Saturday, November 7, 2020

Tafsir Surah an-Naas (No. 05)

Enam ribu tahun dahulu Hazrat Adam telah dapat digelincirkan oleh syaitan. Dan pada waktu itu syaitan telah berhasil dalam melakukan tipu dayanya sehingga Adam pun dapat dikalahkan. Tetapi, keinginan Allah Ta’ala ialah dalam bahagian akhir hari yang keenam, Dia kemudian melahirkan Adam, yakni bahagian akhir ribuan yang keenam. Sebagaimana sebelumnya dia diciptakan pada hari keenam untuk menghadapi nahasy, namun kali ini Adam akan unggul dan nahasy akan kalah. Jadi, Tuhan telah menciptakan hamba yang lemah ini sama seperti Adam dan hamba yang lemah ini juga disebut dengan panggilan Adam. 

Dalam Barahin Ahmadiyah terdapat ilham ilham arattu an astakhlifa fakholaqtu aadama. Dan juga ilham ini kholaqa aadama fa akramahuu, dan juga yaa aadamuskun anta wa zaujukal jannata,  berkenaan dengan Adam di dalam Taurat bab awal ada tertulis ‘lalu Tuhan berfirman bahawa Kami akan menjadikan manusia dalam bentuk yang sama seperti Kami’.

Cuba perhatikan di dalam Taurat bab awal ayat 26, kemudian kitab Danial bab 12 ada tertulis, dan pada waktu akan bangkit Mikail (yang maksudnya ‘sama seperti Tuhan’) seorang pemimpin besar yang akan menolong anak-anak kepada kaum engkau. Maksudnya di sini Maseeh Mau’ud akan muncul pada akhir zaman). Jadi, Mikail yang bermaksud ‘sama seperti Tuhan’ sebenarnya, di dalam Taurat disebut dengan nama Adam, dan di dalam hadis nabi juga mengisyaratkan kepada perkara ini iaitu Adam akan dilahirkan dalam bentuknya.

Jadi, kita dapat mengetahui daripadanya bahawa Maseeh Mau’ud akan muncul dalam bentuk Adam, sebab itu ribuan yang keenam ini telah dikhususkan kerana sebagai ganti hari yang keenam, yakni sebagaimana Adam lahir pada bahagian akhir hari keenam, demikian juga pada bahagian akhir ribuan yang keenam, Maseeh Mau’ud telah ditakdirkan untuk lahir. Dan sebagaimana Adam telah diuji dengan nahasy yakni dalam bahasa Arab disebut khannas yang nama lainnya adalah dajjal, demikian juga pada Adam yang akhir ini nahasy diciptakan sekali lagi supaya janji hidup kekal dapat diberikan kepada wanita kembali lagi sebagaimana yang telah diberikan oleh ular kepada Hawa, namanya di dalam Taurat ialah nahasy dan di dalam Quran disebut khannas, tetapi untuk kali ini telah ditentukan bahawa Adam akan unggul di atas nahasy.  

Kesimpulannya, di penghujung tahun yang keenam ribu sekarang ini sekali lagi pertembungan di antara Adam dan nahasy, dan nahasy tidak lagi mempunyai kekuatan mematuk seperti dahulu sebagaimana yang ia pernah lakukan terhadap Hawa dan kemudiannya Adam pun mendapat tempias racun ular tersebut. Malah satu waktu akan tiba di mana anak-anak pun akan bermain-main dengan ular tersebut dan malangnya ular itu tidak lagi berbisa seperti dahulu.

Di dalam al-Quran, ini satu isyarat yang sangat halus di mana Allah Ta’ala mengakhiri surah Fatihah dengan lafaz dhallin dan al-Quran diakhiri dengan lafaz khannas. Sehingga insan yang bijak akan memahami bahawa dalam hakikat dan bentuk rohani, nama ini adalah sama sahaja. (Tohfa Goleria, Rohani Khazain Jilid 17, nota kaki halaman 272-275)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 428)


No comments:

Post a Comment