancangan. Dan yang memasukkan was-was itu ialah khannas yang mana di dalam Taurat bahasa Ibrani ia disebut nahasy yang telah datang membuat serangan senyap-senyap kepada Hawa. Dari sini kita dapat mengetahui bahawa dajjal tidak akan memberitahu rancangannya malah akan melakukan serangan secara sembunyi-sembunyi supaya tidak ada sesiapa yang tahu. Ini adalah salah jika menyatakan syaitan sendiri yang pergi menemui Hawa, malah sebagaimana sekarang ini dia datang secara senyap-senyap, begitu juga dulu dia datang dengan senyap-senyap. Dia telah memenuhkan buah fikirannya dalam pemikiran seseorang sehingga orang berkenaan menjadi alatnya. Syaitan telah meletakkan perkara ini dalam hati mana-mana penentang agama dan syurga yang pernah didiami oleh Hazrat Adamas adalah di bumi ini juga, namun ada suatu kejahatan yang telah menjadikan rasa was-was dalam hati mereka. (al-Hakam Jilid 5, nombor 12, tarikh 31 Mac 1901, halaman 10)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 429-430)


No comments:

Post a Comment