Friday, October 9, 2009

Pegangan Jemaat Ahmadiyah

ORANG YANG BAI’AT, BERJANJI DENGAN HATI YANG JUJUR BAHAWA:

1. Pada masa akan datang hingga masuk ke dalam kubur, akan sentiasa menjauhi syirik.

2. Akan sentiasa menghindarkan diri dari segala perbuatan bohong, zina, pandangan berahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, memberontak, serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya.

3. Akan sentiasa mendirikan sholat lima waktu dengan tidak ada kecualinya menurut perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan sekuat tenaganya berusaha mengerjakan sholat Tahajjud, dan membaca salawat ke atas junjungan Yang Maha Mulia RasulullahSAW, dan setiap hari akan membiasakan diri mengucapkan pujian dan sanjungan terhadap Allah dengan mengingat kurnia-kurnia-Nya dengan hati yang penuh rasa kecintaan.

4. Tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang bukan pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya, dan kaum Muslimin khususnya, kerana dorongan hawa nafsunya samada dengan lidah, tangan atau dengan cara apa pun juga.

5. Akan tetap setia terhadap Allah Ta’ala dalam segala keadaan susah atau senang, suka atau duka, nikmat atau musibat, pendeknya akan redha di atas segala keputusan Allah. Dan sentiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan pada jalan Allah. Tidak akan memalingkan muka dari Allah Ta’ala ketika ditimpa suatu musibah bahkan akan terus maju ke hadapan.

6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menurutkan hawa nafsu, dan betul-betul akan menjunjung perintah Al-Qur’an atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul itu menjadi pedoman baginya dalam setiap langkahnya.

7. Benar-benar akan meninggalkan takbur dan sombong, akan hidup dengan merendah diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus dan sopan.

8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, harta bendanya, anak-anaknya dan dari segala apa yang dicintainya.

9. Akan selamanya menaruh perasaan belas kasihan terhadap semua makhluk Allah, dan sedapat mungkin berusaha untuk memberikan faedah kepada umat manusia dengan segala kekuatan dan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta’ala kepadanya.

10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba Allah Ta’ala ini semata-mata kerana Allah dengan pengakuan itaat dalam hal ma’ruf dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya. Dalam tali persaudaraan ini begitu tinggi hendaknya sehingga tidak diperoleh tandingannya, baik dalam ikatan persaudaraan dunia, atau dalam kekeluargaan, atau dalam segala macam hubungan antara hamba dengan tuannya.

No comments:

Post a Comment