Tuesday, November 3, 2020

Tafsir Surah An-Naas (No. 01)

Dajjal bukanlah satu wujud manusia, jika tidak maka lafaz an-naas tidak berkaitan dengannya. Dan tidak diragui lagi bahawa lafaz an-naas itu hanya merujuk kepada kumpulan. Jadi, orang yang berada di bawah pengaruh was-was syaitan, mereka itu dinamakan dajjal. Demikian juga yang dimaksudkan dalam tertib al-Quran yang bermula dari ayat ALHAMDULILLAAHI ROBBIL ‘AALAMIN dan diakhiri dengan ayat ALLAZII YUWASWISU FII SHUDUURINNAAS, MINAL JINNATI WANNAAS. Jadi, lafaz an-naas di sini juga adalah dajjal. Kesimpulan dari surah ini ialah kita hendaklah memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari fitnah dajjal. Sebelum surah ini ada surah al-Ikhlas yang menentang asas ajaran Kristian. Kemudian surah al-Falaq yang menyentuh tentang zaman gelap dan rencana wanita-wanita. Kemudian diteruskan dengan memohon perlindungan dari kelompok yang berada di bawah bayang-bayang syaitan. Dengan tertib ini, kita dapat ketahui bahawa inilah kelompok itu yang dikatakan dalam istilah lain sebagai syaitan. Dan pada peringkat akhir dalam menyentuh kelompok ini, ia mengisyaratkan bahawa pada akhir zaman nanti kelompok ini akan berhasil berdasarkan ayat NAFFAASAATI FIL UQOD, yakni usaha wanita-wanita Kristian yang pergi ke rumah-rumah akan menjadikan wanita-wanita bercerai dengan suami mereka. Hendaklah ingat dengan sebaik-baiknya bahawa tiga surah al-Quran ini memberikan khabar berkenaan dengan zaman dajjal, dan perintah untuk kita ialah memohon perlindungan daripada Allah agar terhindar dari kejahatan mereka. Inilah perkara yang diisyaratkan di sini bahawa kejahatan itu hanya boleh dijauhkan melalui cahaya dan berkat dari langit. (Aiyame Sulh, Ruhani Khazain Jilid 14, halaman 296-297).

Di sini juga Allah Ta’ala menyentuh tentang Wujud hakiki yang berhak dipuji dengan wujud sementara yang juga layak dipuji. Sebabnya ialah tuntutan kesempurnaan akhlak fadilah. Justeru itu, di dalam surah ini ada tiga jenis hak yang dijelaskan. Pertama sekali ialah kamu mohon perlindungan Allah yang sempurna dalam sifat-sifat, dan Rabb sekalian manusia, juga Raja serta sembahan yang hakiki. Jadi, surah ini menekankan tentang tauhid yang sebenar, dan seiring dengan itu juga diisyaratkan bahawa jangan mensia-siakan hak orang lain. Dalam lafaz Rabb, ia mengisyaratkan bahawa walaupun secara hakiki Tuhan itulah yang Maha Memelihara dan Maha Menyempurnakan, namun yang sifatnya sementara dan secara bayangan ada dua wujud yang menampakkan penzahiran Rububiyat. Satu secara jasmani dan secara rohani. Secara jasmani ialah ibu bapa dan secara rohani ialah mursyid atau pembimbing. (Rowaidad Jalsa Dua, Ruhani Khazain Jilid 15, halaman 602,603)

>>bersambung<<

(Tafsir Hazrat Maseeh Mau’udas, halaman 425-426)

No comments:

Post a Comment