Saturday, November 21, 2020

Tafsir Surah Al-Lahab

Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia! Tidak memberi manfaat kepadanya hartanya dan apa yang dia usahakan. Segera ia akan masuk api yang menyala-nyala. Dan juga isterinya akan menjadi pemikul kayu bakar. Sekeliling lehernya akan ada tali dari sabit yang dipintal. (Terjemahan Al-Quran Jamaat Indonesia) 

Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan dia juga telah binasa. (Barahin Ahmadiyah Bahagian 4, Rohani Khazain Jilid 1, halaman 609, catatan nota kaki nombor 3) 

Tangan Abu Lahab telah binasa dan dia juga turut binasa. … maksud Abu Lahab di sini ialah orang yang menyalakan api fitnah di kalangan umat Islam dan orang yang beragama Islam dituduh kafir, dan dia juga menyebelahi orang Kristian. Oleh kerana perbuatannya menyalakan api permusuhan dan hendak meletakkan umat Islam dalam keadaan tertipu, sebab itu dikatakan sebagai Abu Lahab, kerana Lahab bermaksud api. Oleh kerana api fitnah itu muncul dari orang yang disentuh dalam khabar ghaib itu, sebab itu ia menjadi bapa kepada api, lalu menjadilah Abu Lahab. Sejauh mana yang saya tahu di sini Abu Lahab yang dimaksudkan ialah Muhammad Husain Batalwi, tetapi Allah yang lebih mengetahui. Ini kerana dia telah berusaha untuk menyalakan api fitnah. (Ziaul Haq, Rohani Khazain Jilid 9, Halaman 293,294) 

Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab (ketika dia menulis fatwa ini) dan dirinya juga telah binasa. … di dalam ilham itu perkara yang membenarkan ayat pertama surah Tabbat ini diletakkan ke atas orang yang membuat serangan pertama terhadap Maseeh Mau’ud Tuhan dengan pengkafiran dan juga penghinaan. Dalil ini menerangkan bahawa Al-Quran menyentuh tentang Abu Lahab dalam surah ini, selain ia menjadi musuh kepada Rasulullahsaw, ia juga membawa maksud musuh kepada Maseeh Mau’ud. Dan tafsir ini terbuka melalui ilham ini. … sebab itu tafsir ini sangatlah benar dan bebas daripada perkara yang dibuat-buat. … ringkasnya, ayat Tabbat Yadaa Abii Lahabiu Watabba yang merupakan surah keempat terakhir dalam juz terakhir, sebagaimana ia menjadi dalil ke atas musuh-musuh yang jahat kepada Rasulullahsaw, demikian juga ia menjadi isyarat ke atas musuh-musuh Maseeh Mau’ud yang banyak memberikan kesusahan. … kesimpulannya ialah Tabbat Yadaa Abii Lahab yang muncul di akhir Al-Quran, ia menjadi tafsir kepada ayat Maghdhuubi Alaihim yang berada pada awal Al-Quran kerana beberapa ayat Quran menjadi syarah atau penjelasan bagi ayat Al-Quran yang lain. (Tohfah Golerwiyah, Rohani Khazain, Jilid 17, halaman 215-217) 

Ayat pertama dari surah Tabbat iaitu Tabbat Yadaa Abii Lahabiu Watabba mengisyaratkan kepada golongan penjahat yang mengkafirkan, mendustakan dan menghina Ahmad Mahdi. (Tohfah Golerwiyah, Rohani Khazain, Jilid 17, halaman 215-217) 

Doa Ghairil Maghdhuubi Alaihim yang bermaksud golongan yang akan memberikan kesusahan kepada Maseeh Mau’ud, dan bertentangan dengan doa itu, di akhir Al-Quran terdapat ayat Tabbat Yadaa Abii Lahabiu Watabba. (Tohfah Golerwiyah, Rohani Khazain, Jilid 17, halaman 218) 

Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, yakni tangannya tidak berdaya lagi, dan dia sendiri juga hancur yakni menuju ke lembah kesesatan. (Nuzulul Maseeh, Rohani Khazain, Jilid 18, halaman 531) 

Madhi juga boleh membawa maksud mudhari’, malah di tempat-tempat yang mana pada pandangan yang berkata-kata itu suatu perkara yang pasti akan berlaku, maka di situ tempat mudhari’ akan diletakkan madhi supaya perkara itu dapat dizahirkan secara pasti akan kejadiannya. Contoh seperti ini banyak terdapat di dalam Quran sebagaimana firman Allah … Tabbat Yadaa Abii Lahabiu Watabba. (Barahin Ahmadiyah, Bahagian 5, Rohani Khazain Jilid 21, halaman 159) 

Tuhan telah menyampaikan khabar ghaib yang agung di berbagai tempat di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata ‘madhi’, sebagai contoh Tabbat Yadaa Abii Lahabiu Watabba. (Barahin Ahmad, Bahagian 5, Rohani Khazain, Jilid 21, halaman 170) 

Kedua-dua tangan Abu Lahab telah binasa dan dia sendiri juga sudah binasa. (Majmu’ah Isytiharat, Jilid 2, halaman 58, nota kaki) 

Di dalam surah Tabbat ini, ia mengisyaratkan kepada fitnah Ghairil Maghdhuubi Alaihim. (Al-Hakam, Jilid 6, nombor 8, tarikh 28 Februari 1902, halaman 4) 

Apabila melihat di dalam mimpi membaca ayat Tabbat Yadaa Abii Lahab maksudnya ialah ‘mendapat keunggulan di atas mana-mana musuh’. (Al-Badar, Jilid 1, nombor 11, tarikh 9 Januari 1903, halaman 84) 

Di dalam Al-Quran Abu Lahab itu adalah umum dan bukannya khusus. Ia bermaksud seseorang yang memiliki sifat mengapi-apikan di dalam dirinya. Demikian juga dengan ayat Hammaa Latal Hatab, ia bermaksud wanita histeria yang menyalakan api, yakni wanita jahat yang membesar-besarkan keburukan di kalangan orang ramai. (Al-Hakam Jilid 2, nombor 2, tarikh 6 Mac 1898, halaman 2) 

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, Jilid 8, halaman 409-411)

No comments:

Post a Comment