Wednesday, July 28, 2010

Dana Saiyidina Bilal

Dana Saiyidina Bilal untuk Para Syuhada

Saya hendak sampaikan satu perkara yang penting. Saya ditanya beberapa kali, bagaimana seharusnya membayar untuk DANA SYUHADA ini? Ada beberapa saudara menyarankan agar diwujudkan satu dana khas untuk para syuhada ini.

Itu adalah disebabkan ketidaktahuan mereka. Sebenarnya dana untuk para syuhada telah bermula pada zaman khalifah keempat atas nama “Saiyidina Bilal Fund”. Dan saya sudah jelaskan hal ini dalam Khutbah Hari Raya dan juga Khutbah Jumaat.

Dengan dana ini, kehidupan keluarga para syuhada dapat diambil berat. Mereka yang memerlukan akan dibantu dengan sebaik mungkin. Dan, sekiranya dana ini tidak wujud pun, adalah menjadi kewajipan bagi Jemaat untuk mengambil berat atas keluarga-keluarga para syuhada ini. Dan dengan kurnia Allah Ta’ala juga, kita sentiasa mengambil berat akan mereka semua. Jadi, “Dana Saiyidina Bilal” memang ada, dan anggota Jemaat boleh menyalurkan bantuan melalui dana ini.

(Petikan dari Khutbah Imam Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, 11 Jun 2010)

No comments:

Post a Comment