Wednesday, November 18, 2020

Tafsir Surah Al-Ikhlas (No. 03)

Al-Quran juga sejak permulaan lagi telah menyentuh tentang maghdhuubi alaihim dan juga dhoolliin, kemudian pada bahagian akhir ia menjelaskan tentang perkara ini sebagaimana dalam ayat Lam Yalid, Wa Lam Yulad. Semua ini adalah untuk membuat penekanan dan juga memberitahu bahawa khabar ghaib tentang Maseeh Mau’ud dan kemenangan atas Kristian bukan sekadar falsafah tetapi akan bersinar seperti matahari. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 222)

Penzahiran syaitan yang terakhir dinamakan sebagai dajjal iaitu penzahiran yang sempurna baginya, di mana Al-Quran telah menyentuhnya dipermulaan lagi dan juga pada bahagian akhir, yakni firqah dhoolliin yang disentuh dalam surah Fatihah. Kemudian tiga surah terakhir Quran juga menyentuhnya iaitu surah Ikhlas, Falaq dan surah An-Naas. Cuma bezanya ialah dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang akidah kaum ini sebagaimana firman Allah Ta’ala Qul Huwallaahu Ahad. Allaahus Shomad, Lam Yalid Wa Lam Yuulad, Wa Lam Yakul Laahuu Kufuwan Ahad Yakni Allah Ta’ala itu Esa dan Ahad, yakni tidak ada lagi selain Dia. Tidak mempunyai anak dan bukan anak kepada sesiapa, dan tidak ada serupa dengan-Nya. Ringkasnya, dalam surah ini menjelaskan apa akidah kaum tersebut. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid17, nota kaki halaman 269,270)

Dengan menyatakan ayat Qul Huwallaahu Ahad, Allaahus Shomad menjelaskan bahawa Dia adalah sembahan yang hakiki, yakni segala sesuatu akan memperhambakan diri kepada-Nya, rujuk kepada-Nya. Segala yang lain memerlukan Dia sedangkan Dia tidak perlukan sesiapa. Kemudian ayat Lam Yalid Wa Lam Yuulad menyatakan bahawa Dia tidak mempunyai anak dan Dia bukan anak kepada sesiapa. Kemudian ayat Wa Lam Yakul Laahuu Kufuwan Ahad memberitahu bahawa sejak azali lagi tidak ada yang serupa dengan-Nya, yakni wujudnya sangat suci. …... kedua-dua surah ini (Ikhlas dan Falaq) hanya menyentuh satu firqah , bezanya cuma dalam surah Ikhlas memberitahu tentang akidah firqah tersebut dan surah Falaq memberitahu keadaan amalan mereka. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 270,271, nota kaki)

Dalam ayat Qul Huwallaahu Ahad ….. mempersembahkan akidah yang perlu diterima, kemudian Lam Yalid Wa Lam Yuulad diajarkan tentang akidah yang patut ditolak. (Tohfah Golerwia, Rohani Khazain Jilid 17, halaman 285, nota kaki)

Di dalam bahagian akhir Quran, ada penolakan ajaran Kristian sebagaimana yang diajarkan dalam ayat Qul Huwallaahu Ahad. Allaahus Shomad, Lam Yalid Wa Lam Yuulad. (Bahtera Nuh, Rohani Khazain Jilid 19, halaman 84)

>>>bersambung<<< 

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 415-416)


No comments:

Post a Comment