Saturday, February 6, 2010

Menghindari Zina


Dalam syarat bai'at yang kedua juga ada dijelaskan mengenai larangan menjauhi zina. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman:-

 
(Surah Bani Israil:33)
 yakni, janganlah cuba mendekati zina, sesungguhnya ia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.

Dalam satu hadis, Muhammad Bin Sirin meriwayatkan bahawa Rasulullah(saw) memberi nasihat yang agak panjang, dan antaranya ialah berkenaan dengan iffat yakni kesucian dan kebenaran lebih baik daripada berzina dan berdusta. (Sunan Darul Qutni, Kitabul Wasaya, Bab Maa Yastahibbu Bil Wasaya Minat Tasyahud Wal Kalami)

Di sini zina dan dusta diterangkan bersama-sama, dari situ juga dapat diketahui betapa besarnya dosa bagi berdusta.
Hazrat Masih Mau'ud(as) berkata:-
"Janganlah mendekati zina, yakni jauhilah majlis-majlis yang menyebabkan fikiran terarah kepadanya. Dan janganlah ikuti jalan-jalan yang boleh menyebabkan dosa ini. Orang yang berzina telah menjadikan kejahatannya sampai ke puncak. Jalan zina amat buruk sekali kerana ia boleh menghalang tujuan yang hendak kita capai, dan ia juga amat berbahaya dalam melaksanakan kewajipan akhirat kita. Mereka yang tidak ada kemampuan berkahwin, mereka hendaklah menjaga kesucian dengan cara yang lain, umpamanya berpuasa atau mengurangkan makan, ataupun banyak melakukan pekerjaan yang dapat mengurangkan tenaga."
(Islam Usul Ki Filosofi, Rohani Khazain Jilid 10, halaman 342)

Beliau mengatakan bahawa jauhilah benda-benda yang memungkinkan timbul keinginan untuk melakukan zina dalam hati. Kadang-kadang anak muda selalu lupa dan tidak sedar, bahawa mereka biasa menonton filem-filem yang adakalanya filem yang tidak patut ditonton. Itu semua akan menjatuhkan akhlak yang murni, perkara itu hendaklah dijauhi sebab ini juga merupakan salah satu jenis zina.


No comments:

Post a Comment