Monday, November 9, 2020

Tafsir Surah an-Naas (No. 07)

Jin ini menyerang dengan senyap-senyap dan dia membuat permusuhan dalam bentuk kasih sayang. Kasih sayang itulah yang dibuat oleh nahasy ketika menyerang Hawa. Akibat daripada kasih sayang seperti itu adalah sama seperti yang sebelumnya telah berlaku. Inilah yang menyebabkan Adam mendapat musibat. Waktu itu ia berkelakuan laksana pemberi nasihat yang lebih layak berbanding Allah Ta’ala.

Demikian juga kali ini, janji hidup kekal itu jugalah yang akan dipersembahkan sama seperti syaitan lakukan sebelumnya. Sebab itulah permulaan dan penghujung al-Quran atas perkara yang sama. Rahsia di sebaliknya ialah supaya dapat memberitahu bahawa ada satu Adam di penghujung zaman nanti. Permulaan Quran iaitu surah Fatihah diakhiri dengan walad dhoolliin. Semua mufassir sepakat bahawa maksud dholliin di sini merujuk kepada golongan Kristian. Kemudian penghujung al-Quran ialah qul a’uuzu birabbin naas, malikin naas, ilaahin naas, min syarril waswasil khonnaas, allazi yuwas wisu fii suduurinn naas, minal jinnati wan naas.

Sebelum surah ini, terdapat ayat qul huwal laahu yang menyentuh tentang ketauhidan Allah seolah-oleh menolak ajaran Trinity. Selepas itu dengan penjelasan surah an-Naas menzahirkan bahawa ia merujuk kepada golongan Kristian. Wasiyat terakhir yang diseru ialah hindari sentiasa serangan syaitan. Syaitan ini ialah nahasy dan sekarang ini disebut khannas, yang perlu dihindari. Dan apa yang dikatakan bahawa datanglah ke bawah perlindungan Rabb, dari situ kita dapat mengetahui bahawa ini bukan urusan jasmani tetapi rohani.

Jika makrifat dan hakikat tentang Allah kita kuat, maka kita akan sentiasa terselamat. Dalam akhir zaman ini, perang antara syaitan dan Adam juga merupakan perang terakhir. Tuhan dan malaikat akan bersama-sama dengan Adam dalam memerangi syaitan. Allah Ta’ala akan turun bersama-sama dengan segala sarana peperangan bagi menghancurkannya dan Maseeh Tuhan akan berhadapan dengannya. Lafaz Maseeh ini bermaksud khalifah dalam bahasa Arab dan juga Ibrani. Di dalam hadis tertulis lafaz Maseeh dan di dalam Quran ialah khalifah. Kesimpulannya, telah ditentukan bahawa dalam perang terakhir ini, khatamul khulafa yang muncul pada akhir ribuan yang keenam, akan mendapat kemenangan. (Al-Hakam Jilid 6, nombor 25, tarikh 17 July 1902, halaman 6)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 431-432)

No comments:

Post a Comment