Monday, January 18, 2010

Dusta - Dosa Besar


SYARAT BAI'AT KEDUA

Akan sentiasa menghindarkan diri dari segala perbuatan dusta, zina, pandangan berahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq dan kejahatan, zalim, khianat, mengadakan huru-hara, memberontak, serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya.

Dalam syarat yang kedua ini ada sembilan jenis keburukan yang dijelaskan. Setiap orang yang telah bai'at, yang mendakwakan diri mereka sebagai anggota Jemaat Hazrat Masih Mau'ud(as), mereka hendaklah berusaha menjauhi keburukan-keburukan ini.

Dusta -Dosa Yang Paling Besar

Sebenarnya, dusta adalah dosa yang paling besar. Sebab itu, apabila seorang sahabat datang meminta nasihat daripada Rasulullah(saw), dia berkata: "Berilah aku nasihat yang mana nasihat itu boleh aku amalkan kerana dalam diriku begitu banyak keburukan, dan aku tidak mampu meninggalkan kesemuanya".Baginda(saw) menjawab: "Berjanjilah bahawa engkau tidak akan berkata dusta dan akan sentiasa berkata yang benar".

Dengan cara itu, semua keburukannya menghilang satu demi satu kerana setiap kali timbul di fikiran untuk membuat kejahatan, selalu dia ingat bahawa apabila kedapatan, dia tidak boleh lagi berdusta kerana sudah berjanji tidak akan berdusta di hadapan Rasulullah(saw), tetapi jika bercakap benar pula, pasti mendapat malu. Jadi, untuk mengelakkan hal itu, dia telah melepaskan dan meninggalkan semua keburukan-keburukan yang telah dia lakukan. Dari penjelasan ini, jelas bahawa dusta adalah akar segala keburukan.


Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an:-Ertinya;- "Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta". (Al-Hajj:31)

Di sini diterangkan tentang syirik bersama-sama dengan dusta. Kemudian berfirman lagi:-

Ertinya: "Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar". (Az-Zumar:4)

Terdapat satu hadis dalam Sahih Muslim, "Abdullah bin Amar bin Al-As meriwayatkan bahawa Rasulullah(saw) pernah bersabda bahawa jika ada pada sesiapa empat perkara ini, maka dia adalah munafik. Dan jika dia mempunyai satu sifat munafik, maka dia dikatakan mempunyai satu ciri-ciri munafik sehinggalah dia tinggalkan, iaitu:-

1. Apabila bercakap, dia berdusta
2. Apabila ada ikatan perjanjian, dia akan melanggar mengkhianatinya
3. Apabila dia berjanji, dia akan memungkiri janjinya
4. Apabila bertengkar, dia akan melampaui batas
Semua ini berkaitan dengan dusta.

Kemudian dalam satu hadis yang lain, Hazrat Imam Malik meriwayatkan bahawa saya mendengar hal ini iaitu Abdullah bin Mas'ud selalu mengatakannya. "Kamu hendaklah selalu berlaku benar kerana berlaku benar itu memandu ke arah kebaikan, dan kebaikan itu akan memandu ke syurga. Hindari dusta kerana dusta menggalakkan ke arah keingkaran, dan keingkaran itu membawa ke neraka. Tidakkah kamu tahu, adalah dikatakan bahawa orang yang berkata benar telah patuh dan orang yang berkata dusta telah bergelumang dengan kekejian. (Muatta Imam Malik, Bab Maa Jaa'a Fis Shidqi Wal Kizb)

Kemudian ada satu hadis dalam Masnad Ahmad Bin Hambal. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: "Orang yang memanggil anak kecil, kemari nak! aku hendak beri sesuatu, kemudian dia tidak berikan apa-apa, ini juga termasuk dalam dusta". (Masnad Ahmad Bin Hambal, Jilid 2 halaman 349, cetakan Beirut)

Ini amat penting untuk Tarbiyat. Dalam bergurau senda dengan anak-anak kecil pun hendaklah menghindari perbuatan seumpama ini. Sebabnya ia secara tidak langsung menggalakkan anak-anak kecil untuk melakukan tindakan yang sama iaitu menipu dalam gurauan sehingga menjadi satu kebiasaan. Dan akhirnya perbuatan bercakap dusta itu tidak dianggap satu amalan yang tidak baik.

Bersambung....


No comments:

Post a Comment